Mẫu giấy xác nhận quan hệ nhân thân mới 2024

Giấy xác nhận quan hệ. Trong giấy này, bạn cần nêu rõ được: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, tiếp theo là đối tượng xác nhận có quan hệ, đi kèm là số hộ chiếu, nơi định cư tại nước ngoài, nơi tạm trú tại Việt Nam của người đó. Cuối cùng là cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu những ghi khai trong giấy xác nhận quan hệ không đúng sự thật. Giấy này cần phải có xác nhận của cả 2 đối tượng và được ủy ban nhân dân phường xác nhận chữ ký.

1. Giấy xác nhận quan hệ nhân thân

Đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân được dùng để ghi nhận những thông tin của người làm đơn khi muốn xác nhận các mối quan hệ nhân thân giữa hai hoặc nhiều người có cùng họ hàng (ví dụ: bố-con, mẹ-con, vợ-chồng, ông-cháu, cô-cháu…, hoặc cùng có tên trong sổ hộ khẩu).

Trong trường hợp gia đình có một thành viên đang cư trú tại nước ngoài cần làm các thủ tục hành chính để xác nhận người đó có mối quan hệ nhân thân với một hoặc nhiều người đang ở tại Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết mẫu giấy xác nhận quan hệ chuẩn nhất dưới đây nhé.

Giấy xác nhận quan hệ nhân thân

Nội dung mẫu giấy xác nhận quan hệ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....ngày....tháng....năm.......

GIẤY XÁC NHẬN QUAN HỆ

Kính gửi:.....................

Chúng tôi là:

1. Họ và tên:................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:...................................................................................................

Số CCCD/CMND:......................... ngày cấp:.......................nơi cấp:........................................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................

2. Họ và tên:................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:...................................................................................................

Số CCCD/CMND:......................... ngày cấp:........................nơi cấp:.......................................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................

Chúng tôi xin xác nhận như sau:

Ông/bà:........................................................... tên trong hộ chiếu:.................................

Ngày tháng năm sinh:....................................................................................................

Số hộ chiếu:........................... ngày cấp:......................nơi cấp:.....................................

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài:..........................................................................................

Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam:..........................................................................................

Là: (thông tin về quan hệ với người được xác nhận hoặc quan hệ họ hàng của người được xác nhận).

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết những điều ghi trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.................., ngày .... tháng .... năm ........

NGƯỜI XÁC NHẬN 1
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI XÁC NHẬN 2
(Ký, ghi rõ họ tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XÁC ĐỊNH CHỮ KÝ

2. Quy định về xác nhận nhân thân

- Về thẩm quyền chứng thực cũng như các nội dung, giấy tờ không được chứng thực của UBND cấp xã được quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Theo đó, UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (kể cả văn bản bằng tiếng nước ngoài).

Các trường hợp không chứng thực chữ ký theo Khoản 3 Điều 25 và Khoản 4 Điều 22 Nghị định 23/2015/NĐ-CP gồm: Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.

- Theo Thông tư 55/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và một số biện pháp thi hành của Luật Cư trú và Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú, thì đối với hồ sơ đăng ký thường trú:

“Trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột chuyển đến ở với nhau; người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, người khuyết tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với người giám hộ thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Ủy ban nhân dân cấp xã) về mối quan hệ nêu trên.“.

Như vậy, hiện nay trên lĩnh vực chứng thực chỉ có Nghị định 23/2015/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã đối với các giấy tờ cá nhân như chứng thực chữ ký, chứng thực lý lịch cá nhân, không quy định về xác nhận mối quan hệ nhân thân.

Còn trên lĩnh vực hộ khẩu thì trường hợp đăng ký hộ khẩu thường trú mà không có giấy tờ chứng minh mối quan hệ ông, bà, cha, mẹ, cháu…thì phải có xác nhận của UBND cấp xã về mối quan hệ đó (Thông tư 55/2021/TT-BCA)

3. Thủ tục xác nhận quan hệ nhân thân

Thủ tục xác nhận quan hệ nhân là trình tự để cá nhân muốn xác nhận các mối quan hệ nhân thân giữa hai hoặc nhiều người có cùng họ hàng (quan hệ như bố-con, mẹ-con, vợ-chồng, ông-cháu, cô-cháu…, hoặc cùng có tên trong sổ hộ khẩu) chuẩn bị hồ sơ xác nhận quan hệ nhân thân và gửi cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Hồ sơ xác nhận quan hệ thân nhân bao gồm:

1. Đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân theo mẫu quy định;

2. Các giấy tờ liên quan chứng minh quan hệ nhân thân như:

 • Giấy khai sinh;
 • Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ nhân thân;
 • Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân; giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

Như vậy, để thực hiện thủ tục xin công nhận cha mẹ con hay xác nhận quan hệ nhân thân, huyết thống thì người yêu cầu cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ đã nêu trên để được giải quyết.

4. Các loại giấy tờ, tài liệu nào chứng minh quan hệ nhân thân?

Hiện nay, khi tiến hành xác minh quan hệ nhân thân, các cơ quan chính quyền chỉ xác nhận dựa trên những căn cứ là tài liệu, giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, mối quan hệ anh, chị, em ruột, cháu ruột;  cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ.

Căn cứ vào Điều 20 Luật Cư trú 2020, người xác minh quan hệ nhân thân cần phải trình diện được những loại giấy tờ pháp lý sau đây:

- Giấy tờ, tài liệu để chứng minh quan hệ vợ, chồng: Giấy chứng nhận kết hôn; giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; xác nhận của UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã nơi cư trú;

- Giấy tờ, tài liệu để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con: Giấy khai sinh; chứng nhận hoặc quyết định việc nuôi con nuôi; quyết định việc nhận cha, mẹ, con; xác nhận của UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã nơi cư trú; Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng có chứa thông tin thể hiện quan hệ nhân thân cha hoặc mẹ với con; quyết định của Tòa án, trích lục hộ tịch hoặc văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định, cơ quan khác có thẩm quyền xác nhận về quan hệ cha, mẹ với con.

- Giấy tờ, tài liệu để chứng minh mối quan hệ anh, chị, em ruột, cháu ruột: Giấy khai sinh, xác nhận của UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã nơi cư trú;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh mối quan hệ cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ: Quyết định cử người giám hộ; xác nhận của UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã tại nơi cư trú về mối quan hệ nhân thân;

Những giấy tờ trên đây rất quan trọng, là căn cứ xác đáng nhất để chứng minh mối quan hệ giữa những người trong gia đình. Nhiều người thắc mắc rằng chỉ cần có giấy xét nghiệm ADN là có thể chứng minh quan hệ nhân thân. Thực tế, đây là cách hiểu sai lầm của nhiều người, kết quả xét nghiệm ADN xác minh quan hệ huyết thống tức cùng chung dòng máu và hệ gen với nhau, không thể xác định chính xác mối quan hệ giữa những người trong trực hệ gia đình là mối quan hệ nào. Chỉ xác minh được mối quan hệ gần nhất là cha mẹ và con cái.

5. Giấy xác nhận quan hệ gia đình xin ở đâu?

Xin giấy xác nhận mối quan hệ gia đình ở đâu? Giấy xác nhận mối quan hệ gia đình do cơ quan công an cấp xã nơi người dân có hộ khẩu thường trú cấp và xác nhận.

Mẫu Giấy xác nhận mối quan hệ gia đình gồm 2 phần chính: Thông tin của người cần xác nhận và xác nhận của Công an có thẩm quyền.

Về cơ bản, giấy xác nhận mối quan hệ gia đình cần phải có đầy đủ những nội dung sau đây:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Ảnh 4x6cm, có dấu giáp lai của cơ quan công an có thẩm quyền.

– Cần có đầy đủ thông tin họ tên; giới tính, ngày sinh, quê quán, hộ khẩu, chỗ ở hiện tại, lý do xin xác nhận;

– Ngày, tháng, năm xin giấy xác nhận;

– Cần công dân ký tên, công an ký và đóng dấu xác nhận của người có thẩm quyền.

6. Giấy xác nhận mối quan hệ anh em

Hiện nay, việc xác nhận quan hệ nhân thân là hoạt động diễn ra thường xuyên. Đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân là được lập ra khi muốn xác nhận các mối quan hệ nhân thân giữa hai hoặc nhiều người có cùng họ hàng như bố - con, mẹ - con, ông - cháu, bà - cháu... Dưới đây là Giấy xác nhận quan hệ nhân thân cùng thủ tục xác nhân quan hệ anh em mới nhất hiện nay, mời các bạn tham khảo và tải về.

Giấy xác nhận mối quan hệ anh em
Giấy xác nhận mối quan hệ anh em

Nội dung mẫu đơn xin xác nhận anh em:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ANH EM RUỘT
Kính gửi:

  Công an xã (phường)......................................................

Tên tôi là:..................................................Sinh ngày:.......................................

CCCD/CMND số:.........................do.................................cấp ngày...../..../......

Họ khẩu thường trú:.........................................................................................

Hiện đang cư trú tại:.........................................................................................

Số điện thoại liên hệ:........................................................................................

Tôi xin trình bày sự việc như sau:...................................................................

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận cho tôi nội dung:

..........................................................................................................................

Ông/Bà:….............................................……….. Sinh năm:………...................

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Hộ khẩu thường trú:……………………………..............................……………..

Hiện đang cư trú tại:……………………….......................................……………

Số điện thoại liên hệ:…………………...............................................................

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và xác nhận nội dung trên cho tôi.

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau:………………….. chứng minh cho tính chính xác của những thông tin tôi đã nêu trên.

Xác nhận của Cơ quan Công an

.................., ngày .... tháng .... năm ........

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Mẫu giấy xác nhận mối quan hệ cha con

Mẫu giấy xác nhận mối quan hệ cha con là căn cứ để Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét và giải quyết vấn đề xác nhận quan hệ nhân thân theo yêu cầu của người làm đơn. Mời các bạn theo dõi.

Mẫu giấy xác nhận mối quan hệ cha con
Mẫu giấy xác nhận mối quan hệ cha con

Nội dung mẫu giấy xin xác nhận cha con:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CHA CON
Kính gửi:

 Công an xã (phường) ....................................................

Họ tên người xin xác nhận:...............................................Sinh ngày:..............

CCCD/CMND số:.........................do.................................cấp ngày...../..../......

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................

Hiện đang cư trú tại:.........................................................................................

Số điện thoại liên hệ:........................................................................................

Quan hệ với người nhận cha/con:......................................................................

Xin Quý cơ quan xác nhận người có thông tin dưới đây:

Ông/Bà:………..........................................….. Sinh năm:………........................

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

Tôi xin cam đoan những thông tin và việc xin xác nhận cha con mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và xác nhận nội dung trên cho tôi.

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau:………………….. chứng minh cho tính chính xác của những thông tin tôi đã nêu trên.

Xác nhận của Cơ quan Công an

.................., ngày .... tháng .... năm ........

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

8. Cách viết đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân

Đơn xin xác nhận mối quan hệ nhân thân được dùng để cung cấp thông tin của người làm đơn, người có mối quan hệ thân nhân với cơ quan chức năng; là loại giấy tờ để cơ quan hành chính có thẩm quyền xem xét và giải quyết vấn đề xác nhận quan hệ thân nhân đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, mẫu đơn này còn được sử dụng trong trường hợp xác nhận nhân thân với người đang cư trú ở nước ngoài hoặc người đã mất; được sử dụng để là một số thủ tục hành chính cần thiết khác như là các thủ tục mua vé máy bay.

Do đó, người làm đơn xin xác nhận mối quan hệ nhân thân cần điền đầy đủ thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, nơi ở hiện tại chính xác, đầy đủ. Thông tin đối tượng xác nhận có quan hệ cũng được điền đầy đủ, đảm bảo trung thực, rõ ràng.

Đơn xin xác nhận mối quan hệ nhân thân phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi người làm đơn cư trú thì mới có hiệu lực về mặt pháp luật. Người làm đơn phải cam kết những thông tin cung cấp cho thông tin chức năng là đúng sự thật và chịu toàn bộ trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu có xảy ra sai sót.

9. Giấy xác nhận nhân thân đi máy bay

Giấy xác nhận nhân thân để đi máy bay là loại văn bản hành chính dùng để kê khai thông tin chi tiết về người cần bay, thay thế cho CCCD/CMND. Loại giấy này có hiệu lực khi được công an nơi cư trú xác nhận, đóng dấu giáp lai.

Giấy xác nhận nhân thân để đi máy bay được sử dụng trong trường hợp:

 • Hành khách có nhu cầu đi máy bay nhưng chưa có các loại giấy tờ cá nhân: CCCD/CMND, thẻ đảng viên, thẻ đại biểu quốc hội, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe...
 • Hành khách đã có giấy tờ cá nhân nhưng bị nhòe số, nhòe hình.
 • Hành khách có giấy tờ cá nhân nhưng bị quá hạn sử dụng.
 • Hành khách là trẻ em, từ 14 tuổi trở lên, chưa có CCCD/CMND.
 • Hành khách có giấy phép lái xe, hộ chiếu còn hạn dưới 6 tháng.

Ảnh (4x6cm)

Đóng dấu giáp lai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—–o0o—–

GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN

Kính gửi:

Công an xã (phường)..................................................................

Tên tôi là:................................................................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................................................................

Nguyên quán:............................................................................................................................

Đăng ký thường trú tại:............................................................................................................

.................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay tại:....................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:................................................................................................................

Họ tên bố:..................................................................................................................................

Họ tên mẹ:.................................................................................................................................

Lý do xin xác nhận nhân thân: Để mua vé và đi máy bay do Giấy chứng minh nhân dân đã quá hạn.

Tôi xin cam đoan những thông tin và việc xin xác nhận cha con mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và xác nhận nội dung trên cho tôi.

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau để chứng minh cho tính chính xác của những thông tin tôi đã nêu trên:

 • CCCD của tôi
 • Sổ hộ khẩu

..............., ngày... tháng... năm...

NGƯỜI XIN XÁC NHẬN

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN

Công an Phường (xã)..................................... Quận (huyện)..............................Tỉnh (Thành phố).....................................................

Xác nhận Ông (Bà)...................................................................................................................

Có hộ khẩu thường trú tại.........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay..........................................................................................................................

Hiện nay CMND cũ đã hết hạn, đang trong thời gian chờ làm CCCD mới.

Các nội dung tôi xác nhận trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG (XÃ)

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

10. Giấy xác nhận quan hê với người đã mất

Giấy xác nhận quan hệ nhân thân với người đã mất để xin xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền rằng người có đơn yêu cầu có quan hệ nhân thân với người đã mất, trong trường hợp người đã mất không có giấy tờ tùy thân chứng minh. Người làm đơn cần gửi đơn tới UBND cấp xã nơi cuối cùng người đã mất cư trú hoặc UBND cấp xã hiện tại bản thân đang cư trú để giúp việc xác nhận được tiến hành nhanh chóng, chính xác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XÁC NHẬN NHÂN THÂN VỚI NGƯỜI ĐÃ MẤT

Kính gửi: – UBND xã/phường………………………………………………

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014;

– Căn cứ nhu cầu thực tế của …………..

Tôi tên là:…………..……………… Sinh năm ………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….......................Nơi cấp............................

Địa chỉ thường trú:…………………………………………

Nơi ở hiện tại:………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………….

Tôi xin trình bày như sau:

Ông nội tôi là……………………………….. sinh năm ……………….

Số CMND:………............ cấp ngày………………………..Nơi cấp……………………......

đã mất vào ngày………………tại ………………………………….theo Giấy chứng tử ……………………..

Tới ngày …………...............Công ty tôi có yêu cầu người lao động tự khai về các thành viên gia đình để tổ chức……....................................... cho người lao động cùng gia đình. Tôi có khai về ông nội của mình đã mất và công ty tôi có yêu cầu tôi xin xác nhận về thông tin này để đảm bảo thông tin tôi đã khai này là chính xác.

Lý do xin xác nhận: gửi nộp cho Công ty theo yêu cầu

Nay tôi làm đơn này, xin UBND xã/phường xác nhận quan hệ nhân thân cho tôi là cháu nội của ông đã mất là ông…………………....................................................

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:

 • Sổ hộ khẩu;
 • CMND người làm đơn;
 • Giấy báo tử;…………..

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG(XÃ)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG (XÃ)

(Ký tên, đóng dấu)

11. Giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng

Giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng là mẫu do người nhà của người có công với cách mạng lập ra để gửi lên cơ quan có thẩm quyền xin xác nhận quan hệ với người có công với cách mạng: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây.

Giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
20 115.567
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo