Lương 11 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Thuế thu nhập cá nhân đang là mối quan tâm của nhiều người. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ra đời đã tăng mức giảm trừ gia cảnh, theo đó, mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân cũng có sự thay đổi.

Trong bài viết này, Hoatieu.vn sẽ trả lời câu hỏi "Lương 11 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?" theo quy định mới nhất tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14.

Lương 11 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

1. Đối tượng phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là các khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân gồm: cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế.

  • Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập
  • Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập

2. Lương 11 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 đã nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu/tháng

=> Chỉ những mức lương cao hơn mức 11 triệu/tháng mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân

=> Lương 11 triệu không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

3. Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân năm

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 quy định:

  • Mức giảm trừ gia cảnh: 11 triệu/tháng
  • Giảm người phụ thuộc: 4,4 triệu/người

=> Nếu không có người phụ thuộc thì phải trên ít nhất 11 triệu thì các bạn mới phải đóng thuế, nếu các bạn có người phụ thuộc thì cộng thêm số tiền giảm trừ người phụ thuộc (4,4 triệu/người/tháng)

Bên cạnh đó, người lao động vẫn phải đóng các khoản bảo hiểm 10,5% lương / tháng, khoản tiền này các bạn được trừ vào thu nhập chịu thuế (trừ quân nhân phục vụ trong lực lượng vũ trang thì không phải đóng các khoản này)

=> Các bạn phải đóng thuế khi:

Lương của các bạn > 11 triệu + 4,4 triệu x số người phụ thuộc (nếu có) + 10,5% lương (nếu phải đóng các khoản bảo hiểm).

4. Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2014, Thuế TNCN được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

= [Tổng thu nhập – các khoản được miễn thuế] – [11.000.000 + (4.400.000 x Số người phụ thuộc) + các khoản bảo hiểm bắt buộc (nếu có) + bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có) + đóng quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có) + các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo]

Thu nhập từ tiền lương thì tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần dưới đây:

Biểu thuế luỹ tiến từng phần:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi "Lương 11 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?". Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Thuế- Lệ phí, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
3 728
0 Bình luận
Sắp xếp theo