Quy định chi quỹ hội cha mẹ học sinh 2023

Quy định chi quỹ hội cha mẹ học sinh 2023. Bộ GD&ĐT đã ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, tuy nhiên nhiều bậc phụ huynh và thầy cô chưa nắm rõ được quy định chi, thu quỹ hội như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo quy định chi quỹ sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh.

1. Kinh phí hoạt động của hội cha mẹ học sinh

Tôi muốn hỏi: Quỹ hội cha, mẹ học sinh có được phép chi cho học sinh không? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất của quý cấp.

Quy định mới nhất về chi quỹ hội cha mẹ học sinh

Nội dung này được Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội, Cổng thông tin điện tử tư vấn như sau:

Tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như sau:

2. Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh:

a) Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến;

b) Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

3. Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

4. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

a) Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Như vậy, nếu ông là Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thì chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp thống nhất các khoản chi tiêu của quỹ tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp trong đó bao gồm các khoản chi học sinh như ông đã nêu.

2. Quỹ hội cha mẹ học sinh để làm gì?

Hội cha, mẹ học sinh cũng là một trong những đại diện quan trọng trong việc giáo dục và chỉ dạy các em học sinh. Hội cha mẹ học sinh cũng có những nhiệm vụ và công việc cụ thể để trợ giúp nhà trường trong công tác giáo dục trẻ. Vậy quỹ hội cha mẹ học sinh để làm gì?

Quỹ hội cha mẹ học sinh nhằm để phục vụ cho những công tác cần thiết của hội theo quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT điều 6 như sau:

a) Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

b) Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

c) Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;

d) Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học;

đ) Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Vậy nên quỹ hội cha mẹ học sinh được quyên góp nhằm đảm bảo những công tác hỗ trợ nhà trường trong việc tổ chức các nhiệm vụ năm học, chủ trương về giáo dục, giúp đỡ học sinh yếu kém. Những công tác này cũng cần những chi phí cần thiết để việc tổ chức hoạt động được suôn sẻ. Ngoài ra một trong những công tác quan trọng cần đến chi phí của hội là công giúp đỡ học sinh nghèo, khuyến khích học sinh giỏi, học sinh khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn. Những công tác này cần có những chi phí để mua quà tặng hoặc giúp đỡ học sinh tập trung vào công việc học tập hơn.

3. Hướng dẫn thu chi quỹ hội cha mẹ học sinh

Như nội dung được đề cập ở mục 1 thì quá trình thu, chi quỹ hội cha mẹ học sinh được diễn ra như sau:

  • Trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh lớp sẽ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm về dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí cần thiết theo đề nghị của ban đại diện hội cha mẹ học sinh trường và phù hợp với trường hợp từng lớp.
  • Sau đó kế hoạch chi tiêu và đề xuất ủng hộ sẽ được phổ biến với phụ huynh trong lớp và thảo luận đưa ra ý kiến và thống nhất về kế hoạch thu chi.
  • Tiếp đến thì thực hiện công tác ủng hộ và chi tiêu quỹ hội cha mẹ học sinh theo kế hoạch.

Hơn nữa công tác thực hiện thu, chi cần được sự ủng hộ tự nguyện từ các cha mẹ học sinh và các khoản thu chi này được thực hiện vì những công tác trong hội cha mẹ học sinh và không vì mục đích khác. Vì thế trưởng ban hội cha mẹ học sinh cần có sự minh bạch và công khai trong công tác thu chi với phụ huynh học sinh được nắm rõ, quá trình thu chỉ được thực hiện khi có sự thống nhất của phụ huynh học sinh trong lớp.

Trên đây là những phân tích của Hoa Tiêu về vấn đề Quy định chi quỹ hội cha mẹ học sinh. Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật sau đây:

Đánh giá bài viết
6 31.319
0 Bình luận
Sắp xếp theo