Tải Phụ lục Nghị định 91/2020/NĐ-CP

Biểu mẫu Nghị định 91/2020/NĐ-CP

Ngày 14/8/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định này là phụ lục Nghị định 91/2020/NĐ-CP về 6 biểu mẫu bao gồm Bản khai tên định danh; Giấy chứng nhận tên định danh; Giấy ủy quyền; Báo cáo định kỳ của các tổ chức, cá nhân được cấp tên định danh; Báo cáo định kỳ của Doanh nghiệp viễn thông được cấp tên định danh; Báo cáo định kỳ về tin nhắn đối với doanh nghiệp viễn thông.

Tải phụ lục Nghị định 91/2020/NĐ-CP

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Bản khai tên định danh

Mẫu số 02

Giấy chứng nhận tên định danh

Mẫu số 03

Giấy ủy quyền

Mẫu số 04

Báo cáo định kỳ của các tổ chức, cá nhân được cấp tên định danh

Mẫu số 05

Báo cáo định kỳ của Doanh nghiệp viễn thông được cấp tên định danh

Mẫu số 06

Báo cáo định kỳ về tin nhắn đối với doanh nghiệp viễn thông

Nội dung chi tiết từng biểu mẫu, mời các bạn xem trong file tải về trong bài.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 134
0 Bình luận
Sắp xếp theo