Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS 2024

Minh chứng đánh giá TEMIS, TEMIS đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên là một trong những nội dung các thầy cô cần hoàn thành khi thực hiện hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMIS. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ một số gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS để các thầy cô có thể tìm các minh chứng phù hợp khi thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMIS.

TEMIS là Hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thông qua thu thập thông tin và chiết xuất báo cáo về thực trạng bồi dưỡng thường xuyên và đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn trong cả hệ thống giáo dục. Hiện nay minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT được quy định cụ thể tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT. Để hoàn thành việc đánh giá theo chuẩn, giáo viên cần phải hoàn thành việc tải các minh chứng lên hệ thống TEMIS. Dưới đây là một số gợi ý cách nhập minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMIS, mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: đây là mẫu hướng dẫn, các giáo viên có thể tham khảo và điều chỉnh sao cho sát với tình hình thực tế. Chi tiết hướng dẫn về minh chứng sử dụng trong đánh giá theo chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông các bạn có thể tham khảo tại Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018.

1. Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS

Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMISGợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMISGợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMISGợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMISGợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMISGợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS

2. Hướng dẫn tải minh chứng đánh giá giáo viên 2024

Lưu ý: Để đánh giá được trên phần mềm Temis, thầy cô nghiên cứu các văn bản sau: Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD; Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT hoặc Hướng dẫn rà soát minh chứng theo Công văn 488/CV-ETEP.

Mỗi Tiêu chí, thầy cô có thể dùng đầy đủ (tối đa) minh chứng theo tài liệu hướng dẫn hoặc ít nhất là phải 01 minh chứng.

Minh chứng phải được chụp ảnh hoặc scane tải lên phần mềm, không dung được file word.

Tiêu chí

Gợi ý minh chứng/mô tả bổ sung

(*Chú ý: phần chữ trong ngoặc là hướng dẫn, khi copy và dán thì xóa phần chữ đỏ)

Phần nào tải minh chứng thì phải upload file lên hệ thống, phần nào mô tả thì ghi cụ thể hoạt động của cá nhân vào mục Mô tả trên hệ thống

Đạt

Khá

Tốt

Tiêu chí Đạo đức nhà giáo

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học ..... (kiểm tra đúng năm ....., có dấu của cơ quan quản lý).

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học ..... (kiểm tra đúng năm ....., có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

- Xếp loại viên chức được đánh giá:… (điền Xuất sắc/hoặc tốt/hoặc Hoàn thành nhiệm vụ);

- Có phẩm chất đạo đức tốt (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức);

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức), ví dụ như:… (điền tên các nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không có thì xóa ví dụ đi)

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học ..... (kiểm tra đúng năm ....., có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

- Xếp loại viên chức được đánh giá: …. (điền Xuất sắc/hoặc tốt);

- Có phẩm chất đạo đức mẫu mực (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức);

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức), ví dụ như:… (điền tên các nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không có thì xóa ví dụ đi)

- Vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu và kế hoạch dạy học:… (điền ví dụ)

Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học ..... (kiểm tra đúng năm ....., có dấu của cơ quan quản lý);

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học ..... (kiểm tra đúng năm ....., có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

- Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của…. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường,tên huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học .....)

- Hoàn thành các hoạt động rèn luyện phong cách nhà giáo:… (điền hoạt động)

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học ..... (kiểm tra đúng năm ....., có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

- Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện không cần điền tên trường, tên huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học .....)

- Có giấy khen về:… (điền tên giấy khen, nếu có, tải hình chụp giấy khen nếu có)

- Hoàn thành tốt các hoạt động rèn luyện phong cách nhà giáo:… (điền hoạt động)

- Chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện phong cách nhà giáo trong sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn, trường: … (khuyến khích điền cụ thể)

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm .....), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

- Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng: … (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

- Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể cho lớp???, năm học…)

1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm .....), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán): Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng: … (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

- Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể tên cho lớp ???, năm học…);

- Đã có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học cho lớp…. Ví dụ:… (Điền cụ thể lớp, ví dụ điền tên sáng kiến đổi mới);

1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm .....), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán): Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng:… (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

- Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể tên lớp ???, năm học…);

- Đã có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học cho lớp…. Ví dụ:… (Điền cụ thể lớp, ví dụ điền tên sáng kiến đổi mới);

- Đã hoàn thành thao giảng hoặc dự giờ dạy giỏi… (điền thông tin cụ thể về buổi thao giảng, dự giờ và kết quả đánh giá)

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáodục của năm học .....;

Phiếu đánh giá viên chức năm học .....;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường, tên huyện; Tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học ....., không bắt buộc);

1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáodục của năm học .....;

Phiếu đánh giá viên chức năm học .....;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường, tên huyện; Tải Kết quả học tập vàrèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học ....., không bắt buộc);

1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáo dục của năm học .....; Phiếu đánh giá viên chức năm học .....;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

- Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện không cần điền tên trường, tên huyện;

Tải Kết quả học tập và rèn luyện củahọc sinh lớp chủ nhiệm năm học ....., không bắt buộc);

- Thường xuyên có ý kiến trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ, đề xuất biện pháp xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy học, giáo dục cho đồng nghiệp của… (điền tổ chuyên môn, tên GV được hỗ trợ, trường, địa phương…);

- Đã thực hiện các báo cáo chuyên đề về xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục tại… (điền địa điểm, thời gian, tên chuyên đề đã thực hiện nếu có)

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học ..... do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/dự giờ…(Điền tên giờ giảng/dự, điền thời gian, địa điểm thực hiện)

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học ..... do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/dự giờ… (Điền tên giờ giảng/dự giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện) trong đó đã vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học ..... do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/thi giáo viên dạy giỏi vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Tốt (hoặc Giỏi); trong đó đã vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;

- Đã được khen/tuyên dương về việc trao đổi, thảo luận, chia sẻ với đồng nghiệp về kinh nghiệm vận dụng đổi mới PPDH trong buổi sinh hoạt chuyên môn vào… (Điền thời gian, địa điểm tổ chức buổi SHM, thành phần tham dự)

Đã thực hiện báo cáo chuyên đề về…(Điền tên chuyên đề, thời gian, địa điểm báo cáo, người tham dự)

Tiêu chí 6: kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học ..... do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/dự giờ vào… (Điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Trung Bình (hoặc cao hơn);

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học ..... do minh phụtrách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/dự giờ vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Khá (hoặc Tốt);

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học ..... do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

- Đã thực hiện thao giảng/thi giáo viên dạy giỏi vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Tốt (hoặc Giỏi);

- Đã được khen/tuyên dương về việc trao đổi, thảo luận, chia sẻ với đồng nghiệp về các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá trong buổi sinh hoạt chuyên môn vào… (Điền thời gian, địa điểm tổ chức buổi SHM, thành phầntham dự)

- Đã thực hiện báo cáo chuyên đề về đổi mới kiểm tra, đánh giá… (Điền tên chuyên đề, thời gian, địa điểm báo cáo, thành phần tham dự)

Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học ..... do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):
- Đã hoàn thành thao giảng/dự giờ các tiết chuyên đề về…/tiết hoạt
động ngoài giờ lên lớp về… (Điền tên hoặc nội dung tiết dạy); trong đó
có thực hiện các biện pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh; được xếp loại…
(Điền Trung Bình trở lên nếu có);

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học ..... do minh phụ trách;
2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):
- Đã hoàn thành thao giảng/dự giờ các tiết chuyên đề về…/tiết hoạt
động ngoài giờ lên lớp về… (Điền tên hoặc nội dung tiết dạy); trong đó
có thực hiện các biện pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh; được xếp loại…
(Điền Khá trở lên nếu có);

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học ..... do minh phụ trách;
2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):
- Đã hoàn thành thao giảng/dự giờ các tiết chuyên đề về…/tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp về… (Điền tên hoặc nội dung tiết dạy); trong đó có thực hiện các biện pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh; được xếp loại Tổt (Giỏi);
- Đã thực hiện các chuyên đề… (Điền tên chuyên đề về biện pháp tư vấn học
sinh nếu có);
- Thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm (hoặc giáo viên bộ môn/
hoặc ban giám hiệu) về các biện pháp tư vấn và hỗ trợ học sinh. Ví dụ: Tư
vấn cho những học sinh về phương pháp học tập, lựa chọn nghề nghiệp
trong tương lai, tình cảm cá nhân, phong cách sống; Hỗ trợ những học
sinh cụ thể nào vượt qua khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục học tập;
Giúp đỡ cụ thể nhưng học sinh khó khăn trong học tập, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt… (Lựa chọn ví dụ phù hợp với thực tế của bản thân)

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học ..... (kiểm tra đúng năm ....., có dấu của cơ quan
quản lý);

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học ..... (kiểm tra đúng năm ....., có dấu của cơ quan
quản lý);
2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):
- Đã thực hiện hướng dẫn học sinh trong lớp/ hoặc trao đổi với cha mẹ học sinh tại các buổi họp phụ huynh/ hoặc chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp tại các buổi sinh hoạt chuyên môn về các vấn đề liên quan đến xây dựng văn hoá nhà trường. Ví dụ:…
(Lựa chọn hoạt động và ví dụ phù hợp thực tế)

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học ..... (kiểm tra đúng năm
....., có dấu của cơ quan quản lý);
2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):
- Có giấy khen về:… (điền tên giấy khen, nếu có, tải hình chụp giấy khen nếu có)
- Đã thực hiện hướng dẫn học sinh trong lớp/ hoặc trao đổi với cha mẹ học
sinh tại các buổi họp phụ huynh/ hoặc chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp
tại các buổi sinh hoạt chuyên môn về các vấn đề liên quan đến xây dựng văn hóa nhà trường. Ví dụ:… (Lựa chọn hoạt động và ví dụ phù hợp thực tế)

.............................

Trên đây là một phần nội dung gợi ý minh chứng đánh giáo giáo viên trên TEMIS, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung chi tiết.

3. Bảng mã hóa các minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên

Bảng mã hóa các minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên

Bảng mã hóa các minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên

Bảng mã hóa các minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
10 95.730
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo