Chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ năm 2024

Công an là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong thời gian hoạt động cho đến khi thôi phục vụ/nghỉ hưu, các sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được hưởng nhiều chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, phụ cấp, chế độ chăm sóc, chuyển ngành, hy sinh... Vậy khi sĩ quan công an xuất ngũ sẽ được hưởng chế độ, chính sách thế nào?

Hoatieu.vn sẽ giải đáp cho tiết trong bài viết dưới đây:

1. Các trường hợp sĩ quan công an được xuất ngũ về địa phương

Trước khi tìm hiểu chế độ cho sĩ quan, hạ sĩ quan công an khi xuất ngũ, chúng ta cần biết sĩ quan công an được xuất ngũ về địa phương trong trường hợp nào?

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 49/2019/NĐ-CP, sĩ quan, hạ sĩ quan thôi phục vụ trong Công an nhân dân được xuất ngũ về địa phương khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Không đủ điều kiện để nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 49/2019/NĐ-CP và không chuyển ngành;
  • Đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 49/2019/NĐ-CP mà có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần để ra nước ngoài định cư hoặc đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

2. Chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ năm 2024

Chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ năm 2024 tiếp tục được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5 Nghị định 49/2019/NĐ-CP như sau:

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan xuất ngũ được hưởng các chế độ sau:

a) Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

b) Trợ cấp một lần: Cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng;

c) Trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này;

d) Sĩ quan, hạ sĩ quan quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ; được ưu tiên vào học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giới thiệu việc làm tại các trung tâm dịch vụ việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác; được ưu tiên tuyển chọn theo các chương trình hợp tác đưa người đi lao động nước ngoài.

3. Sĩ quan, hạ sĩ quan đã xuất ngũ về địa phương trong thời gian không quá 01 năm (12 tháng) kể từ ngày quyết định xuất ngũ có hiệu lực:

a) Nếu tìm được việc làm mới và có yêu cầu chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì phải hoàn trả chế độ trợ cấp đã nhận theo quy định tại các điểm a và b khoản 2 Điều này;

b) Nếu chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc có nguyện vọng được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì phải hoàn trả lại chế độ trợ cấp đã nhận theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân khi xuất ngũ mới nhất

=> Như vậy, hạ sĩ quan, sĩ quan công an khi xuất ngũ sẽ được hưởng chế độ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 49/2019/NĐ-CP gồm: chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp một lần = số năm công tác x một tháng tiền lương hiện hành; được trợ cấp việc làm bằng 6 tháng lương cơ sở.

Ví dụ: Anh Dương Văn A vào vào ngành Công an từ tháng 9/2015. Hiện tại, anh đang giữ cấp hàm Thiếu úy và đang học liên thông đại học theo chế độ của đơn vị. Tuy nhiên, hiện tại do tình hình sức khỏe của anh không đảm bảo để tiếp tục học tập và công tác nên muốn xin xuất ngũ. Vậy chế độ chính sách anh được hưởng sau khi xuất ngũ như thế nào?

Các chế độ sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân được hưởng khi xuất ngũ được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ, theo đó anh Dương Văn A được hưởng các chế độ như sau:

  • Trợ cấp một lần, trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi (nếu có), trợ cấp tạo việc làm, tiền tàu xe từ đơn vị về nơi cư trú.

Trợ cấp 1 lần = số năm công tác của anh A (tính đến tháng 9/2022 là 7 năm) x 1 tháng tiền lương hiện hành (7.560.000 đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP) = 52.920.000 đồng

  • Trợ cấp việc làm bằng 06 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ.

Trợ cấp việc làm = 1.800.000 (mức lương cơ sở)  x 6 = 10.800.000 đồng

  • Được ưu tiên vào học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc được giới thiệu việc làm tại các trung tâm dịch vụ việc làm; được ưu tiên tuyển chọn theo các chương trình hợp tác đưa người đi lao động nước ngoài.
  • Trường hợp tìm được việc làm mới và có yêu cầu chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước; doanh nghiệp, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hoặc có nguyện vọng được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì phải hoàn trả chế độ trợ cấp đã nhận.

Các khoản trợ cấp anh A nhận được thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Công an tỉnh nơi anh A làm việc. Do đó, anh A cần liên hệ với Phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh để được xem xét, giải quyết và nhận các khoản trợ cấp trên.

Trên đây Hoatieu.vn đã giải đáp đến bạn đọc Những chế độ mới nhất năm 2024 đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ. Mời các bạn đón đọc các bài viết khác tại mục Văn bản pháp luật của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 854
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo