Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS 2023

Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMIS - Hướng dẫn nhập đánh giá giáo viên phổ thông trên TEMIS. Một trong những công việc quan trọng khi thực hiện đánh giá theo chuẩn trên Hệ thống TEMIS là giáo viên phải hoàn thành việc tải tài liệu minh chứng trên Hệ thống TEMIS. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ bảng tổng hợp gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên Hệ thống TEMIS theo các tiêu chí cụ thể. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

TEMIS là Hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thông qua thu thập thông tin và chiết xuất báo cáo về thực trạng bồi dưỡng thường xuyên và đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn trong cả hệ thống giáo dục. Hiện nay minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT được quy định cụ thể tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT. Để hoàn thành việc đánh giá theo chuẩn, giáo viên cần phải hoàn thành việc tải các minh chứng lên hệ thống TEMIS. Dưới đây là một số gợi ý cách nhập minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMIS, mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: đây là mẫu hướng dẫn, các giáo viên có thể tham khảo và điều chỉnh sao cho sát với tình hình thực tế. Chi tiết hướng dẫn về minh chứng sử dụng trong đánh giá theo chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông các bạn có thể tham khảo tại Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018.

1. Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS

Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMISGợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMISGợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMISGợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMISGợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMISGợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS

2. Hướng dẫn tải minh chứng đánh giá giáo viên 2023

Tiêu chí

Gợi ý minh chứng/mô tả bổ sung

(*Chú ý: phần chữ trong ngoặc là hướng dẫn, khi copy và dán thì xóa phần chữ đỏ)

Phần nào tải minh chứng thì phải upload file lên hệ thống, phần nào mô tả thì ghi cụ thể hoạt động của cá nhân vào mục Mô tả trên hệ thống

Đạt

Khá

Tốt

Tiêu chí Đạo đức nhà giáo

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2022 - 2023 (kiểm tra đúng năm 2022 - 2023, có dấu của cơ quan quản lý).

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2022 - 2023 (kiểm tra đúng năm 2022 - 2023, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

- Xếp loại viên chức được đánh

giá:… (điền Xuất sắc/hoặc tốt/hoặc Hoàn thành nhiệm vụ);

- Có phẩm chất đạo đức tốt (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức);

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức), ví dụ như:… (điền tên các

nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không có thì xóa ví dụ đi)

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2022 - 2023 (kiểm tra đúng năm 2022 - 2023, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

- Xếp loại viên chức được đánh giá: …. (điền Xuất sắc/hoặc tốt);

- Có phẩm chất đạo đức mẫu mực (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức);

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ rèn

luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức), ví dụ như:… (điền tên các nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không có thì xóa ví dụ đi)

- Vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu và kế hoạch dạy học:… (điền ví dụ)

Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2022 - 2023 (kiểm tra đúng năm 2022 - 2023, có dấu của cơ quan quản lý);

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2022 - 2023 (kiểm tra đúng năm 2022 - 2023, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2022 - 2023 (kiểm tra đúng năm 2022 - 2023, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Tiêu chí

Gợi ý minh chứng/mô tả bổ sung

(*Chú ý: Chữ đỏ là hướng dẫn, khi copy và dán thì xóa phần chữ đỏ)

Phần nào tải minh chứng thì phải upload file lên hệ thống, phần nào mô tả thì ghi cụ thể hoạt động của cá nhân vào mục Mô tả trên hệ thống

Đạt

Khá

Tốt

- Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của…. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường,

tên huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 - 2021)

- Hoàn thành các hoạt động rèn

luyện phong cách nhà giáo:… (điền hoạt động)

- Kết quả học tập của học sinh: Loại

giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện không cần điền tên trường, tên huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 - 2021)

- Có giấy khen về:… (điền tên giấy khen, nếu có, tải hình chụp giấy khen nếu có)

- Hoàn thành tốt các hoạt động rèn luyện phong cách nhà giáo:… (điền hoạt động)

- Chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện phong cách nhà giáo trong sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn, trường: … (khuyến khích điền cụ thể)

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm 2020), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm 2020), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm 2020), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Tiêu chí

Gợi ý minh chứng/mô tả bổ sung

(*Chú ý: Chữ đỏ là hướng dẫn, khi copy và dán thì xóa phần chữ đỏ)

Phần nào tải minh chứng thì phải upload file lên hệ thống, phần nào mô tả thì ghi cụ thể hoạt động của cá nhân vào mục Mô tả trên hệ thống

Đạt

Khá

Tốt

- Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng: … (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

- Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể cho lớp???, năm học…)

- Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng: … (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

- Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể tên cho lớp ???, năm học…);

- Đã có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học cho lớp…. Ví dụ:… (Điền cụ thể lớp, ví dụ điền tên sáng kiến đổi mới);

- Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng:

… (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

- Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể tên lớp ???, năm học…);

- Đã có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học cho lớp…. Ví dụ:… (Điền cụ

thể lớp, ví dụ điền tên sáng kiến đổi mới);

- Đã hoàn thành thao giảng hoặc dự giờ dạy giỏi… (điền thông tin cụ thể về buổi thao giảng, dự giờ và kết quả đánh giá)

Tiêu chí

Gợi ý minh chứng/mô tả bổ sung

(*Chú ý: Chữ đỏ là hướng dẫn, khi copy và dán thì xóa phần chữ đỏ)

Phần nào tải minh chứng thì phải upload file lên hệ thống, phần nào mô tả thì ghi cụ thể hoạt động của cá nhân vào mục Mô tả trên hệ thống

Đạt

Khá

Tốt

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáodục của năm học 2020 - 2021;

Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 - 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường, tên huyện; Tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 - 2021, không bắt buộc);

1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáodục của năm học 2020 - 2021;

Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 - 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường, tên huyện; Tải Kết quả học tập vàrèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 - 2021, không bắt buộc);

1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáo dục của năm học 2020 - 2021; Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 - 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

- Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện không cần điền tên trường, tên huyện;

Tải Kết quả học tập và rèn luyện củahọc sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 - 2021, không bắt buộc);

- Thường xuyên có ý kiến trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ, đề xuất biện pháp xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy học, giáo dục cho đồng nghiệp của… (điền tổ chuyên môn, tên GV được hỗ trợ, trường, địa phương…);

- Đã thực hiện các báo cáo chuyên đề về xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục tại… (điền địa điểm, thời gian, tên chuyên đề đã thực hiện nếu có)

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 - 2021 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/dự giờ…(Điền tên giờ giảng/dự, điền thời gian, địa điểm thực hiện)

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 - 2021 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/dự giờ… (Điền tên giờ giảng/dự giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện) trong đó đã vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 - 2021 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/thi giáo viên dạy giỏi vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Tốt (hoặc Giỏi); trong đó đã vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;

- Đã được khen/tuyên dương về việc trao đổi, thảo luận, chia sẻ với đồng nghiệp về kinh nghiệm vận dụng đổi mới PPDH trong buổi sinh hoạt chuyên môn vào… (Điền thời gian, địa điểm tổ chức buổi SHM, thành phần tham dự)

Đã thực hiện báo cáo chuyên đề về…(Điền tên chuyên đề, thời gian, địa điểm báo cáo, người tham dự)

Tiêu chí 6:  kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 - 2021 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/dự giờ vào… (Điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Trung Bình (hoặc cao hơn);

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 - 2021 do minh phụtrách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Đã thực hiện thao giảng/dự giờ vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Khá (hoặc Tốt);

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 - 2021 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

- Đã thực hiện thao giảng/thi giáo viên dạy giỏi vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Tốt (hoặc Giỏi);

- Đã được khen/tuyên dương về việc trao đổi, thảo luận, chia sẻ với đồng nghiệp về các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá trong buổi sinh hoạt chuyên môn vào… (Điền thời gian, địa điểm tổ chức buổi SHM, thành phầntham dự)

- Đã thực hiện báo cáo chuyên đề về đổi mới kiểm tra, đánh giá… (Điền tên chuyên đề, thời gian, địa điểm báo cáo, thành phần tham dự)

Trên đây là một phần nội dung gợi ý minh chứng đánh giáo giáo viên trên TEMIS, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung chi tiết.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
8 71.056
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo