Độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội năm 2024

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 28/7/2023 trong phiên họp Chính phủ tháng 7 về Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Theo đó, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mới nhất năm 2024 là bao nhiêu? Chế độ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được quy định như thế nào? Để biết thêm chi tiết, mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của Hoatieu.vn

1. Trợ cấp hưu trí xã hội là gì?

Để biết độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí mới nhất năm 2024, chúng ta cần hiểu trợ cấp hưu trí xã hội là gì?

Tại Khoản 2 Điều 4 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi xác định: Trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách mà ngân sách nhà nước cung cấp một khoản trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu, hoặc bảo hiểm xã hội hằng tháng khác.

Trợ cấp hưu trí xã hội là gì

=> Như vậy, có thể hiểu, trợ cấp hưu trí xã hội là chế độ do ngân sách nhà nước cung cấp, đảm bảo, hỗ trợ cho người cao tuổi không có lương hưu. Khoản kinh phí này không trích từ quỹ bảo hiểm xã hội do người lao động đóng góp, do đó vẫn đảm bảo công bằng cho người lao động có đóng góp vào quỹ Bảo hiểm xã hội.

2. Độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mới nhất năm 2024

Theo Nghị quyết 114/NQ-CP ngày 28/7/2023 trong phiên họp Chính phủ về Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) mới nhất  quy định: giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.

Điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 2023Vậy, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mới nhất năm 2024 là đủ 75 tuổi trở lên.

Điều kiện để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo luật mới bao gồm:

  • Đủ 75 tuổi trở lên.
  • Không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác.

Theo báo cáo trình chính phủ, việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi sẽ giúp mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thêm khoảng 800 nghìn đến 1 triệu người cao tuổi được hưởng chính sách trợ cấp và bảo hiểm y tế.

Qua đó, nhiều người cao tuổi không có lương hưu, hoàn cảnh khó khăn sẽ đỡ được phần nào nỗi lo khi tuổi già ập tới và không còn sức lao động.

3. Các chế độ trợ cấp hưu trí xã hội

Theo Điều 28 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, các chế độ trợ cấp hưu trí xã hội bao gồm:

1. Trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng

Đối tượng quy định tại Điều 27 của Luật này được hưởng mức trợ cấp bằng 500.000 đồng/người/tháng.

2. Bảo hiểm y tế

Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

3. Trợ cấp mai táng

a) Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng;

b) Mức trợ cấp mai táng bằng 10.000.000 đồng.

4. Chính phủ quyết định điều chỉnh mức trợ cấp tại khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều này phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Có thể thấy, mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng mà người cao tuổi không có lương hưu được nhận là 500 nghìn đồng/người/tháng.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi còn có thêm điều khoản linh động là mức trợ cấp hằng tháng và mức trợ cấp mai táng có thể thay đổi tăng theo chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế phù hợp theo khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước. Như vậy, mức trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được thay đổi linh hoạt để phù hợp với giá cả thị trường và tình hình thực tế.

4. Thời điểm nào được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội?

Thời điểm hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng bắt đầu kể từ tháng người đó đủ điều kiện và đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Có thể đánh giá, việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi là chính sách rất nhân văn của Nhà nước và Chính phủ, là điểm tựa cho người già không có thu nhập, nhất là người cao tuổi vùng nông thôn, người nghèo, giúp họ giảm bớt gánh nặng cuộc sống. Bên cạnh đó, việc tăng phúc lợi xã hội cũng là xu thế tất yếu, chứng tỏ đất nước đó đang có bước phát triển văn minh, tiến bộ hơn.

Trên đây là câu trả lời về Độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí năm 2024 của Hoatieu.vn. Mời bạn đọc đón đọc các thông tin liên quan trong mục Phổ biến pháp luật của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 68
0 Bình luận
Sắp xếp theo