Học sinh tiên tiến có được giấy khen không 2024?

Học sinh tiên tiến có được giấy khen không 2024 - hiện nay nhiều học sinh cũng như các bậc cha mẹ phụ huynh đều quan tâm đến vấn đề xếp loại, đánh giá năng lực học tập. Đặc biệt là từ khi Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo được ban hành, đã có nhiều thay đổi trong việc đánh giá học sinh THCS, THPT. Hoatieu.vn mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để có câu trả lời rõ ràng nhé.

1. Học sinh tiên tiến là gì?

=> Học sinh tiên tiến là những học sinh có kết quả học tập và rèn luyện ở mức khá trở lên, theo quy định như trước thì công nhận danh hiệu học sinh tiên tiến học kỳ hoặc cả năm học, nếu như học sinh đó đạt hành kiểm từ loại khá trở lên và học lực loại khá trở lên.

Có thể hiểu đơn giản hơn, học sinh tiên tiến là học sinh có khả năng học tập tiến bộ ở mức gần với giỏi. Nhưng theo đánh giá thì số lượng học sinh tiên tiến trước kia khá phổ biến và quá nhiều nên danh hiệu này đang được loại bỏ dần.

2. Giấy khen học sinh tiên tiến bị xóa bỏ

Học sinh khá có được giấy khen không?

Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT.

Ở phần khen thưởng, hiệu trưởng sẽ tặng giấy khen thưởng cuối năm học gồm: Khen thưởng danh hiệu “Học sinh xuất sắc đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 6 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với bằng điểm số có điểm trung bình đạt từ 9 điểm trở lên; Khen thưởng danh hiệu “Học sinh giỏi” đối với những học sinh có kết quả rèn luyện và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt (có nghĩa phải có 6 môn đạt 8 điểm trở lên và các môn đều phải trên 6,5).

Hiệu trưởng nhà trường cũng có thể tặng giấy khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học.

=> Như vậy, so với các thông tư trước đây, việc khen thưởng danh hiệu “Học sinh tiên tiến” không còn tồn tại.

3. Học sinh tiên tiến có phải học sinh khá không?

Học sinh tiên tiến có được giấy khen không 2024?
Học sinh tiên tiến có được giấy khen không 2024?

Hiện nay, đối với các khối lớp đã bắt đầu thực hiện học theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thực hiện đánh giá kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học như sau:

Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

a) Mức Tốt:

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

b) Mức Khá:

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

c) Mức Đạt:

- Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.

- Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

d) Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Tuy nhiên như Hoatieu đã chia sẻ ở mục 1. Việc xếp loại danh hiệu học sinh chỉ còn 2 danh hiệu là học sinh giỏi và học sinh xuất sắc, không còn danh hiệu học sinh tiên tiến. 

Theo Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết: "Trước đây, chúng ta có khen thưởng danh hiệu "Học sinh tiên tiến" và "Học sinh giỏi" thì nay đưa ra các mức khen thưởng "Học sinh giỏi" và "Học sinh xuất sắc", về cơ bản chỉ là cách gọi các mức khen thưởng. Khái niệm "tiên tiến" trước đây liên quan đánh giá hạnh kiểm từ loại Khá trở lên, còn danh hiệu "Học sinh xuất sắc" và "Học sinh giỏi" giờ đây đánh giá mức đạt được yêu cầu phẩm chất và năng lực học sinh. Ngoài ra, khi chúng ta để mức "Học sinh tiên tiến" như trước thì số lượng học sinh đạt danh hiệu này sẽ quá nhiều, mà khi danh hiệu nhiều dẫn đến không còn giá trị, động lực phấn đấu cho học sinh".

Lưu ý: Thông tư 22 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/9/2021, tuy nhiên, việc đánh giá học sinh theo Thông tư này được thực hiện theo lộ trình: Từ năm học 2021 - 2022, áp dụng với học sinh lớp 6. Từ năm học 2022 - 2023, áp dụng với học sinh lớp 7 và lớp 10. Từ năm học 2023 - 2024, áp dụng với học sinh lớp 8 và lớp 11. Từ năm học 2024 - 2025, áp dụng với học sinh lớp 9 và lớp 12.

4. Tại sao lại bỏ giấy khen học sinh tiên tiến?

Với Thông tư mới số 22 thì theo từng năm học giấy khen học sinh tiên tiến sẽ dần được xoá bỏ vĩnh viễn. Còn những học sinh giỏi vẫn sẽ được trao bằng khen, còn thêm bằng khen cho học sinh xuất sắc toàn diện. Điều này nhằm mục đích phân hoá năng lực học tập của học sinh một cách rõ ràng nhất.

Việc bỏ giấy khen học sinh tiên tiến là nhằm loại bỏ đi những giấy khen thừa thãi trong học tập. Theo được biết trước đây những học sinh giỏi được nhận bằng khen, nhưng những học sinh có học lực khá cũng được nhận giấy khen trong khi có những em học không thực sự tốt.

Giấy khen mang tính khích lệ động viên học sinh cố gắng trong học tập nhưng giấy khen học sinh tiên tiến lại mang tính chất đại trà và tạo nên sự mập mờ trong hình thức động viên. Bởi vì bạn cũng biết trong tiêu chí đánh giá học sinh khá trước đây thì các tiêu chí không quá cao và nhiều học sinh học không tốt nhưng may mắn vẫn có thể có được giấy khen này.

Vì thế cần thay đổi để việc khích lệ có hiệu quả và rõ ràng hơn, tránh để việc này quá phổ biển.

5. 8 điểm có được giấy khen không?

Học sinh đạt 8 điểm trung bình cả năm có được giấy khen không cũng là câu hỏi của nhiều bạn đọc, để xem xét có đạt giấy khen hay không thì Hoatieu.vn sẽ tìm hiểu về những tiêu chí đạt giấy khen gửi đến bạn đọc. Dưới đây là những thông tin theo quy định mới của từng cấp học, nên những khối học vẫn áp dụng theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT cũ không xét theo quy định dưới đây.

5.1. 8 điểm có được giấy khen không cấp 1?

Theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT năm 2023 áp dụng cho những khối 1, 2, 3; những học sinh đạt 8 điểm có được giấy khen hay không dựa vào quy định như sau:

Điều 9: Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục

....

2. Cuối năm học, căn cứ vào quá trình tổng hợp kết quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực hiện:

a) Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo bốn mức:

- Hoàn thành xuất sắc: Những học sinh có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đạt 9 điểm trở lên;

- Hoàn thành tốt: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên;

- Hoàn thành: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 5 điểm trở lên;

- Chưa hoàn thành: Những học sinh không thuộc các đối tượng trên.

Như vậy căn cứ vào quy định này có thể thấy khi đạt 8 điểm định kỳ cuối năm học các môn học đã đạt một phần tiêu chí đánh giá mức hoàn thành tốt. Nhưng để xem xét có đạt mức hoàn thành tốt hay không cần xem xét thêm các điều kiện là: có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt và các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt.

Cùng với đó theo quy định tại Điều 13: Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.

Như vậy đạt 8 điểm kiểm tra định kỳ cuối năm chưa xác định được xếp loại, vì còn nhiều tiêu chí phụ, nên chưa xác định được việc có nhận giấy khen hay không. Nhưng khả năng cao là có thể được nhận giấy khen học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập.

5.2. 8 điểm có được giấy khen không cấp 2, 3?

Căn cứ vào quy định tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT năm 2023 áp dụng với lớp 6, 7, 10. Cụ thể quy định điều kiện đạt mức Tốt như sau:

Điều 9. Đánh giá kết quả học tập của học sinh

2. Kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học

a) Mức Tốt:

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

Như vậy nếu như đạt đủ 6 môn có 8 điểm trung bình môn cả năm; điểm trung bình các môn cả năm từ 6,5 trở lên và các môn đánh giá nhận xét bằng mức Đạt. Cùng với đó quy định đạt danh hiệu "Học sinh Giỏi" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

Như vậy nếu đạt đủ điều kiện mức tốt và có điểm rèn luyện cả năm mức tốt thì được danh hiệu học sinh giỏi. Vì thế khi đạt 8 điểm thì chưa xác định được việc có được danh hiệu học sinh giỏi không do còn nhiều tiêu chí phụ khác.

6. 7 điểm có được giấy khen không?

6.1. 7 điểm có được giấy khen không cấp 1?

Như đã phân tích ở trên, mức điểm số 7 là điều kiện tối thiểu để có thể đánh giá mức hoàn thành tốt, tuy nhiên có được giấy khen hay không vẫn cần đầy đủ các điều kiện khác theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT và quy định áp dụng việc khen thưởng tại Điều 13 Thông tư này.

=> Theo đó, học sinh cấp 1 đạt được mức 7 điểm kiểm tra định kỳ cuối năm chưa xác định được xếp loại, vì cần phải xét dựa trên nhiều tiêu chí phụ khác, nên chưa thể xác định có được nhận giấy khen hay không. Nhưng nếu được danh hiệu học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập thì sẽ có thể nhận được giấy khen.

6.2. 7 điểm có được giấy khen không cấp 2, 3?

(1) Học sinh cấp 2,3 đạt được mức 7 điểm trung bình môn cả năm thì sẽ được đánh giá xếp loại đạt mức học sinh gì, theo đó quy định như sau:

 • Đối với học sinh lớp 6, 7, 8, 10 và 11:

Việc xếp loại học lực học kì 1 năm học 2023 - 2024 lớp 6, 7, 8, 10 và 11 sẽ được áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.

Điều 9. Đánh giá kết quả học tập của học sinh

2. Kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học

b) Mức Khá:

+ Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

+ Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

=> Theo đó, đối với học sinh đạt được mức ĐTBmcn 7 sẽ có thể đạt được mức đánh giá kết quả học tập ở mức Khá.

 • Đối với học sinh lớp 9 và 12:

Việc xếp loại học lực học kì I đối với học sinh lớp 9 và 12 sẽ được áp dụng theo Điều 13 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 6, khoản 7 Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT .

Loại khá:

+ Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

+ Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

+ Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

=> Tóm lại, theo như quy định trên thì học sinh THCS, THPT có điểm trung bình môn học cả năm đạt 7 điểm thì chưa thể xác định được xếp loại học sinh khá (loại khá) hay không, bởi đây chỉ là một điều kiện để được đánh giá xếp loại ở mức khá. Ngoài ra, còn cần phải căn cứ thêm vào các điều kiện khác theo quy định.

(2) Học sinh có mức điểm trung bình môn 7 điểm được đánh giá mức Khá, tuy nhiên có được nhận giấy khen hay không thì xem xét theo quy định sau:

 • Đối với học sinh lớp 6,7,8,10,11:

Tại Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng như sau:

Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh

a) Khen thưởng cuối năm học

- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.

- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Giỏi" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

b) Khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học.

2. Học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

=> Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì học sinh khá 6,7,8,10,11 sẽ không còn được nhận giấy khen nữa mà chỉ có học sinh Xuất sắc và học sinh Giỏi.

* Đối với học sinh lớp 9,12:

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ) quy định như sau:

Xét công nhận danh hiệu học sinh

1. Công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi.

2. Công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.

3. Học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện được Hiệu trưởng tặng giấy khen

=> Đối với học sinh lớp 9 và 12 thì những học sinh đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến (khá) vẫn được xét công nhận danh hiệu trong năm học 2023 - 2024. Tuy nhiên việc tặng giấy khen sẽ do quy định của từng trường.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
27 23.758
7 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Đoàn Y.Nhi
  Nguyễn Đoàn Y.Nhi

  kì 1 là học sinh khá kì 2 được học sinh giỏi thì có đc giấy khen k ạ  Thích Phản hồi 17/05/23
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Phụ thuộc vào điểm trung bình cả năm của em là khá hay giỏi nhé. Vì tổng kết cuối năm sẽ xét theo điểm trung bình cả năm em ạ.

   Thích Phản hồi 18/05/23
  • Nguyễn Đoàn Y.Nhi
   Nguyễn Đoàn Y.Nhi

   @Ban Quản Trị HoaTieu.vn em đg sợ điểm của em k cao lắm


   Thích Phản hồi 18/05/23
  • yennhi bui
   yennhi bui

   @Ban Quản Trị HoaTieu.vn kì1 hsk kì2 hsg cả năm tổng trên 8 nhưng vẫn hsk thì có giấy khen không ạ 

   Thích Phản hồi 21/05/23
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Em đang học lớp mấy thế? Lớp 6, 7, 10 năm nay là không có giấy khen nhé.

   Thích Phản hồi 22/05/23
  • Nguyễn Trí
   Nguyễn Trí

   @Ban Quản Trị HoaTieu.vn lớp 12 được học sinh khá thì có giấy khen ko ạ 

   Thích Phản hồi 22/05/23
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Năm nay thì vẫn được em nhé.

   Thích Phản hồi 22/05/23
  • yennhi bui
   yennhi bui d
   Thích Phản hồi 26/05/23
  • yennhi bui
   yennhi bui

   @Ban Quản Trị HoaTieu.vn thế hsg hk2 không có giấy khen hay sao ạ , em đang học lớp 10 ạ 


   Thích Phản hồi 26/05/23
  Xem thêm 5 bình luận cũ hơn...
 • 32.Nguyễn Phượng
  32.Nguyễn Phượng

  Nếu mình tính tổng tất cả các môn cộng lại chia cho 8 mà trên 8.0 nhưng lại có 5 môn được 8đ thì có được học sinh giỏi không ạ

   

  Thích Phản hồi 21/05/23
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Không em ạ, ít nhất phải 6 môn nhé.

   Thích Phản hồi 22/05/23
 • Nguyen Duy Bao
  Nguyen Duy Bao

  V lớp 8 năm nay có đuợc nhận giấy khen hs khá ko ạ

  Thích Phản hồi 22/05/23
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Lớp 8 vẫn theo quy định cũ nên được em ạ

   Thích Phản hồi 22/05/23
  • Nguyen Duy Bao
   Nguyen Duy Bao

   @Ban Quản Trị HoaTieu.vn v mà trường e không cho lun ạ

   Thích Phản hồi 24/05/23
 • Nguyễn Trí
  Nguyễn Trí

  Lớp 12 cả năm được học sinh khá thì có giấy khen ko ạ

  Thích Phản hồi 22/05/23
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Năm nay thì lớp 12 vẫn có giấy khen nhé.

   Thích Phản hồi 22/05/23
 • Gia Uy
  Gia Uy

  mik đang học lớp 8 , nhưng nếu mik lên lớp 10 mà  vẫn hs khá thì có dc tặng  giấy khen ko ạ

  Thích Phản hồi 23/05/23
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Em đang học lớp 8, học sinh khá vẫn được giấy khen nhưng đến thời điểm em học lớp 10 thì học sinh khá không được giấy khen nhé.

   Thích Phản hồi 24/05/23
 • Chi Thùy
  Chi Thùy

  Em thấy các bạn trường nội trú lớp 7 năm nayvẫn được giấy khen học sinh khá là sao ạ

  Thích Phản hồi 24/05/23
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Là giấy khen Học sinh Khá à em? Em có rõ nội dung trên giấy ghi như thế nào không? Chứ theo quy định là bỏ giấy khen học sinh Khá với lớp 6, 7, 10 năm nay rồi.

   Thích Phản hồi 25/05/23
 • Huy Lỏ
  Huy Lỏ

  Em đang lớp8,tổng7.1 khác hạnh kiểm tốt có dc ko ạ

  Thích Phản hồi 25/05/23
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Theo quy định là được em nhé.

   Thích Phản hồi 25/05/23