Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới 2024

Lễ kết nạp Đảng viên mới được thực hiện qua rất nhiều quá trình, công đoạn như nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng..... Và một nghi thức quan trọng không thể thiếu dành cho Đảng viên mới đó chính là lời tuyên thệ trong lễ kết nạp.

Để các bạn có thêm tự tin khi đọc lời tuyên thệ thì Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu lời tuyên thệ của Đảng viên mới, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu lời tuyên thệ dành cho Đảng viên mới tại đây.

1. Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ khi nào?

Theo khoản 3.8 Điều 3 về thủ tục xem xét kết nạp Đảng viên (kể cả kết nạp lại Đảng viên) nêu tại Hướng dẫn số 01-HD/TW năm 2021, Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ là một trong những chương trình của buổi lễ kết nạp.

Theo đó, buổi lễ được tiến hành gồm các bước sau đây:

+ Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền.

+ Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.

+ Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

+ Đại diện cấp ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).

+ Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

2. Nội dung tuyên thệ của đảng viên mới

- Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

- Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh;

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân;

Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở;

Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng;

Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng;

Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên;

Sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

3. Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới năm 2024

Kính thưa:

  • Đồng chí: ……………, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; Bí thư Đảng uỷ khối Dân Đảng.
  • Đồng chí: ……………, Huyện uỷ viên - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện.
  • Đồng Chí: …………… - Bí thư Chi bộ Mặt trận Tổ quốc;
  • Các đồng chí đảng viên trong chi bộ Mặt trận Tổ quốc.

Sau thời gian tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự giáo dục, giúp đỡ của các đồng chí trong chi bộ, trực tiếp là đồng chí……………. Với quá trình phấn đấu của ban thân, Hôm nay tôi được đứng trong hàng ngũ của đảng, đó là vinh dự lớn đối với bản thân tôi. Có được niềm vinh dự đó, Tôi xin chân thành cảm ơn các đ/c lãnh đạo, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đứng trước cờ Đảng, quốc kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tôi xin thề:

1/ Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

Xin Thề!

2/ Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Xin Thề!

3/ Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xin Thề!

4/ Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Xin thề! Xin thề! Xin thề!

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong chi bộ ./.

4. Mẫu lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng năm 2024

Mẫu lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2024 bao gồm 4 lời tuyên thệ của đảng viên mới nội dung như sau:

LỜI TUYÊN THỆ CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI

(Đảng viên đứng quay mặt về cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Hồ Chí Minh)

Tôi tên: ……………………………… sinh ngày … tháng … năm …….., hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

* Kết thúc mỗi lời Tuyên thệ, đảng viên mới kết nạp Đảng giơ nắm tay phải và hô lớn “xin thề”; kết thúc 4 lời Tuyên thệ, giơ nắm tay phải hô lớn 3 lần “xin thề”.

5. Lời tuyên thệ của Đảng viên

Mẫu lời tuyên thệ của Đảng viên mới

LỜI TUYÊN THỆ CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI

(Đảng viên đứng quay mặt về cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Hồ Chí Minh)

Kính thưa cá đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể chi bộ

Tôi tên: .................................... sinh ngày ... tháng ... năm ........, hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Xin thề! Xin thề! Xin thề!

- Kết thúc mỗi lời Tuyên thệ, đảng viên mới kết nạp Đảng giơ nắm tay phải và hô lớn "xin thề"; kết thúc 4 lời Tuyên thệ, giơ nắm tay phải hô lớn 3 lần "xin thề".

5. Cách đọc, tác phong khi đọc lời tuyên thệ

Khi đọc lời tuyên thệ, đảng viên mới sẽ được Chi bộ hướng dẫn cụ thể về nội dung, tác phong, cử chỉ, ngôn ngữ nhưng không ít đảng viên mới vì lo lắng, xúc động hay chuẩn bị chưa kỹ dẫn đến vấp váp làm buổi lễ thiếu đi sự trang trọng cần thiết. Dưới đây Hoatieu sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể về tác phong khi đọc lời tuyên thệ.

- Đầu tiên, đảng viên mới đọc to, rõ ràng các thông tin cá nhân của bản thân, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh để các đại biểu trong Lễ kết nạp đảng viên nắm được.

- Tiếp theo, đảng viên đứng nghiêm, mắt hướng về lá cờ, giơ cao nắm tay đọc 4 nội dung trong lời tuyên thệ với thái độ tự tin, lời lẽ dứt khoát, to, dõng dạc thể hiện được tư tưởng vững vàng của các đảng viên khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong phần này tốt nhất các bạn đảng viên mới phải đọc thật kỹ và ghi nhớ hết để thể hiện tốt nhất phần tuyên thệ trong kễ kết nạp đảng viên. Nếu không thể ghi nhớ, các bạn có thể cầm giấy nhưng cũng phải đọc trước nhiều lần cho trôi chảy.

- Đọc lời tuyên thệ trong buổi Lễ kết nạp Đảng thiêng liêng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trước chân dung Bác Hồ và tất cả các đảng viên, đại biểu tham dự buổi lễ, đảng viên mới phải thể hiện được thái độ nghiêm túc, tuyệt đối không được đọc sai nội dung, đọc thiếu, đọc được ngắt quãng hay vấp váp. Điều đó không thể hiện được tinh thần nghiêm túc của đảng viên, đánh mất đi nhuệ khí của người chiến sĩ cách mạng.

- Sau khi mỗi lần đọc hết một nội dung trong lời tuyên thệ, đảng viên giơ cao nắm tay phải hô thật to, rõ ràng câu “Xin thề!”. Sau khi kết thúc 4 lời tuyên thệ, đảng viên giơ nắm tay phải cao lên và hô lớn 3 lần “Xin thề” một cách nhanh nhẹn, dứt khoát.

Kết thúc phần Tuyên thệ, đảng viên đừng quên gửi lời cảm ơn đến các đồng chí có mặt tham dự vào buổi lễ kết nạp Đảng.

6. Lưu ý khi đọc lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng viên

Việc đọc lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng mang ý nghĩa rất thiêng liêng với mỗi người Đảng viên. Đây như một nghi thức rất quan trọng để thể hiện tấm lòng vì nước, vì dân, là khoảnh khắc lưu giữ dấu ấn để khi Đảng viên thực hiện nghĩa vụ không quên mất đi lời tuyên thệ của chính mình, luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ được giao. Vì vậy, khi đọc lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng viên, cần phải lưu ý những điều như sau:

  • Trang phục: Ăn mặc gọn gàng, lịch sự… để tạo nên sự trang trọng cần thiết cho buổi lễ.
  • Tư thế đứng: Đứng nghiêm, thẳng người thể hiện sự nghiêm túc của chính người Đảng viên mới trong buổi lễ. Trong đó, tay trái nắm hờ, đặt thẳng với chỉ quần còn tay phải nắm lại, giơ tay phải lên cao để thể hiện sự quyết tâm cũng như giữ trọn lời thề với Đảng, với dân.
  • Vị trí đứng: Quay mặt hướng về phía cờ tổ quốc, cờ Đảng và chân dùng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Giọng đọc: To, rõ ràng các nội dung của lời tuyên thệ gồm: Thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh…); nội dung tuyên thệ phải được đọc một cách dõng rạc, to, rõ ràng, trôi chảy, dứt khoát và tự tin.
  • Nghiêm cấm: Đảng viên vừa cười vừa đọc lời tuyên thệ, thái độ không nghiêm túc, cười cợt, mất tập trung.

7. Mẫu báo cáo giữ trọn lời thề đảng viên

"Giữ trọn lời thề đảng viên" là một trong những nội dung quan trọng tại các buổi sinh hoạt của chi bộ cấp cơ sở theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch của Đảng bộ, Đảng ủy các khối. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các đồng chí đảng viên cần chuẩn bị sẵn bản báo cáo với nội dung tự rà soát, tự soi, tự sửa, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời thề đảng viên trước tập thể chi bộ để tự kiểm điểm, nhận xét quá trình công tác, phấn đấu rèn lyện của bản thân.

Thông qua báo cáo giữ trọn lời thề đảng viên, là một trong các căn cứ để tập thể đánh giá đảng viên đã thực hiện lời thề đảng viên trong lễ tuyên thệ trước Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ Tổ quốc, cờ Đảng như thế nào. Mẫu báo cáo tự rà soát, soi rọi, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời thề đảng viên cụ thể như sau:

ĐẢNG BỘ..............

CHI BỘ................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

***

.........., ngày... tháng... năm.....

BÁO CÁO

tự rà soát, soi rọi, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời thề đảng viên

Họ và tên: ........................................... Ngày sinh: ngày/ tháng/năm.

Chức vụ Đảng:.......................................................................................................

Chức vụ chính quyền: ...........................................................................................

Chức vụ đoàn thể:..................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ:.....................................................................................................................

Thực hiện Kế hoạch số .........................., ngày ........................... của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Hướng dẫn số .........................., ngày ............................. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”, là đảng viên tôi báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Lời thề quy định đối với đảng viên

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

II. Kết quả rèn luyện, phấn đấu thực hiện lời thề đảng viên

Trên cơ sở lời thề đảng viên khi vào Đảng, quá trình thực hiện lời thề đảng viên từ lúc kết nạp đảng đến nay, đảng viên báo cáo kết quả, nhận xét:

1. Kết quả đạt được

2. Hạn chế

3. Nguyên nhân

4. Giải pháp khắc phục.

Trên đây là báo cáo tự rà soát, soi rọi, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện của tôi, trình chi bộ./.

Người báo cáo

Với những điều tuyên thệ cùng cách đọc đơn giản trên đây chắc chắn các bạn đã nắm được những điều cơ bản để đọc lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng dàng và hiệu quả nhất. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm những nội dung khác như hướng dẫn kết nạp Đảng viên mới để hiểu rõ hơn và tiến hành kết nạp Đảng theo đúng quy trình. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
13 159.848
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo