Có được ủy quyền đăng ký kết hôn không?

Đăng ký kết hôn là việc vô cùng thiêng liêng khi xác nhận mối quan hệ hôn nhân giữa một nam và một nữ với nhau. Vậy, đăng ký kết hôn có ủy quyền được không? Bài viết này Hoatieu.vn sẽ giúp bạn có câu trả lời.

1. Ủy quyền là gì?

Ủy quyền là việc giao cho một người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp. Quan hệ ủy quyền thường là quan hệ giữa cá nhân với nhau mang tính chất tương trợ, giúp đỡ.

Đăng ký kết hôn có được ủy quyền không?

2. Đăng ký kết hôn có ủy quyền được không?

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch như sau:

“1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của Luật hộ tịch được ủy quyền cho người khác thực hiện thay, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.

2. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; phạm vi ủy quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả đăng ký hộ tịch.

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.

3. Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con, một bên có yêu cầu có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại”.

Như vậy từ các căn cứ pháp lý nêu trên, có thể thấy, việc đăng ký kết hôn không được ủy quyền cho người khác đăng ký hộ mà cả nam và nữ phải có mặt tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký kết hôn theo đúng trình tự và thủ tục đã được pháp luật quy định.

Quy định không được ủy quyền cho người khác đăng ký kết hôn là phù hợp với mục đích là đảm bảo sự tự nguyện muốn đăng ký kết hôn của hai bên, và đảm bảo cho việc kết hôn được hợp pháp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Hoatieu.vn. Mời bạn tham khảo một số bài viết hữu ích khác như:

Đánh giá bài viết
2 50
0 Bình luận
Sắp xếp theo