Bảng giá đất tỉnh Kon Tum 2024

Bảng giá đất tỉnh Kon Tum mới nhất

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sau đây chi tiết bảng giá đất tỉnh Kon Tum mới nhất vừa được ban hành ngày 31/12/2019.

Bảng giá đất tỉnh Kon Tum 2024 bao gồm:

1. Bảng giá đất trồng cây hàng năm:

a. Bảng giá đất trồng lúa

b. Bảng giá đất trồng cây hàng năm khác

2. Bảng giá đất trồng cây lâu năm

3. Bảng giá đất trồng rừng sản xuất

4. Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản

5. Bảng giá đất ở tại khu vực nông thôn

6. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn

7. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn.

8. Bảng giá đất ở tại đô thị

9. Bảng giá đất thương mại dịch vụ tai đô thị

10. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị.

.......................................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
5 3.032
0 Bình luận
Sắp xếp theo