Cách tính phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân năm 2024

Năm 4(YEAR), cán bộ chiến sỹ phục vụ trong ngành Công an nhân dân sẽ được hưởng mức phụ cấp công vụ bao nhiêu? Cùng theo dõi bài viết sau đây của Hoatieu.vn để hiểu hơn về Cách tính phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân.

Cách tính phụ cấp công vụ trong CAND

1. Ai được hưởng phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân?

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 24/2012/TT-BCA, chế độ phụ cấp công vụ áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, nhân viên Công an và lao động hợp đồng hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân, bao gồm:

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật.

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn.

- Công nhân, nhân viên Công an và lao động hợp đồng (trong định mức của Bộ) hưởng lương theo các bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

=> Như vậy, những người được hưởng phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân phải là người đang công tác trong các đơn vị công an (không bao gồm người tạm tuyển, thử việc, học viên ở các trường công an, người nghỉ hưu).

2. Công thức tính mức tiền phụ cấp công vụ Công an nhân dân

Mức tiền phụ cấp công vụ của Công an nhân dân vẫn được tính theo quy định tại Điều 3 Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ như sau:

Phụ cấp công vụ = 25% x Lương cơ sở x (phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp quân hàm)

Ví dụ cụ thể: Đồng chí Nguyễn Thị H - Phó Đại Đội trưởng, hưởng lương theo hệ số cấp bậc hàm Đại úy là 5,4; phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,25. Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng. Vậy, mức tiền phụ cấp công vụ một tháng của đồng chí H năm 2023 là:

Mức tiền phụ cấp của đồng chí H = (5,4 + 0,25) x 1800.000 x25% = 2.542.500

Tìm hiểu thêm: Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an năm 2023

3. Nguyên tắc, cách tính hưởng phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân

- Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không tính để đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ nếu chuyển sang đối tượng không được hưởng phụ cấp công vụ thì thôi hưởng phụ cấp công vụ kể từ tháng tiếp theo.

Các trường hợp được chuyển đổi ngược lại thì được hưởng phụ cấp công vụ kể từ tháng được chuyển đổi.

- Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trách nhiệm nghề (thanh tra viên, chuyên trách công tác kiểm tra Đảng, biểu diễn nghệ thuật…) hoặc phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân; đồng thời thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư 24/2012/TT-BCA thì cũng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định tại Thông tư 24/2012/TT-BCA.

- Đối tượng hưởng phụ cấp công vụ quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư 24/2012/TT-BCA không được tính hưởng phụ cấp công vụ trong thời gian sau:

+ Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4, Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

+ Thời gian nghỉ việc riêng liên tục từ 01 tháng trở lên.

+ Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

+ Thời gian nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

+ Thời gian tham dự khóa huấn luyện chiến sĩ mới của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

+ Thời gian bị đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Trên đây là giải đáp của Hoatieu.vn về Cách tính phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân năm 2024. Mời bạn đọc đón đọc các thông tin khác tại mục Hỏi đáp pháp luật của Hoatieu.vn

Đánh giá bài viết
1 3.145
0 Bình luận
Sắp xếp theo