Hồ sơ, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng 2023 cập nhật mới nhất

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức được sử dụng khi Đảng viên muốn chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương hoặc nội bộ. Mời các bạn tham khảo thủ tục chuyển sinh hoạt dưới đây mà HoaTieu.vn giới thiệu.

Để có thể chuyển sinh hoạt Đảng một cách đơn giản, dễ dàng, các bạn cần chú ý những điều sau: Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng cần đầy đủ từ giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức, thẻ đảng viên hoặc hồ sơ kết nạp của đảng viên dự bị, hồ sơ Đảng viên.... Cũng như chấp hành những yêu cầu mà Đảng bộ địa phương đưa ra, thời gian chờ đợi chuyển sinh hoạt Đảng là 1 tháng.

I. Điều kiện chuyển sinh hoạt Đảng

Căn cứ Điểm 6.3 Quyết định 29/QĐ-TW quy định chuyển sinh hoạt đảng như sau:

a)Chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

Điều kiện chuyển sinh hoạt đảng chinh thức là khi có quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú thì đảng viên phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh (và tương đương) thì cấp ủy huyện (và tương đương) có đảng viên chuyển đi, có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh ủy (và tương đương) khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên thì ban tổ chức tỉnh ủy (và tương đương) làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. Đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Cấp ủy nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên. Chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại hoặc tố cáo.

b) Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.

Khi được cử đi học tập trung ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 2 năm hoặc khi đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới (trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư quy định).

Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời không tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức nhưng vẫn đóng đảng phí ở chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời.

c) Trường hợp chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài.

Đảng viên dự bị sinh hoạt đơn lẻ ở ngoài nước, khi hết thời hạn dự bị phải làm bản tự kiểm điểm về tư cách đảng viên và việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian sinh hoạt đơn lẻ; cấp ủy trực tiếp quản lý đảng viên ở ngoài nước căn cứ vào nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi đi và kiểm điểm của đảng viên đxét công nhận đảng viên chính thức.

Đối với những địa bàn ở ngoài nước có hoàn cảnh đặc biệt, không đủ 3 đảng viên chính thức để lập chi bộ thì có thể được thành lập chi bộ sinh hoạt dự bị (gồm 3 đảng viên trở lên, kể cả đảng viên chính thức và dự bị), cấp ủy cấp trên chỉ định bí thư chi bộ.

II. Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

1. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

a, Ở trong nước:

– Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị khác, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái, tăng cường cho cấp xã nơi biên giới, hải đảo (đối với bộ đội biên phòng) hoặc đến làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hội quần chúng, thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

+ Ở những nơi có tổ chức đảng: chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến làm việc hoặc nơi cư trú lâu dài.

+ Ở những nơi chưa có tổ chức đảng: nếu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp… ở quá xa nơi đảng viên thường trú, thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú, thì đảng viên vẫn sinh hoạt ở đảng bộ cũ.

– Đảng viên là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở trong nước mà chưa có nơi nhận làm việc hoặc nơi làm việc chưa có tổ chức đảng thì đảng ủy nhà trường có thể để đảng viên sinh hoạt ở đảng bộ nhà trường trong 12 tháng (hoặc chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng nơi cư trú theo đề nghị của đảng viên), quá thời hạn này thì giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú.

Những đơn vị cấp uỷ và tương có cán bộ Đảng viên chuyển chính thức cần thực hiện trách nhiệm giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng cụ thể là nếu Đảng viên chuyển từ huyện này sang huyện khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác.

Còn đối với Đảng viên của Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc tỉnh uỷ tương được khi chuyển Đảng viên cần là giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng của Đảng viên đó.

b, Ra ngoài nước và từ ngoài nước về.

Đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho đi thăm người thân… ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên, nếu ở đó chưa có tổ chức đảng thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

+ Đảng viên đi đơn lẻ thì Đảng ủy Ngoài nước trực tiếp hướng dẫn sinh hoạt đảng. Khi đảng viên ở ngoài nước trở về thì phải có bản tự kiểm điểm trong thời gian ở ngoài nước (về giữ gìn tư cách đảng viên, thực hiện nhiệm vụ được giao…), có xác nhận của tổ chức đảng hoặc cơ quan đại diện ở nước sở tại; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Ngoài nước.

+ Đảng viên ra nước ngoài lập đoàn có từ 3 đảng viên chính thức trở lên thì Đảng ủy Ngoài nước ra quyết định thành lập chi bộ đảng, chỉ định chi ủy lâm thời, giao nhiệm vụ cho chi bộ trong thời gian ở ngoài nước. Khi đảng viên trở về, chi ủy nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên để Đảng ủy Ngoài nước xem xét, giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên về sinh hoạt đảng ở trong nước.

2. Chuyn sinh hoạt đảng tạm thời

Với Đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời khi mong muốn kéo dài thời gian sinh hoạt Đảng tạm thời thì phải báo cáo với cấp uỷ đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt tạm thời để xin gia hạn, đồng thời báo cáo với tổ chức đảng nơi sinh hoạt chính thức.

Những Đảng viên sinh hoạt tạm thời sẽ không nằm trong danh sách Đảng viên của Đảng bộ nơi công tác tạm thời mà vẫn thuộc nơi công tác Đảng bộ chính thức. Hơn nữa Đảng viên sinh hoạt tạm thời sẽ phải đóng chi phí sinh hoạt tại nơi công tác tạm thời.

Việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thi được thực hiện đối với các trường hợp sau:

a. trong nước

Đảng viên đi công tác, học tập, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi cư trú ở trong nước; đảng viên là cán bộ, công nhân viên ở các doanh nghiệp, xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm… trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.

b. Ra ngoài nước

Đảng viên đi công tác, học tập, lao động, chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài… (được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó lại trở về nước thì Đảng ủy Ngoài nước hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt tạm thời.

4. Quy định thời hạn chuyển sinh hoạt Đảng

(Điểm 9.3, Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị và Công văn số 80-CV/ĐU ngày 24/06/2005 của Đảng ủy ĐHQGHN):

Khi đảng viên nghỉ hưu, chuyển công tác, tốt nghiệp ra trường hoặc thay đổi nơi cư trú thì chậm nhất sau 01 tháng kể từ ngày nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền, đảng viên và cấp ủy cơ sở phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về nơi công tác hoặc nơi cư trú mới cho đảng viên đó.

Trường hợp có 3 Đảng viên chuyển công tác sinh hoạt tạm thời tại cơ sở Đảng uỷ nơi tiếp nhận. Thì Đảng uỷ nơi tiếp nhận cần thành lập chi bộ sinh hoạt tạm thời và chỉ định chi uỷ, bí thư, phó bí thư.

III. Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng

1.  Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

- Giấy giới thiệu chuyển xin hoạt đảng chính thức (loại 10 ô).

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, chuyển công tác, nghỉ hưu, đi học, tốt nghiệp ra trường hoặc thôi việc.

- Thẻ đảng viên.

- Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên, có xác nhận của cơ sở cấp ủy.

- Hồ sơ đảng viên (có bổ sung quá trình công tác đến thời điểm chuyển đi trong lý lịch đảng viên).

- Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy Chi Bộ và Đảng ủy Trường.

- Trích biên bản cuộc họp Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt.

- Bản kiểm điểm, phân loại đảng viên hàng năm (05 năm gần nhất); phiếu bổ sung bồ sơ đảng viên hàng năm…

2. Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.

- Giấy giới thiệu chuyển xin hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô).

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, chuyển công tác, học tập…

- Thẻ đảng viên.

- Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy Chi Bộ và Đảng ủy Trường.

- Trích biên bản cuộc họp Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt.

3.  Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài như hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng ở trong nước.

3.1. Nhờ người khác làm hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài được không?

Hỏi: Do việc chuyển công tác gấp rút nên tôi chưa kịp làm hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài. Hiện tại tôi đã sang Nga 3 tháng, tôi muốn làm hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài nhưng chưa sắp xếp được công việc nên không thể trực tiếp rút hồ sơ tại đơn vị công tác cũ và nộp lại cho Tỉnh ủy để nhận giấy giới thiệu sinh hoạt đảng được. Vậy cho tôi hỏi, tôi có thể nhờ người thân thay tôi rút hồ sơ và nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng được không?

Đáp:

Căn cứ theo Khoản 6.3 Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng quy định việc chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài như sau:

Việc quản lý, chuyển sinh hoạt đảng, tổ chức sinh hoạt đảng cho đảng viên ở ngoài nước thực hiện theo quy định của Ban Bí thư và một số quy định sau đây:

"Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi uỷ nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên, cấp uỷ nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương".

Tại mục 10.1, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương quy định Trách nhiệm của đảng viên về chuyển sinh hoạt đảng như sau:

"- Đảng viên phải xuất trình quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền cho chuyển công tác, thay đổi nơi cư trú và bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong một năm trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, báo cáo chi ủy, chi bộ làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức hoặc sinh hoạt đảng tạm thời đến đảng bộ mới.

- Đảng viên phải bảo quản hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, nếu để mất giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và hồ sơ thì phải báo cáo ngay với cấp ủy nơi đã làm thủ tục trước đó (tường trình rõ lý do bị mất và bản xác nhận của công an xã, phường hoặc huyện, quận... nơi bị mất hồ sơ chuyển sinh hoạt) để cấp ủy xem xét và giới thiệu với cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi xét, lập lại hồ sơ đảng viên và làm lại thủ tục chuyển sinh hoạt đảng".

=> Như vậy, theo luật hiện hành, khi chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài, Đảng viên phải trực tiếp làm hồ sơ chuyển sinh hoạt để báo cáo với tổ chức Đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đảng. Nhiệm vụ này không thể nhờ người thân/bạn bè làm thay. Vì vậy trong trường hợp này, nhân vật phải sắp xếp thời gian về nước để thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định.

3.2. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng từ nước ngoài về Việt Nam

Hỏi: Tôi đang học tập, làm việc tại Belarus. Tôi đã sinh hoạt Đảng ở đây được 5 năm. Sắp tới tôi hoàn thành xong khóa học và về nước. Vậy quy trình chuyển sinh hoạt Đảng từ nước ngoài về Việt Nam được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Tại Tiểu mục c Mục 4.3.1 Phần II Quản lý hồ sơ Đảng viên, phát thẻ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 có quy định như sau:

- Khi đảng viên trở về nước, cấp ủy ở ngoài nước ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên trong thời gian ở ngoài nước, giao cho đảng viên để báo cáo với Đảng ủy Bộ Ngoại giao xét, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về trong nước.

- Đảng ủy Bộ Ngoại giao căn cứ bản kiểm điểm của đảng viên và nhận xét của cấp ủy ở ngoài nước để viết tiếp vào ô số 2 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 2 ô” của đảng viên để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên sẽ chuyển đến như: ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương (nếu tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên về trực thuộc đảng bộ tỉnh và tương đương), hoặc ban thường vụ huyện ủy và tương đương, kiểm tra và niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo cùng với giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức của đảng viên lúc chuyển đi để báo cáo với cấp ủy nơi chuyển đến.

- Các cấp ủy cấp trên của tổ chức cơ sở đảng và chi ủy chi bộ nơi đảng viên sẽ chuyển đến, sử dụng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức của đảng viên lúc chuyển đi để làm tiếp thủ tục tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt đảng tại chi bộ theo trình tự quy định.

=> Những thủ tục trên cần đảng viên trực tiếp làm, nộp theo quy định, không thể nhờ người khác làm thay. Do đó, đảng viên cần chủ động thời gian còn lại ở nước ngoài, viết bản kiểm điểm trong thời gian ở ngoài nước, gởi cấp ủy nơi sinh hoạt ở ngoài nước ghi nhận xét và giao cho đảng viên mang về nước nộp cho Đảng ủy Bộ Ngoại giao xét, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về trong nước. Nếu thiếu những giấy tờ trên, đảng viên không thể chuyển sinh hoạt đảng về địa phương nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới ở Việt Nam.

4. Chậm chuyển sinh hoạt Đảng có bị xóa tên khỏi Đảng không?

Câu hỏi: Tôi chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi công ty năm 2019 và đã nhận hồ sơ đảng viên từ Đảng bộ công ty để chuyển về nơi cư trú. Tuy nhiên, do bận rộn làm ăn xa, tôi đã quên nộp hồ sơ đảng viên về nơi cư trú. Hiện nay, tôi trở về công tác tại công ty cũ và muốn được sinh hoạt trở lại thì phải làm thế nào? Tôi đã bị xóa tên khỏi Đảng chưa?

Trả lời:

Tại Điểm d Mục 4.3.1 Khoản 4.3 Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/1/2022 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác ngày Đảng viên quy định:

"Cấp ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đến, qua kiểm tra phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng và cơ sở dữ liệu đảng viên cần liên hệ, thông báo đến đảng viên và tổ chức cơ sở đảng nơi chuyển đảng viên đi để đảng viên đó kịp thời đến làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng. Nếu quá 3 tháng kể từ ngày nhận được phiếu báo chuyển sinh hoạt hoặc từ ngày đảng viên nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng mà đảng viên không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng thì làm văn bản báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

Cấp ủy có thẩm quyền nơi đảng viên chuyển đến xem xét, nếu đảng viên không nộp hồ sơ hoặc chậm nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng quá 3 tháng mà không có lý do chính đáng thì ra quyết định xóa tên đảng viên đó theo thẩm quyền với lý do “tự ý bỏ sinh hoạt đảng”, đồng thời gửi thông báo việc xóa tên đảng viên tới chi bộ và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi đảng viên chuyển đi biết."

Điều 8, Điều lệ Đảng quy định: “Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;… thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên”

=> Như vậy, trong trường hợp này, anh đã bị xóa tên đảng viên và không được nối lại sinh hoạt Đảng. Sau khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng nhưng đảng viên không nộp hồ sơ theo quy định và bỏ sinh hoạt Đảng từ năm 2019 đến nay thể hiện sự vô trách nhiệm, vô kỷ luật, thiếu ý thức phấn đấu nên đã không còn đủ tư cách là đảng viên, không được tiếp tục sinh hoạt Đảng.

Tuy nhiên, việc bị xóa tên đảng viên không ảnh hưởng đến việc phấn đấu vào Đảng của anh. Nếu anh vẫn muốn tiếp tục đứng trong hàng ngũ của Đảng, anh có thể tiếp tục phấn đấu kết nạp vào Đảng.

Trên đây các bạn đã tham khảo tài liệu Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu hữu ích khác như Quy trình chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời, Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời, Thủ tục miễn sinh hoạt Đảng hỗ trợ bổ sung và mở rộng thêm thông tin cần thiết.

Đánh giá bài viết
23 144.585
0 Bình luận
Sắp xếp theo