Quyết định 711/QĐ-SGDĐT về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tư thục Hà Nội 2023

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tư thục Hà Nội 2023

Ngày 21/4/2023 Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT tư thục năm học 2023-2024.

Năm học 2022 - 2023, dự kiến toàn TP Hà Nội có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp THCS. Trong đó, số lượng tuyển vào các trường THPT công lập khoảng 72.000 học sinh (tăng 1.000 học sinh so với năm học 2022 - 2023), chiếm tỷ lệ 55,7%. Đây là tỷ lệ thấp kỷ lục trong vài năm trở lại đây. Sau đây là chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 Hà Nội các trường tư thục, mời các bạn cùng tham khảo.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tư thục Hà Nội 2023

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 711/QĐ-SGDĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TƯ THỤC NĂM HỌC 2023 - 2024

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ ban hành Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong vực giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT);

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục;

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDDT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 11/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của thành phố Hà Nội; Công văn số 455/UBND-KGVX ngày 22/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023 - 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ văn bản xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT tư thục năm học 2023 - 2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 cho 95 trường THPT tư thục tuyển mới 614 lớp và 26.829 học sinh, cụ thể như sau:

(Có danh sách cơ sở giáo dục và chỉ tiêu giao đính kèm).

Điều 2. Hiệu trưởng các trường THPT tư thục có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT tư thục có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Cục thuế TP, Công an TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c Phó Giám đốc;
- Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC
Trần Thế Cương

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT TƯ THỤC NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số: 711/QĐ-SGDĐT ngày 21/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

TT

Tên trường

Chỉ tiêu

Địa chỉ tuyển sinh

1

THPT Đông Đô

300

Số 8, phố Võng Thị, phường Bưởi,Tây Hồ

2

THPT Phan Chu Trinh

135

Số 481 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, Tây Hồ

3

THPT Hà Nội Academy

90

D45-D46 Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Tây Hồ

4

Trường song ngữ quốc tế Horizon

30

Số 98 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An,- Tây Hồ (Nhà A, Khách sạn Công Đoàn)

5

THPT Đinh Tiên Hoàng- Ba Đình

450

Nhà C, số 10, phố Chương Dương Độ, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm

6

THPT Hồng Hà

180

Số 67, phố Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm.

7

THCS & THPT Tạ Quang Bửu

450

Tòa nhà C, số 94A, phố Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng

8

TH, THCS&THPT Vinschool

600

T37 - Khu đô thị Time City - 458 phố Minh Khai - Hai Bà Trưng

9

THPT Hòa Bình - La Trobe - Hà Nội

315

Số 65 phố Cảm Hội, phường Đống Mác, Hai Bà Trưng

10

THPT Văn Hiến

450

Số 310 Minh Khai, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng.

11

THCS&THPT Alfred Nobel

135

Số 14C, phố Pháo đài Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa

12

THPT Phùng Khắc Khoan - Đống Đa

450

Số 85, Lương Đình Của, phường Phương Mai, Đống Đa

13

THPT Văn Lang

450

Số 160, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa

14

THCS&THPT Nguyễn Siêu

260

Phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy

15

THPT Lý Thái Tổ

450

Số 165, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, Cầu Giấy

16

PTDL Hermann Gmeiner Hà Nội

180

Số 2, phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, Cầu Giấy

17

THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy

675

Số 6, phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

18

TH, THCS, THPT Đa trí tuệ

180

Lô TH2, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

19

THPT Einstein

270

Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa Cầu Giấy

20

THPT Lương Văn Can

180

Lô NT1, KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy

21

THPT Đào Duy Từ

405

Số 182 đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân

22

THPT Hoàng Mai

360

Số 54A2 phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

23

THPT Huỳnh Thúc Kháng

540

Số 131, phố Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân

24

THPT Hồ Tùng Mậu

180

Số 18, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân

25

THPT Nguyễn Tất Thành

270

Số 54, phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

26

THPT May (tên cũ Phương Nam)

450

Lô 18 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, Hoàng Mai

27

THPT Trần Quang Khải

135

Số 11, ngách 26, ngõ 1277, đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai

28

THCS&THPT quốc tế Thăng Long

135

Lô X1, Khu đô thị Bắc Linh Đàm-Hoàng Mai

29

THPT Nguyễn Đình Chiểu

160

Lô 12 - Khu đô thị Đền Lừ II- phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

30

THCS-THPT Lương Thế Vinh

Chia ra:

675

Cơ sở tại huyện Thanh Trì

360

Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì

Cơ sở tại quận Cầu Giấy

315

Số 35 phố Đinh Núp, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

31

THPT Lê Thánh Tông

135

Thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì

32

THPT Lê Văn Thiêm

406

Số 44, phố Ô Cách, phường Đức Giang, Long Biên. Trừ 44 chỉ tiêu tuyển vượt của năm học 2022-2023 theo QĐ xử phạt số 282/QĐ-XPVPHC ngày 31/8/2022 của Thanh tra Sở)

33

THPT Wellspring - Mùa Xuân

150

Số 95 phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, Long Biên

34

THPT Vạn Xuân - Long Biên

360

Số 56 phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Long Biên

35

TH, THCS & THPT Vinschool The Harmony

240

Tại ô B8 THPT Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, đường Chu Huy Mân, phường Phúc Đồng, Long Biên

36

THPT Bắc Đuống

225

Số 133 Đặng Phúc Thông, xã Yên Thường, Gia Lâm

37

THPT Lê Ngọc Hân

180

Số 28/622 đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm. Trừ 45 chỉ tiêu tuyển vượt của năm học 2022-2023 theo QĐ xử phạt số 275/QĐ-XPVPHC ngày 31/8/2022 của Thanh tra Sở.

38

THPT Tô Hiệu - Gia Lâm

225

Số 163 đường Ỷ Lan, thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, Gia Lâm

39

Phổ thông Võ thuật Bảo Long

135

Thôn Hạ, xã Dương Hà, Gia Lâm

40

TH-THCS-THPT Vinschool Ocean Park

330

Lô B3-TH01, B1-CS01, PT-02 Khu đô thị Gia Lâm, Gia Lâm

41

THPT Mạc Đĩnh Chi

540

Kim Anh, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn

42

THPT Lạc Long Quân

298

Tổ 2, thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn. Trừ 62 chỉ tiêu tuyển vượt của năm học 2022-2023 theo QĐ xử phạt 346/QĐ-XPVPHC ngày 13/10/2022 của Thanh tra Sở.

43

THPT Lam Hồng

450

Khối 5, xã Phủ Lỗ, Sóc Sơn

44

THPT Đặng Thai Mai

180

Thôn 4, xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn

45

THPT An Dương Vương

315

Tổ 12, thị trấn Đông Anh, Đồng Anh. Trừ 45 chỉ tiêu tuyển vượt của năm học 2022-2023 theo QĐ xử phạt số 269/QĐ-XPVPHC ngày 31/8/2022 của Thanh tra Sở.

46

TH-THCS-THPT Archimedes Đông Anh

225

Xã Tiên Dương, Đông Anh

47

TH-THCS-THPT Chu Văn An

225

Thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh

48

THPT Kinh Đô

225

Thôn Ngoài, xã Uy Nỗ, Đông Anh

49

THPT Ngô Quyền - Đông Anh

270

Thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh

50

THPT Đoàn Thị Điểm

405

Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm.

51

TH-THCS-THPT Everest

225

Lô đất TH1, TH2 khu đô thị mới Nghĩa Đô (ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt), phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm

52

THPT Nguyễn Huệ

450

KĐT Nam Cường, ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm

53

THCS&THPT Hà Thành

360

Số 36A đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm

54

THCS và THPT Newton

360

Khu đô thị Godl Mark City, số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm

55

THPT Tây Hà Nội

180

Tổ dân phố 12, phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

56

THPT Việt Hoàng

245

Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm. Trừ 25 chỉ tiêu tuyển vượt của năm học 2022-2023 theo QĐ xử phạt số 275/QĐ-XPVPHC ngày 31/8/2022 của Thanh tra Sở.

57

THCS&THPT Marie Curie

405

TH1, phố Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

58

THCS&THPT M.V.Lômônôxốp

405

Phố Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

59

THCS&THPT Lê Quý Đôn

270

Lô, A2 đường Hàm Nghi, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

60

THPT Olympia

135

Khu đô thị mới Trung Văn, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

61

THPT Nguyễn Văn Huyên

180

Số 55A Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm

62

THCS-THPT Phenikaa

225

Phố Tu Hoàng, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm

63

TH-THCS-THPT Sentia

90

Khu đô thị Phùng Khoang, ngõ 19 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

64

THPT Trí Đức

315

Tổ dân phố số 5, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

65

THPT Trần Thánh Tông

180

Đường Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm (trong khuôn viên Trường Cao đẳng Xây dựng số 1)

66

THPT Xuân Thủy

135

Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, Tu Hoàng, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm

67

THCS&THPT Việt - Úc Hà Nội

135

Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường cầu Diễn, Nam Từ Liêm

68

TH-THCS-THPT Vinschool Smart City

225

Khu đô thị Phùng Khoang, ngõ 19 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

69

THPT Bình Minh

360

Xã Đức Thượng, Hoài Đức.

70

THCS&THPT Phạm Văn Đồng

180

Lô A26, Geleximco, Nam An Khánh, đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, Hoài Đức

71

THPT Green City Academy

270

Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã Tân Hội, Đan Phượng

72

THPT Lương Thế Vinh - Ba Vì

360

Km 56, quốc lộ 32 thôn Vật Phụ, xã Vật Lại, Ba Vì

73

THPT Trần Phú - Ba Vì (HT)

405

Thị trấn Tây Đằng, Ba Vì

74

THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất (HT)

585

Xã Bình Phú, huyện Thạch Thất

75

THCS&THPT TH School Hòa Lạc

30

Khu dịch vụ tổng hợp 1, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất.

76

THPT FPT

565

Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất (trong khuôn viên trường đại học FPT). Trừ 110 chỉ tiêu tuyển vượt của năm học 2022-2023 theo QĐ xử phạt số 348/QĐ-XPVPHC ngày 13/10/2022 của Thanh tra Sở.

77

Trường Phổ thông Nguyễn Trực

360

Thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai

78

THPT Ban Mai

180

TH4, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông

79

THPT Hà Đông

450

CT061 đường Vũ Trọng Khánh, Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông

80

THPT H.A.S

180

Lô C35, C29, C26 khu C, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Geleximco, phường Dương Nội, Hà Đông

81

THCS-THPT Marie Curie - Hà Đông

540

Lô TH3, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông

82

THPT Phan Bội Châu

180

Lô NT1 khu đô thị Văn Quán, phường Phú La, Hà Đông. Trừ 6 lớp 270 chỉ tiêu tuyển vượt của năm học 2022-2023 theo QĐ xử phạt số 350/QĐ-XPVPHC ngày 13/10/2022 của Thanh tra Sở)

83

TH-THCS-THPT Quốc tế Nhật Bản

135

Số 84 S đường Nguyễn Thanh Bình (số cũ 36 đường Tố Hữu), phường Vạn Phúc, Hà Đông

84

THPT Ngô Gia Tự

360

Ngõ 2, Xa La, phường Phúc La, Hà Đông

85

THPT Xa La

225

Số 1, dãy 5, lô 3, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, Hà Đông

86

THPT Tô Hiến Thành

135

Số 42 Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông

87

THPT Lê Hồng Phong

270

Số 27, phố Tô Hiệu, Hà Đông

88

Phổ thông quốc tế Việt Nam

130

KĐT Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Đông. Trừ 20 chỉ tiêu tuyển vượt của năm học 2022-2023 theo QĐ xử phạt số 269/QĐ-XPVPHC ngày 31/8/2022 của Thanh tra Sở.

89

THPT Đặng Tiến Đông

180

Thôn Nội An, xã Đại Yên, Chương Mỹ

90

THPT Ngô Sỹ Liên

270

Tổ 5, tổ dân phố Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ

91

THPT Trần Đại Nghĩa

225

Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ

92

THPT IVS (tên cũ Bắc Hà - Thanh Oai)

315

Tổ 1, thị trấn Kim Bài, Thanh Oai

93

THPT Thanh Xuân

315

Thôn Đại Định, xã Tam Hưng, Thanh Oai

94

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phú Xuyên

360

Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên

95

THPT Nguyễn Thượng Hiền - Ứng Hòa

135

Số 2, đường đê, Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 10
0 Bình luận
Sắp xếp theo