8 ngành nghề cấm kinh doanh từ 2021

Các ngành nghề cấm kinh doanh

Luật Đầu tư 2020 đã chính thức được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021. Theo đó sẽ chính thức cấm kinh doanh 8 ngành nghề sau đây.

Theo Điều 6 Luật đầu tư 2020, cấm kinh doanh các ngành nghề sau đây:

1. Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật Đầu tư 2020;

2. Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật Đầu tư 2020;

3. Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật Đầu tư 2020;

4. Kinh doanh mại dâm;

5. Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

6. Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

7. Kinh doanh pháo nổ;

8. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm 1, 2 và 3 trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Riêng quy định tại Khoản 3 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 1.385
0 Bình luận
Sắp xếp theo