Tuổi nghỉ hưu theo Luật Công an nhân dân mới

Tuổi nghỉ hưu theo Luật Công an nhân dân mới là bao nhiêu? Ngày 22/6/2023 vừa qua, Quốc hội đã thống nhất thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Theo đó, Quốc hội thống nhất tăng tuổi nghỉ hưu của lực lượng công an. Sau đây là một số quy định mới nhất về tuổi nghỉ hưu của công an, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Tăng hạn tuổi nghỉ hưu của Công an nhân dân từ ngày 15-8

Căn cứ theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, tuổi nghỉ hưu của Công an nhân dân sẽ được điều chỉnh tăng so với các quy định cũ. Cụ thể như sau:

a) Công nhân công an: Nam 62, nữ 60.

b) Hạ sĩ quan: 47;

c) Cấp úy: 55;

d) Thiếu tá, trung tá: Nam 57, nữ 55;

đ) Thượng tá: Nam 60, nữ 58;

e) Đại tá: Nam 62, nữ 60;

g) Cấp tướng: Nam 62; nữ 60;

Lộ trình tăng hạn tuổi phục cao nhất: Mỗi năm tăng 03 tháng đối với nam quy định tại các điểm a, e, g khoản này và 04 tháng đối với nữ quy định tại các điểm a, đ, e khoản này. Các trường hợp còn lại thực hiện tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất khi Luật này có hiệu lực thi hành.

Thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất tính từ ngày 01/01/2021 nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Chính phủ quy định cụ thể lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an.”.

2. Quy định tuổi nghỉ hưu của Công an

Theo Nghị định 49/2019/NĐ-CP, sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH;

- Hết hạn tuổi phục vụ và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

Nam đủ 25 năm, nữ đủ 20 năm phục vụ trong Công an nhân dân trở lên, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên công an và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên nhưng chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan tự nguyện xin nghỉ.

Như vậy, tương đương với 3 trường hợp trên thì tuổi nghỉ hưu của công an 2019 cũng được chia làm 3 trường hợp:

- Trường hợp về hưu do đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định về BHXH: nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; không quy định độ tuổi đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

- Trường hợp về hưu do hết hạn tuổi phục vụ: hạn tuổi phục vụ được quy định như sau:

+ Hạ sĩ quan: 45 tuổi;

+ Cấp úy: 53 tuổi;

+ Thiếu tá, Trung tá: nam 55, nữ 53 tuổi;

+ Thượng tá: nam 58, nữ 55 tuổi;

+ Đại tá: nam 60, nữ 55 tuổi;

+ Cấp tướng: 60 tuổi.

- Trường hợp 3: không quy định tuổi nghỉ hưu (thấp hơn tuổi nghỉ hưu quy định).

3. Trường hợp nào được kéo dài thời gian phục vụ trong công an?

Sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong Công an nhân dân khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan có nhu cầu và còn thiếu biên chế so với ấn định;

- Có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu cầu.

Sĩ quan có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 02 năm (24 tháng). Tổng thời gian kéo dài như sau:

- Không quá 10 năm đối với giáo sư;

- Không quá 07 năm đối với phó giáo sư;

- Không quá 05 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Lưu ý: Trong thời hạn kéo dài hạn tuổi phục vụ, sĩ quan thôi giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy.

Tuổi nghỉ hưu theo Luật Công an nhân dân mới

4. Chế độ nghỉ hưu của công an

Theo Điều 3 của Nghị định 49, khi nghỉ hưu, sĩ quan, hạ sĩ quan công an được hưởng các chế độ sau:

- Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH)

- Sĩ quan, hạ sĩ quan công tác tại địa bàn, ngành nghề đặc thù được quy đổi thời gian để tính hưởng trợ cấp một lần với mức: Cứ mỗi năm được trợ cấp 01 tháng tiền lương liền kề trước khi nghỉ hưu.

- Nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất từ đủ 01 năm trở lên do thay đổi tổ chức, biên chế thì còn được hưởng trợ cấp 01 lần bằng 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;

Đồng thời, được hưởng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác (từ năm 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương tháng liền kề trước khi nghỉ hưu)…

Để nắm rõ hơn về các chế độ đối với Công an nhân dân các bạn có thể tham khảo thêm tại:

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 7.239
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo