Giáo viên là công chức hay viên chức?

Giáo viên là ngành nghề quá đỗi quen thuộc với mỗi người. Thế nhưng mọi người có biết giáo viên là công chức hay viên chức?

1. Công chức là gì?

Theo quy định tại điều 1 của Luật Cán bộ, công chức, viên chức 2019, công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

2. Viên chức là gì?

Theo quy định tại điều 2 Luật Viên chức 2010 thì viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

3. Giáo viên là công chức hay viên chức?

Giáo viên là công chức hay viên chức?
Giáo viên là công chức hay viên chức?

Theo các quy định trên thì giáo viên được tuyển dụng và làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc là giáo viên

Trước đây, hiệu trưởng được xem là công chức nhưng từ ngày 1/7/2020, khi luật sửa đổi luật Cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực thì hiệu trưởng không còn là công chức mà là viên chức quản lý.

Kể từ ngày 1/7/2020, các giáo viên sẽ là viên chức có thời hạn vì theo quy định tại điều 25 luật cán bộ, công chức, viên chức thì các giáo viên sẽ làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn từ 12 đến 60 tháng trừ các trường hợp sau:

 • Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020;
 • Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức
 • Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, năm 2022 giáo viên sẽ không phải là cán bộ hay công chức và chỉ là viên chức nếu đáp ứng được các điều kiện trên.

4. Giáo viên tiểu học là công chức hay viên chức?

Theo thông tin đã đề cập tại phần trên thì giáo viên đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điều 25 luật cán bộ, công chức, viên chức thì sẽ là viên chức.

Kết luận: Năm 2022 giáo viên tiểu học sẽ là viên chức nếu thi đỗ viên chức và được tuyển dụng làm viên chức theo quy định của nhà nước.

5. Giáo viên hợp đồng có phải là viên chức không?

Căn cứ Điều 2 Luật viên chức 2010:

“Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định trên thì giáo viên hợp đồng không phải là viên chức mà chỉ là người lao động làm việc theo hợp đồng trong môi trường giáo dục.

Muốn trở thành viên chức, giáo viên phải được tuyển dụng theo diện viên chức và thi đỗ kì thi viên chức. Để tìm hiểu thêm thông tin về thi viên chức mới nhất năm 2022 - 2023, mời các bạn theo dõi nội dung phần tiếp theo.

6. Thi viên chức

Bộ giáo dục tuyển dụng gần 28.000 biên chế giáo viên năm học 2022-2023.

Ngày 2/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3585/BGDĐT-NGCBQLGD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương khẩn trương tuyển 27.850 biên chế giáo viên cho năm học tới, trong đó ưu tiên giáo viên các môn học mới.

Tham khảo bài viết:

Theo quy định tại điều 23 Luật Viên chức 2010, viên chức được tuyển dụng qua hình thức thi hoặc xét tuyển.

Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về thi viên chức như sau:

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

 • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

 • Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Hình thức thi:

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; thực hành; thi viết.

 • Nội dung thi:

- Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

 • Thời gian thi:

- Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề)

- Thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

 • Thang điểm (thi phỏng vấn, thực hành, thi viết): 100 điểm.

7. Hồ sơ thi viên chức

Hồ sơ thi viên chức gồm:

 • Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
 • Văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (Bản sao chứng thực); Nếu do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận;
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Giáo viên là công chức hay viên chức? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Dân sự của phần Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
10 10.145
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lanh Lảnh Lót
  Lanh Lảnh Lót

  Bổ ích

  Thích Phản hồi 03/08/22
  • Lê Tiến Anh
   Lê Tiến Anh

   hữu ích

   Thích Phản hồi 03/08/22
   • Trần Thị Quỳnh
    Trần Thị Quỳnh

    Cảm ơn đã chia sẻ.

    Thích Phản hồi 03/08/22