Tuổi đảng là gì? Cách tính tuổi đảng của đảng viên 2024

Tuổi đảng là gì? Cách tính tuổi đảng của đảng viên 2024. Đảng viên khi được kết nạp vào Đảng sẽ được tính tuổi Đảng theo năm công tác trong Đảng. Tuổi Đảng sẽ căn cứ tính sự cống hiến và xét khen thưởng Đảng viên. Vậy cụ thể tuổi Đảng được tính như thế nào? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể.

1. Tuổi đảng là gì?

Hiện trong các văn bản về Đảng viên không quy định khái niệm chi tiết về tuổi Đảng. Nhưng có thể hiểu tuổi Đảng chính là khoảng thời gian công tác trong Đảng của một Đảng viên.

Tuổi Đảng cũng giống như thâm niên làm việc của người lao động được tính theo năm làm việc và công tác.

Tuổi đảng là gì? Cách tính tuổi đảng của đảng viên
Tuổi đảng là gì? Cách tính tuổi đảng của đảng viên

2. Cách tính tuổi Đảng mới nhất

Căn cứ vào khoản 4 điều 5 Điều lệ Đảng 2011 quy định:

4. Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp.

Và căn cứ vào mục 5 Hướng dẫn 01/HD-TW quy định về việc tính tuổi Đảng như sau:

5.3. Thủ tục và cách tính tuổi đảng cho đảng viên

- Tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên, nếu không có quyết định kết nạp hoặc không còn lưu giữ được quyết định kết nạp thì lấy ngày vào Đảng ghi trong thẻ đảng viên (trường hợp người đã ra khỏi Đảng mà trước đó đã được xác nhận tuổi đảng thì không được tính lại tuổi đảng theo quy định này).

Đối với những người bị đưa ra khỏi Đảng đã được cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận là bị oan, sai và từ khi đưa ra khỏi Đảng đến nay không vi phạm tư cách đảng viên được khôi phục quyền đảng viên thì tuổi đảng được tính liên tục. Đảng viên có trách nhiệm truy nộp đủ số đảng phí cho chi bộ trong thời gian gián đoạn sinh hoạt đảng theo mức đóng đảng phí quy định trong thời gian đó.

Đảng viên được kết nạp lại phải làm bản kê khai về tuổi đảng của mình, báo cáo chi bộ; chi bộ thẩm tra, báo cáo đảng ủy cơ sở; đảng ủy cơ sở thẩm định, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp. Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, ra quyết định tính lại tuổi đảng cho đảng viên (việc tính lại tuổi đảng đối với đảng viên bị khai trừ có thời hạn theo quy định của Điều lệ Đảng khoá II, thời gian mất liên lạc với tổ chức đảng và thời gian gián đoạn do chuyển sinh hoạt đảng thực hiện theo quy định này).

Như vậy có thể hiểu được tuổi Đảng được tính bắt đầu từ khi có quyết định kết nạp Đảng. Nếu như không có quyết định kết nạp hoặc không có lưu trữ thì lấy ngày vào Đảng ghi trong thẻ Đảng viên.

Trong trường hợp cán bộ bị đưa ra khỏi Đảng nhưng sau xác minh thấy oan sai và trong thời gian ra khỏi Đảng không vi phạm tư cách Đảng viên sẽ được khôi phục quyền Đảng viên, tuổi Đảng được tính liên tục.

3. Ngày vào Đảng của Đảng viên tính từ ngày nào?

Cũng căn cứ quy định trên thì ngày vào Đảng của Đảng viên sẽ được ghi trên quyết định kết nạp Đảng của cơ quan có thẩm quyền ký kết.

Trong trường hợp không có quyết định hoặc không có lưu trữ thì ngày vào Đảng cũng là ngày được ghi trên thẻ Đảng viên.

4. Tính tuổi Đảng để làm gì?

Tuổi Đảng chính là căn cứ để được tặng huy hiệu Đảng đường nhận thưởng tương ứng với mức huy hiệu đảng nhận được.

Mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng được quy định cụ thể tại Hướng dẫn 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015. Cụ thể:

Huy hiệu Đảng

Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

Mức tiền thưởng (đồng)

Từ 01/01 - 30/6/2023

Từ 01/7/2023

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

1,5 lần mức lương cơ sở

2,235,000

2,700,000

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

2,0 lần mức lương cơ sở

2,980,000

3,600,000

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

3,0 lần mức lương cơ sở

4,470,000

5,400,000

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

3,5 lần mức lương cơ sở

5,215,000

6,300,000

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

5,0 lần mức lương cơ sở

7,450,000

9,000,000

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

6,0 lần mức lương cơ sở

8,940,000

10,800,000

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

8,0 lần mức lương cơ sở

11,920,000

14,400,000

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

10,0 lần mức lương cơ sở

14,900,000

18,000,000

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

15,0 lần mức lương cơ sở

22,350,000

27,000,000

5. Cách tính tuổi Đảng tặng Huy hiệu Đảng

Theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022: Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng làm tờ khai đề nghị chi bộ; đảng viên mất Huy hiệu Đảng làm bản tường trình nói rõ lý do bị mất Huy hiệu Đảng đề nghị chi bộ; đối với đảng viên đã từ trần thì người thân trong gia đình làm tờ khai đề nghị chi bộ xem xét. 

Như vậy theo quy định này những Đảng viên có đủ tuổi Đảng ở những mốc trên mới được tặng huy hiệu tuổi Đảng.

Căn cứ tính là ngày kết nạp Đảng đến khi tròn năm công tác theo mốc quy định, tròn nghĩa là khi đủ ngày, tháng, năm đạt mốc tuổi Đảng. Để tính năm được nhận huy hiệu Đảng sẽ tính theo công thức:

Năm vào Đảng + Mốc tuổi Đảng được nhận huy hiệu = năm nhận huy hiệu tuổi Đảng

Để dễ hiểu hơn thì Hoatieu.vn đưa ra ví dụ như sau:

Đồng chí B đã vào Đảng kể từ ngày 19/5/1996, năm đồng chí B được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là 1996 + 30 = 2026. Nghĩa là vào ngày 20/5/2026 đồng chí B đã tròn 30 năm tuổi Đảng và được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Tuổi đảng là gì? Cách tính tuổi đảng của đảng viên. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Cán bộ công chức liên quan.

Đánh giá bài viết
1 99
0 Bình luận
Sắp xếp theo