Ngày 20/11/2024 có được tổ chức ngày lễ kỷ niệm không?

Năm nay có tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11? Ngày Nhà giáo Việt Nam là một ngày lễ quan trọng để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với những người thầy, cô giáo đã dìu dắt chúng ta nên người. Vậy Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để nắm được một số quy định của nhà nước về tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

1. Khi nào được tổ chức kỷ niệm 20/11?

Ngày 20/11 hàng năm được công nhận là ngày Nhà giáo Việt Nam tại Quyết định 167-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 28/9/1982. Đến năm nay, năm 2024, ngày 20/11 sẽ kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Về nguyên tắc tổ chức các ngày kỷ niệm, tại Điều 4 Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định:

“Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn. Trường hợp bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, ngày tái lập, ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức kỷ niệm.”

Trong đó, tại Điều 3 Nghị định này định nghĩa, tính theo số năm kỷ niệm, năm tròn là năm có chữ số cuối cùng là “0”, năm khác là năm có các chữ số cuối cùng còn lại.

Như vậy, năm nay, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không tổ chức lễ kỷ niệm. Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ được tổ chức gần nhất vào 20/11/2032.

2. Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức như thế nào?

Theo Điều 9 Nghị định 111 quy định về tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày Nhà Giáo Việt Nam sẽ được tổ chức như sau:

2.1. Tổ chức lễ kỷ niệm vào các năm tròn

- Bộ, ngành, cấp tỉnh tổ chức kỷ niệm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trong đó xác định về thời gian, địa điểm, chương trình, thành phần của lễ kỷ niệm.

- Phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm:

Bộ trưởng, người đứng đầu ngành cơ quan trung ương phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của bộ, ngành;Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của cấp tỉnh và tại địa phương.

- Về nguyên tắc tổ chức lễ kỷ niệm, theo Điều 4 Nghị định 111, ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức một cách trang trọng nhưng phải an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Đồng thời không được tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm.

- Người đứng đầu bộ, ngành, cấp tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm theo kế hoạch đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc tổ chức lễ kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Lưu ý về trang phục của người tham dự, (căn cứ Điều 11 Nghị định 111 năm 2018):

  • Trang phục của thành viên Ban Tổ chức, đại biểu, khách mời và khối quần chúng dự lễ lịch sự, phù hợp, theo quy định của Ban Tổ chức.
  • Khuyến khích khách mời, đại biểu và quần chúng dự lễ mặc trang phục dân tộc, lễ phục tôn giáo, lễ phục lực lượng vũ trang nhân dân.
  • Khuyến khích khách mời, đại biểu và quần chúng dự lễ đeo huân chương, huy chương.

2.2. Tổ chức hoạt động kỷ niệm vào các năm khác

Với các năm khác không phải năm tròn, để chào mừng ngày 20/11, các trường học, cơ quan ngành giáo dục có thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết thực khác kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống và không tổ chức lễ kỷ niệm.

2.3. Về kinh phí tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam:

Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm, các hoạt động chào mừng ngày 20/11 được cân đối bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
9 13.405
0 Bình luận
Sắp xếp theo