Mẫu 2-SHĐ: Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời

Mẫu 2-SHĐ - Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 2-SHĐ - Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời mới nhất được ban hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 nghiệp vụ công tác đảng viên. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Nội dung của Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ .……………………
CHI BỘ ……….………………………..
SỐ SĐV ………………………………...

GIẤY GIỚI THIỆU
SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI

Số TĐV: …………………………
Số LL: …………………………..

Kính gửi: ……………………………….………………

Đề nghị giới thiệu S.H.Đ cho đồng chí ………………………………. Bí danh …………………….

Sinh ngày ...... tháng ...... năm.............. vào Đảng ngày ...... tháng ...... năm..............................

Chính thức ngày ...... tháng ...... năm.............. đã đóng Đảng phí hết tháng ……………………..

được sinh hoạt đảng ở tổ chức cơ sở đảng ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Hồ sơ kèm theo ………………………………………………………………………………………..

Số ………………… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

…………………………………………………..

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí...........

…………………………………………………….

Ngày ...... tháng ...... năm……..

T/M ĐẢNG ỦY…………………

Ngày ...... tháng ...... năm..............

T/M CHI ỦY CHI BỘ………………………..

Số ………………… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

…………………………………………………..

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí...........

…………………………………………………….

Ngày ...... tháng ...... năm……..

T/M ĐẢNG ỦY…………………

Số ………………… GTSHĐ

CHI ỦY CHI BỘ

…………………………………………………..

Đã nhận và báo cho đồng chí.........................

Được SHĐ kể từ ngày ……tháng……năm…..

T/M CHI ỦY CHI BỘ………………………..

b) Mặt sau giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời:

Số SĐV………………

CHI ỦY CHI BỘ

…………………………………………………..

Kính gửi: …………………………………………..

Đề nghị giới thiệu đồng chí ……………………..

Đã đóng đảng phí hết tháng……..năm…………

Được trở về sinh hoạt đảng ở ………………….

……………………………………………………..

Ngày ...... tháng ...... năm..............

T/M CHI ỦY CHI BỘ……………….

Số ………………… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

…………………………………………………..

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí……….

……………………………………………………..

Hồ sơ kèm theo ………………………………….

……………………………………………………..

Ngày ...... tháng ...... năm..............

T/M ĐẢNG ỦY..………..………….

Số ……………GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

…………………………………………………..

Chi ủy chi bộ ……………………………..……….

Tiếp nhận đồng chí ……………………………….. về sinh hoạt đảng.

Ngày ...... tháng ...... năm..............

T/M ĐẢNG ỦY..………..………….

Số SĐV………………

CHI ỦY CHI BỘ

…………………………………………………..

Đề nghị nhận và báo cho đồng chí …………...

Được SHĐ kể từ ngày …… tháng……năm…..

Ngày ...... tháng ...... năm..............

T/M CHI ỦY CHI BỘ……………….

Cấp ủy cơ sở nơi đảng viên SHĐ tạm thời ghi thời gian gia hạn

Lưu tại văn phòng cấp ủy cơ sở

Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời

Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời

Đánh giá bài viết
4 9.424
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo