Đối tượng nào được tăng lương nhiều nhất 2023

Đề xuất mới nhất năm 2022 đã được thông qua. Vì thế năm 2023 thì mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 sẽ cao nhất từ trước đến nay, đồng thời, lương cơ sở năm 2023 sẽ tăng 310.000 đồng /tháng so với năm 2022 và so với 6 tháng đầu năm 2023. Vậy khi lương cơ sở tăng thì đối tượng nào sẽ được tăng lương cao nhất?

Có thể thấy sau khi tăng lương tối thiểu vùng thì nhà nước cũng luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ công chức, viên chức sau thời gian dài chưa tăng lương cơ sở kể từ năm 2019 đến nay. Bởi vậy nên bước sang năm 2023 mức lương cơ sở tăng kỷ lục 310.000 đồng/tháng, đây là một quyết định đã khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, viên chức sau đại dịch vừa qua.

Việc tăng lương cơ sở sẽ kéo theo nhiều khoản tăng đối với thang bảng lương của cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm các khoản tiền như lương cơ bản, phụ cấp... Sau đây là mức tăng chi tiết tiền lương của từng đối tượng nếu áp dụng mức lương cơ sở mới, HoaTieu.vn xin mời các bạn cùng tham khảo.

Đối tượng nào được tăng lương nhiều nhất 2023

Cán bộ, công chức, viên chức nào được tăng lương nhiều nhất từ 01/7/2023?

Căn cứ pháp lý:

Để các bạn tiện theo dõi và so sánh mức lương cao nhất từ ngày 01/7/2023 của cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong từng lĩnh vực, HoaTieu.vn xin tóm tắt tại bảng dưới đây:

Lĩnh vực hoạt động

Hệ số lương cao nhất

Chức danh có hệ số cao nhất

Mức lương từ 01/1/2023

Mức lương từ ngày 01/7/2023

Mức tăng lương

Cán bộ lãnh đạo Nhà nước

13,0

Chủ tịch nước

19.370.000 đồng/tháng

23.400.000 đồng/tháng

4.030.000 đồng/tháng

Sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan công an

10,4

Đại tướng

15.496.000 đồng/tháng

18.720.000 đồng/tháng

3.224.000 đồng/tháng

Cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước

8,0

(bậc 6, công chức loại A3, nhóm 1)

Chuyên viên cao cấp

11.920.000 đồng/tháng

14.400.000 đồng/tháng

2.480.000 đồng/tháng

Thanh tra viên cao cấp

Kiểm soát viên cao cấp thuế

Kiểm toán viên cao cấp

Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

Kiểm tra viên cao cấp hải quan

Thẩm kế viên cao cấp

Kiểm soát viên cao cấp thị trường

Thống kê viên cao cấp

Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự)

Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự)

Kiểm tra viên cao cấp thuế

Giảng viên trong các trường công lập

8,0

(bậc 6, viên chức loại A3, nhóm 1)

Giáo sư - Giảng viên cao cấp

11.920.000 đồng/tháng

14.400.000 đồng/tháng

2.480.000

đồng/tháng

Bác sĩ trong các bệnh viện công lập

8,0

Bác sĩ cao cấp

11.920.000 đồng/tháng

14.400.000 đồng/tháng

2.480.000

đồng/tháng

Giáo viên trong các trường công lập

6,38 (bậc 8, viên chức loại A2, nhóm 2)

Giáo viên trung học cao cấp

9.506.200 đồng/tháng

12.484.000 đồng/tháng

2.977.800 đồng/tháng

Lưu ý:

1. Mức lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở.

Trong đó:

  • Mức lương cơ sở từ ngày 01/01/2023: 1.490.000 đồng/tháng;
  • Mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023: 1.800.000 đồng/tháng.

Như vậy có thể thấy mức lương năm 2023 của cán bộ, công chức, viên chức tăng khá mạnh vì mức lương cơ sở đã được tăng lên 310.000 đồng/ tháng. Đợt tăng này đã kéo mức lương của cán bộ lãnh đạo nhà nước lên mức lương là 23.400.000 đồng/tháng tăng 4.030.000 đồng so với mức lương được áp dụng đến ngày 30/6/2023.

Ngoài ra khi mức lương cơ sở tăng thì các khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng được tăng lên.

Bên cạnh đó khi mức lương cơ sở tăng lên thì cũng có những quy định liên quan đến mức lương cơ sở được nâng lên như:

  • Điều kiện được hoàn trả chi phí khám chữa bệnh với người bệnh được hưởng 100% tăng lên;
  • Mức đóng bảo hiểm xã hội tối đa tăng lên;
  • Hạn mức với người hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng lên;
  • Và còn nhiều quy định khác nữa liên quan đến mức lương cơ sở.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Đối tượng nào được tăng lương nhiều nhất 2023. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
14 22.621
0 Bình luận
Sắp xếp theo