Phụ lục Thông tư 111 về kế toán nghiệp vụ thuế nội địa

Ngày 14/12/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2021/TT-BTC về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư là các phụ lục biểu mẫu Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa.

Biểu mẫu Thông tư 111 về kế toán nghiệp vụ thuế nội địa

Ban hành theo Thông tư số 111/2021/TT-BTC bao gồm 5 phụ lục.

Phụ lục I. Danh mục thu thập thông tin đầu vào.

Phụ lục II. Chứng từ kế toán thuế

  • Chứng từ điều chỉnh thông tin ghi Sổ kế toán thuế - mẫu số 01/CT-KTT

Phụ lục III. Nội dung, kết cấu tài khoản kế toán

Phụ lục IV. Sổ kế toán thuế

  • Sổ Kế toán thuế - mẫu 01/SO-KTT
  • Bảng cân đối tài khoản kế toán - mẫu 02/SO-KTT

Phụ lục V. Báo cáo kế toán thuế

Nội dung chi tiết các biểu mẫu mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 23
0 Bình luận
Sắp xếp theo