Thay đổi chức danh nghề nghiệp giáo viên được không?

Thay đổi chức danh nghề nghiệp giáo viên được không? Xét chuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên là việc xin chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng. Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.

1. Khái niệm thay đổi chức danh nghề nghiệp

Thay đổi chức danh nghề nghiệp là việc một viên chức được bổ nhiệm một chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí đang đảm nhiệm. Vậy nên một viên chức khi mong muốn thay đổi chức danh nghề nghiệp phải thực hiện theo nguyên tắc về cấp bậc thay đổi, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người được bổ nhiệm phải phù hợp với chức danh mới.

Quy trình thi, xét thay đổi viên chức phải được thực hiện công khai, minh bạch và viên chức đăng ký thi, xét nếu đơn vị sự nghiệp có yêu cầu và đủ điều kiện tiêu chuẩn.

2. Những trường hợp thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức 2024

Với những trường hợp nào thì được thay đổi chức danh nghề nghiệp năm 2024? Căn cứ vào điều 29 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau:

1. Xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác tương ứng cùng mức độ phức tạp công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm;

2. Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp;

3. Xét thăng hạng đặc cách vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn tương ứng với chức danh được công nhận, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Vậy nên khi thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức có hai hình thức là xét chuyển và thi. Xét chuyển với trường hợp chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác tương ứng cùng hạng, với trường hợp đặc cách thăng hạng và với trường hợp xét thăng hạng chức danh liền kề trong cùng lĩnh vực. Còn thi là dành cho viên chức mong muốn thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên cao hơn trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp. Tuy nhiên để thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp với viên chức là một hình thức giống như thi viên chức biên chế nên khi bạn đủ điều kiện nên thực hiện công tác đề xuất xét chuyển sẽ tốt hơn.

3. Điều kiện xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức?

Xét chuyển chức danh nghề nghiệp được không?
Xét chuyển chức danh nghề nghiệp được không?

Vậy xét chuyển chức danh nghề nghiệp là một trong những hình thức hay đổi chức danh nghề nghiệp cùng hạng. Với xét chuyển thì viên chức cần đạt những điều kiện quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư 12/2012/TT-BNV được sửa đổi theo Thông tư 03/2019/TT-BNV như sau:

1. Việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng hoặc cùng yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm.

b) Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới.

Vậy nên xét chuyển chức danh cùng cần viên chức đó đạt đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn để đảm nhiệm vị trí mới. Và việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp không được nâng bậc lương.

4. Quy trình xét chuyển chức danh nghề nghiệp

Quy trình xét chuyển chức danh nghề nghiệp được quy định những bước như sau:

  • Người có mong muốn xét chuyển sẽ đăng ký xét chuyển với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và phải đạt đầy đủ tiêu chuẩn với yêu cầu nghề nghiệp mới.
  • Sau khi nhận được đề xuất thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức xem xét bằng cấp, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng và sát hạch trình độ hiểu biết, chuyên môn của người được đề xuất xem có phù hợp với vị trí đó hay không.
  • Nếu viên chức đạt đủ yêu cầu với chức danh nghề nghiệp yêu cầu thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức vào chức danh nghề nghiệp mới.

Như vậy quá trình xét chuyển viên chức sẽ được thực hiện chủ yếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đó thực hiện nhưng phải đảm bảo là đúng theo quy định của pháp luật.

5. Là viên chức Tổng phụ trách đã lâu, muốn sang chỉ giảng dạy thôi được không?

Một viên chức đã gửi câu hỏi về: "Tôi làm viên chức tổng phụ trách, đã làm công việc này 20 năm. Năm nay 50 tuổi, vậy có văn bản nào quy định để tôi không phải làm công việc này nữa mà chỉ giảng dạy không ạ? Xin cảm ơn."

Như phân tích ở trên thì khi viên chức mong muốn chuyển sang vị trí là giáo viên cùng hạng thì sẽ đề xuất lên người đứng đầu đơn vị sự nghiệp đó để xem xét. Nhưng việc xem xét này cũng cần đảm bảo là người yêu cầu xem xét đáp ứng được những yêu cầu về vị trí nghề nghiệp mới. Và hơn nữa phía đơn vị đó đã có người thay thế vị trí Tổng phụ trách khi viên chức đó không làm nữa hay không? Như vậy nếu viên chức đã chuẩn bị được đầy đủ những yêu cầu trên thì đề xuất lên người đứng đầu để xem xét và chuyển sang vị trí làm giáo viên.

Trên đây là những phân tích của Hoa Tiêu về câu hỏi Xét chuyển chức danh nghề nghiệp được không? Mời các bạn tham khảo thêm bài viết hữu ích trong mục hỏi đáp pháp luật sau đây:

Đánh giá bài viết
1 96
0 Bình luận
Sắp xếp theo