Nhận xét học sinh THCS theo Thông tư 22

Lời nhận xét học sinh THCS, THPT theo Thông tư 22 - Hiện nay việc đánh giá xếp loại học sinh THPT, THCS được quy định cụ thể tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Trong năm học 2023-2024 việc đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT sẽ được thực hiện sông song theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đối với học sinh lớp 6, 7, 8, 10, 11 và Thông tư 26 đối với học sinh lớp 9, 12. Năm học này là năm học cuối cùng sẽ sử dụng các quy định tại Thông tư 26 và Thông tư 58 trong việc đánh giá xếp loại học sinh phổ thông. Kể từ năm học 2024-2025 sẽ đồng nhất áp dụng Thông tư 22 trong đánh giá xếp loại học sinh cấp 2 và cấp 3. Dưới đây là một số điểm mới về cách đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 22 cũng như cách nhận xét đánh giá học sinh THCS theo Thông tư 22 mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Hướng dẫn đánh giá học sinh theo Thông tư 22

Về đánh giá kết quả học tập theo môn học

a) Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét trong một học kì, kết quả học tập mỗi môn học của học sinh được đánh giá theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, Chưa đạt.

Mức Đạt: Có đủ số lần kiểm tra, đánh giá theo quy định tại Thông tư này và tất cả các lần được đánh giá mức Đạt.

Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Đối với việc đánh giá cả năm học, kết quả học tập mỗi môn học của học sinh được đánh giá theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, Chưa đạt.

Mức Đạt: Kết quả học tập học kì II được đánh giá mức Đạt.

Mức Chưa đạt: Kết quả học tập học kì II được đánh giá mức Chưa đạt.

b) Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số

- Điểm trung bình môn học kì (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) đối với mỗi môn học được tính như sau:

ĐTBmhk =

TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck

Số ĐĐGtx+ 5

TĐĐGtx: Tổng điểm đánh giá thường xuyên.

- Điểm trung bình môn cả năm (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII

3

ĐTBmhkI Điểm trung bình môn học kì I.

ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học kì II.”

Tại điểm này Thông tư mới quy định tính điểm trung bình môn học kỳ, cả năm giống quy định hiện hành.

Về đánh giá kết quả học tập của học sinh theo học kỳ, năm học

Kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

a) Mức Tốt:

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt. - Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

b) Mức Khá:

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt. - Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

c) Mức Đạt:

- Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt. - Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

d) Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Chi tiết các bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.

Cách nhận xét, đánh giá học sinh theo Thông tư 22

Mời các bạn tham khảo các đường link bên dưới để tham khảo các mẫu lời nhận xét đánh giá học sinh THCS theo Thông tư 22.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 16.057
0 Bình luận
Sắp xếp theo