Bảng giá đất 63 tỉnh thành Việt Nam 2024

Bảng giá đất toàn quốc 2023 - Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc tổng hợp bảng giá đất của 63 tỉnh thành trên toàn quốc giai đoạn từ 2020-2024. Đây là bảng giá đất mới nhất được các tỉnh thành ban hành dựa trên quy định của Nghị định 96/2019 về khung giá đất. Sau đây là nội dung chi tiết bảng giá đất 5 năm toàn quốc trong năm 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Bảng giá đất mới theo thị trường dự kiến áp dụng từ năm 2026

Bảng giá đất mới theo thị trường dự kiến áp dụng từ năm 2026

Đây là một nội dung mới đáng chú ý được ban hành tại tờ trình dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Chính phủ gửi Quốc hội ngày 25/4. Theo đó, Chính phủ xác định bảng giá đất sẽ được ban hành hàng năm, thay vì 5 năm như hiện hành, để đảm bảo nguyên tắc thị trường.

Cụ thể, khoản 1 Điều 154 Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi khi xác định giá đất theo cơ chế thị trường, từ nay cho đến 2025 việc xác định khung giá đất vẫn tuân theo các quy định cũ.

Tức là, từ năm 2026 sẽ áp dụng bảng giá đất mới được xây dựng theo nguyên tắc thị trường.

"Việc ban hành bảng giá đất hàng năm tiếp theo sẽ theo hướng những khu vực, loại đất có biến động thì mới cập nhật giá để phù hợp với thị trường", theo tờ trình Chính phủ.

2. Quy định về bảng giá đất

* Bảng giá đất do ai ban hành?

Theo khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013, bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh).

Bảng giá đất được ban hành căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất (khung giá đất do Chính phủ ban hành). Trước khi ban hành bảng giá đất, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua.

* Khi nào ban hành bảng giá đất?

Căn cứ khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2014, bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ. Hiện nay các tỉnh đã ban hành bảng giá đất mới, áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

* Bảng giá đất dùng để làm gì?

Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

- Tính thuế sử dụng đất.

- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

3. Bảng giá đất 63 tỉnh thành mới ban hành

Dưới đây là bảng tổng hợp bảng giá đất Hà Nội 2022, bảng giá đất TP HCM 2022, bảng giá đất Đà Nẵng 2022... đầy đủ của các tỉnh thành trên toàn quốc được áp dung để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, thuế đất trong giai đoạn 2022-2024. Chi tiết bảng giá đất từng tỉnh thành, mời các bạn nhấn vào đường link để xem chi tiết.

TT

Tỉnh, thành

Văn bản

Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

1

Hà Nội

Bảng giá đất Hà Nội 2023 - Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

2

Bắc Ninh

Bảng giá đất Bắc Ninh 2023 -Quyết định 31/2019/QĐ-UBND

3

Hà Nam

Bảng giá đất Hà Nam 2023 - Quyết định 48/2019/QĐ-UBND

4

Hải Dương

Bảng giá đất tỉnh Hải Dương năm 2023- Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND

5

Hưng Yên

Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên năm 2023 - Nghị quyết 243/2019/NQ-HĐND

6

Hải Phòng

Bảng giá đất Hải Phòng 2023

7

Nam Định

Bảng giá đất Nam Định 2023- Quyết định 46/2019/QĐ-UBND

8

Ninh Bình

Bảng giá đất Ninh Bình 2023- Quyết định 48/2019/QĐ-UBND

9

Thái Bình

Bảng giá đất tỉnh Thái Bình 2023

10

Vĩnh Phúc

Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023-Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND

Các tỉnh Tây Bắc

11

Lào Cai

Bảng giá đất tỉnh Lào Cai năm 2023

12

Yên Bái

Bảng giá đất Yên Bái 2023- Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

13

Điện Biên

Bảng giá đất Điện Biên 2023- Quyết định 53/2019/QĐ-UBND

14

Hòa Bình

Bảng giá đất Hòa Bình 2023- Quyết định 57/2019/QĐ-UBND

15

Lai Châu

Bảng giá đất tỉnh Lai Châu năm 2023- Nghị quyết 44/2019/NQ-HĐND

16

Sơn La

Bảng giá đất Sơn La 2023 - Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Các tỉnh Đông Bắc

17

Hà Giang

Bảng giá đất tỉnh Hà Giang năm 2023-Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

18

Cao Bằng

Bảng giá đất tỉnh Cao Bằng 2023

19

Bắc Kạn

Bảng giá đất Bắc Kạn 2023- Quyết định 31/2019/QĐ-UBND

20

Lạng Sơn

Bảng giá đất Lạng Sơn 2023 - Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

21

Tuyên Quang

Bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang 2023

22

Thái Nguyên

Bảng giá đất Thái nguyên 2023- Quyết định 46/2019/QĐ-UBND

23

Phú Thọ

Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ 2023 - Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ

24

Bắc Giang

Bảng giá đất Bắc Giang 2023 - Quyết định 72/2021/QĐ-UBND 2021

25

Quảng Ninh

Bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh 2023

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

26

Thanh Hoá

Bảng giá đất tỉnh Thanh Hóa 2023

27

Nghệ An

Bảng giá đất Nghệ An 2023- Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND

28

Hà Tĩnh

Bảng giá đất Hà Tĩnh 2023 - Quyết định 61/2019/QĐ-UBND

29

Quảng Bình

Bảng giá đất Quảng Bình 2023- Quyết định 40/2019/QĐ-UBND

30

Quảng Trị

Bảng giá đất Quảng Trị 2023- Quyết định 49/2019/QĐ-UBND

31

Thừa Thiên Huế

Bảng giá đất Thừa Thiên Huế 2023 - Quyết định 80/2019/QĐ-UBND

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ

32

Đà Nẵng

Bảng giá đất Đà Nẵng 2023

33

Quảng Nam

Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam năm 2023 - Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND giá đất bảng giá đất tỉnh Quảng Nam

34

Quảng Ngãi

Bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi 2023

35

Bình Định

Bảng giá đất tỉnh Bình Định năm 2023

36

Phú Yên

Bảng giá đất tỉnh Phú Yên 2023- Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND

37

Khánh Hoà

Bảng giá đất tỉnh Khánh Hòa năm 2023- Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

38

Ninh Thuận

Bảng giá đất Ninh Thuận 2023

39

Bình Thuận

Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận năm 2023- Quyết định 37/2019/QĐ-UBND Bảng giá các loại đất tỉnh Bình Thuận

Các tỉnh Tây Nguyên

40

Kon Tum

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

41

Gia Lai

Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2023

42

Đắk Lắk

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

43

Đắk Nông

Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông năm 2023

44

Lâm Đồng

Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng năm 2023- Nghị quyết 167/2020/NQ-HĐND

Các tỉnh Đông Nam Bộ

45

TP Hồ Chí Minh

Bảng giá đất Tp HCM 2023 - Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

46

Bình Phước

Bảng giá đất tỉnh Bình Phước 2020-2024

47

Bình Dương

Bảng giá đất tỉnh Bình Dương năm 2023-Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND

48

Đồng Nai

Bảng giá đất Đồng Nai 2023 - Quyết định 49/2019/QĐ-UBND

49

Tây Ninh

Bảng giá đất Tây Ninh 2023 - Quyết định 57/2019/QĐ-UBND

50

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu 2023 - Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

51

Cần Thơ

Bảng giá đất Cần Thơ 2023 - Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

52

Long An

Bảng giá đất Long An 2023 - Quyết định 74/2019/QĐ-UBND

53

Đồng Tháp

Bảng giá đất Đồng Tháp 2023 - Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

54

Tiền Giang

Bảng giá đất Tiền Giang 2023

55

An Giang

Bảng giá đất Long An 2023 - Quyết định 70/2019/QĐ-UBND

56

Bến Tre

Bảng giá đất Bến Tre 2023 - Quyết định 47/2019/QĐ-UBND

57

Vĩnh Long

Bảng giá đất Vĩnh Long 2023 - Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

58

Trà Vinh

Bảng giá đất Trà Vinh 2023 - Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

59

Hậu Giang

Bảng giá đất tỉnh Hậu Giang 2023

60

Kiên Giang

Bảng giá đất Kiên Giang 2023 - Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

61

Sóc Trăng

Bảng giá đất Sóc Trăng 2023 - Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

62

Bạc Liêu

Bảng giá đất tỉnh Bạc Liêu 2023- Quyết định 372/QĐ-UBND 2019

63

Cà Mau

Bảng giá đất Cà Mau 2023 - Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
7 11.257
0 Bình luận
Sắp xếp theo