Mẫu bản cam đoan 2022

Biểu mẫu cam đoan 2022 là biểu mẫu về thủ tục hành chính vừa được Hoatieu.vn cập nhật những mẫu mới nhất nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

1. Đơn cam đoan là gì?

Cụm từ "cam đoan" được hiểu là cam kết, khẳng định điều mình nói là đúng và hứa chịu trách nhiệm nếu sai sự thật, và thường được thể hiện qua giấy cam đoan nhằm thực hiện nghĩa vụ cung cấp đúng thông tin, vấn đề cần giải quyết của mình.

Trong các vấn đề pháp lý, cam đoan hay cam kết thường được thể hiện ở dòng cuối cùng của hợp đồng, trong điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác, cá nhân tổ chức lại muốn soạn một đơn cam đoan độc lập để nâng cao tích trách nhiệm của người cam đoan đối với những gì đã cam kết. Bởi vậy, đây là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên ký cam kết, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam đoan thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giấy cam đoan có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ ký của hai bên cam đoan và đã được công chứng hay chứng thực trước cơ quan có thẩm quyền.

2. Mẫu cam đoan số 1

Bản cam đoan dưới đây được xem là mẫu cơ bản nhất với đầy đủ các thông tin cần có của một bản cam đoan thông thường, mời bạn đọc tham khảo nhé.

CT……………

Số: ..../……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

................., ngày ….. tháng ….. năm ……

BẢN CAM ĐOAN

Kính gửi: ………………………

Cá nhân/Tổ chức: …………………………………………………………...…....

CCCD/CMND/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………..…......

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………….............

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………............

Nơi đăng ký HKTT/Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………..........

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………............

Cá nhân/ Tổ chức: ………………………………………………….. cam kết:

1) ……...…………………………………………………………………………………

2) ……...…………………………………………………………………………………

3) ……...…………………………………………………………………………………

4) ……...…………………………………………………………………………………

5) ……...…………………………………………………………………………………

(Xem thêm phần hướng dẫn ghi cam kết bên dưới)

Tôi/Công ty …………………….. cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên.

Cá nhân/Đại diện theo pháp luật của Công ty
Giám đốc
(ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi cam kết:

Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác……..

Ví dụ: Cam kết của pháp nhân về việc hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan nhà nước để nhằm mục đích giải thể như sau:

1) Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước;

2) Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân;

3) Chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào;

4) Thực hiện nghĩa vụ với người lao động;

5) Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào./.

3. Mẫu cam đoan số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU CAM KẾT

..............., ngày..... tháng ......năm ..........

Hôm nay, ngày......tháng.......năm...., tại...............địa chỉ...............................................

Chúng tôi gồm:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN.................................................................................................

ĐKKD số:.....................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Điện thoại:...................................................................................................................

Fax:.............................................................................................................................

Đại diện:......................................................................................................................

2. CÔNG TY TNHH........................................................................................................

ĐKKD số:.....................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Điện thoại:...................................................................................................................

Fax:.............................................................................................................................

Đại diện:......................................................................................................................

Căn cứ Hợp đồng số.........ngày...........tháng...........năm đã ký kết giữa Công ty cổ phần................và Công ty TNHH, về việc cung cấp dịch vụ và thi công công trình.........................................................................

Để thực hiện các cam kết về cung cấp dịch vụ và tiến độ thi công công trình ....................................., sau khi thống nhất với .................. về thời gian và quy trình thực hiện. Chúng tôi, Công ty ............... cam kết về thời gian thực hiện theo hợp đồng và yêu cầu của Công ty .................................. như sau:

1/..................................................................................................................................

2/..................................................................................................................................

3/..................................................................................................................................

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về toàn bộ thông tin được nêu trong biên bản này.

CÔNG TY CỔ PHẦN........

CÔNG TY TNHH........

4. Mẫu Giấy cam đoan trong đăng ký hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

BẢN CAM ĐOAN

Kính gửi (1): ……………………………

Họ, chữ đệm, tên:.....................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................

Nơi cư trú (2):...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3): ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nội dung sau đây:.........................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Để thực hiện thủ tục:.................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tại (1):.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cam đoan nêu trên.

Làm tại ....................... , ngày ........ tháng ........ năm ............

Người cam đoan

(ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan giải quyết việc đăng ký hộ tịch; nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang nơi sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 0010891235 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

5. Nội dung của bản cam đoan

Khi tiến hành soạn thảo bản cam đoan, người làm đơn cần phải lưu ý những thông tin được đề cập dưới đây dù cho được thực hiện trong trường hợp nào, với những lý do thực hiện bản cam đoan nhằm mục đích gì. Cụ thể:

- Đảm bảo hình thức văn bản, quốc hiệu tiêu ngữ, tên bản cam kết, ngày tháng năm thực hiện bản cam kết, kính gửi.

- Thông tin người làm bản cam đoan như họ tên, số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ, số điện thoại…

Lưu ý:

- Những thông tin cần được điển rõ ràng, đầy đủ bao gồm họ và tên, số chứng minh thư, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, email, số điện thoại, địa chỉ cần liên hệ khi cần thiết.

- Nội dung của mẫu bản cam kết: tùy thuộc vào vấn đề cam đoan giữa các bên để xây dựng nên nội dung của bản cam kết. Các nội dung trong bản cam đoan cần được trình bày rõ ràng và đánh số thứ tự từ một, hai, ba… để giúp việc đọc trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

- Ký vào biên bản cam kết: Sau khi thống nhất được các điều khoản giữa hai bên thì sẽ tiến hành cam kết. Đây là bước cuối cùng để thể hiện sự đồng thuận của hai bên trong bản cam đoan này.

- Công chứng hoặc chứng thực.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
17 67.494
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo