Lương của Thẩm phán, Thư ký Tòa án theo quy định hiện nay?

Mức lương của Thẩm phán, Thư ký Tòa án mới nhất

Nhiều người vẫn thường thắc mắc không biết mức lương của ngành Tòa án có cao không và thường giao động bao nhiêu tiền. Vậy, bài viết này Hoatieu.vn sẽ giải đáp cho mình Lương của Thẩm phán, Thư ký Tòa án theo quy định hiện nay?

1. Mức lương Thẩm phán, Thư ký Tòa án

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do NSNN đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng tăng bằng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020.

Lương của Thẩm phán, Thư ký Tòa án

Mặc dù vậy, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Chính trị và Quốc hội đã thống nhất chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ ngày 01/07/2020 cho đến khi có thông báo mới. Theo quy định khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Quốc Hội cũng đã thống nhất trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Đồng thời, cũng tại Nghị quyết này, trong năm 2020, không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Như vậy, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên mức lương cơ sở 2021 sẽ không tăng và giữ nguyên 1.490.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Do đó, mức lương của Thẩm phán, Kiểm sát viên cao nhất vẫn là 11,9 triệu đồng.

Căn cứ theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát năm 2021 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

1

Loại A3

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

Mức lương

2021

9.238

9.774

10.311

10.847

11.384

11.920

2

Loại A2

Hệ số lương

4,40

4,74

5,08

5,42

5,76

6,10

6,44

6,78

Mức lương

2021

6.556

7.063

7.569

8.076

8.582

9.089

9.596

10.102

3

Loại A1

Hệ số lương

2,34

2,67

3,00

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Mức lương

2021

3.487

3.978

4.470

4.962

5.453

5.945

6.437

6.929

7.420

Trong đó:

  • Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện KSNDTC, Kiểm tra viên cao cấp, điều tra viên cao cấp có hệ số lương từ 6,2 đến 8,0 (Loại A3).
  • Thầm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, Kiểm sát viên Viện KSND cấp tỉnh, kiểm tra viên chính, điều tra viên trung cấp có hệ số lương từ 4,4 đến 6,78 (Loại A2).
  • Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện, Kiểm sát viên Viện KSND cấp huyện, kiểm tra viên, điều tra viên sơ cấp và Thư ký Tòa án đều có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98 (Loại A1).

2. Lưu ý

  • Cấp tỉnh gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, đô thị loại I và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương còn lại;
  • Cấp huyện gồm: thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II, loại III, quận thuộc Hà Nội, quận thuộc TP. Hồ Chí Minh và các quận, huyện, thị xã còn lại;
  • Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện: Trước khi bổ nhiệm Thẩm phán TAND cấp huyện đã có thời gian làm việc ở các ngạch công chức, viên chức khác thì thời gian làm việc này (trừ thời gian tập sự hoặc thử việc theo quy định) được tính để chuyển xếp lương vào bậc tương ứng của chức danh Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện cho phù hợp;
  • Thư ký Toà án chưa đạt trình độ chuẩn đại học thì tuỳ theo trình độ đào tạo là trung cấp hay cao đẳng để xếp lương cho phù hợp như các ngạch công chức có cùng yêu cầu trình độ đào tạo trong các cơ quan nhà nước.

Như vậy, trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của Hoatieu.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Bản kiểm điểm cá nhân của Thẩm phán, Thang bảng lương ngành Tòa án từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 416
0 Bình luận
Sắp xếp theo