Hướng dẫn phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác qua đầu số 5656

Ngày 13/12/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT về việc hướng dẫn Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Cụ thể, tại Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT. Bộ thông tin và truyền thông đã hướng dẫn người dùng phản ánh, cung cấp bằng chứng tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi rác tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin rác, cuộc gọi rác như sau:

1. Cách phản ánh, cung cấp bằng chứng tin nhắn rác

+ Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656: Soạn tin nhắn gửi tới 5656 với cú pháp:

S [Nguồn phát tán][Nội dung tin nhắn rác]; hoặc

S (Nguồn phát tán)(Nội dung tin nhắn rác).

+ Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

2. Cách phản ánh, cung cấp bằng chứng cuộc gọi rác

+ Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656: Soạn tin nhắn gửi tới 5656 với cú pháp:

V [Nguồn phát tán][Nội dung cuộc gọi rác]; hoặc

V (Nguồn phát tán)(Nội dung cuộc gọi rác).

+ Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Ngoài ra, đối với thư điện tử rác:

+ Phản ánh thông qua việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện tử: chongthurac@vneert.vn;
+ Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

3.  Hướng dẫn người dùng đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo

Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 91/2020/NĐ-CP : Danh sách không quảng cáo (DoNotCall) là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào

Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

Đăng ký hoặc hủy qua tin nhắn SMS (qua đầu số 5656);

Đăng ký hoặc hủy qua website (khongquangcao.ais.gov.vn) hoặc tổng đài hoặc ứng dụng.

Nội dung đăng ký hoặc hủy đăng ký.

- Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận tin nhắn quảng cáo.

Cú pháp đăng ký: DK DNC S gửi 5656;

Cú pháp hủy: HUY DNC S gửi 5656.

- Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận cuộc gọi quảng cáo.

Cú pháp đăng ký: DK DNC V gửi 5656;

Cú pháp hủy: HUY DNC V gửi 5656.

- Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo.

Cú pháp đăng ký: DK DNC gửi 5656;

Cú pháp hủy: HUY DNC gửi 5656.

3. Mọi đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo qua website hoặc qua ứng dụng phải được xác thực qua số điện thoại đã thực hiện đăng ký hoặc hủy đăng ký.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 180
0 Bình luận
Sắp xếp theo