Khám sức khỏe nữ tuyển sinh công an, quân đội như thế nào?

Khám sức khỏe nữ tuyển sinh công an, quân đội như thế nào? Tuyển sinh vào ngành công an, quân đội là hai ngành yêu cầu chặt chẽ về sức khoẻ, nên các thí sinh tham gia dự tuyển phải trải qua một kỳ kiểm tra sức khoẻ để đảm bảo rằng đạt yêu cầu khi học tập tại trường. Vậy khám sức khoẻ nữ tuyển sinh công an và quân đội như thế nào? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

1. Tiêu chuẩn sức khoẻ nữ tuyển sinh vào ngành công an, quân đội

1.1. Tiêu chuẩn sức khoẻ nữ tuyển sinh ngành quân đội

Hiện tại, trong năm 2024, quy định tiêu chuẩn sức khỏe với thí sinh nữ tuyển sinh vào ngành quân đội được căn cứ theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP. Cụ thể như sau:

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định:

2. Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy; tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở

a) Tiêu chuẩn chung: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này;

b) Tiêu chuẩn riêng: Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng về công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe và phương pháp phân loại sức khỏe cũng được quy định chi tiết tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP:

Điều 5. Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe

1. Tiêu chuẩn phân loại theo thể lực thực hiện theo quy định, tại Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tiêu chuẩn phân loại theo bệnh tật và các vấn đề sức khỏe thực hiện theo quy định tại Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Phương pháp phân loại sức khỏe

1. Phương pháp cho điểm

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám được cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

c) Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

d) Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

2. Phương pháp phân loại sức khỏe

Căn cứ số điểm cho các chỉ tiêu khi khám để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau:

a) Loại 1: Tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Chi tiết như sau:

Tiêu chuẩn sức khoẻ nữ tuyển sinh ngành quân đội

Ngoài ra, thí sinh nữ cần lưu ý tìm hiểu về bệnh trạng, sức khỏe của mình căn cứ theo Mục II Phụ lục I Thông tư 105/2023/TT-BQP với các vấn đề sức khỏe như: bệnh tật về mắt (cận thị, viễn thị, cận thị đã phẫu thuật...); bệnh về răng hàm mặt; tai mũi họng; bệnh về tiêu hóa; hô hấp; da liễu; phụ khoa... để biết bản thân có đủ tiêu chuẩn sức khỏe để được thi tuyển vào ngành quân đội hay không. Nhìn chung, thí sinh phải đạt sức khỏe loại 1, loại 2 mới đủ điều kiện sức khỏe để thi tuyển đầu vào ngành quân đội. Tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng sẽ thấp hơn đối với thí sinh ở khu vực 1, hải đảo, dân tộc thiểu số; rất ít người.

=> Như vậy, theo tiểu chuẩn sức khỏe về chiều cao và cân nặng, thí sinh nữ phải cao từ 1.54m và nặng từ 48kg trở lên. Ngoài ra, tùy từng đối tượng (người dân tộc thiểu số, con thương binh liệt sĩ, đối tượng tuyển thẳng...), mỗi trường sẽ có tiêu chuẩn sức khỏe áp dụng riêng để tuyển chọn thí sinh nữ vào ngành quân đội.

1.2. Tiêu chuẩn sức khoẻ nữ tuyển sinh ngành công an

Khám sức khỏe nữ tuyển sinh công an, quân đội như thế nào?
Khám sức khỏe nữ tuyển sinh công an, quân đội như thế nào?

Như mọi năm, thí sinh nữ được tuyển chọn vào Công an nhân dân phải đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định chung và một số quy định riêng. Năm 2024, khi Thông tư 62/2023/TT-BCA có hiệu lực, công dân cần lưu ý một số điểm mới về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù trong tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân như sau:

1. Tiêu chuẩn chung

Công dân tham gia tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn vào Công an nhân dân, hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp được công nhận đủ điều kiện sức khỏe khi đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có sức khỏe Loại 1 (một), Loại 2 (hai);

b) Chiều cao:

+ Nam: từ 1m64 đến 1m95.

+ Nữ: từ 1m58 đến 1m80

Trừ trường hợp cụ thể được giảm tiêu chuẩn về chiều cao được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

c) Thị lực:

+ Thị lực không kính: mỗi mắt đạt 09-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 18/10 trở lên.

+ Nếu mắt bị tật khúc xạ: Cận thị, viễn thị thì mỗi mắt không quá 03 (ba) đi-ốp; nếu loạn thị thì loạn thị sinh lý hoặc mỗi mắt dưới 01 (một) đi-ốp; kiểm tra thị lực một mắt qua kính tối thiểu đạt 09/10, tổng thị lực hai mắt qua kính đạt từ 19/10 trở lên.

(phải cam kết bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển đối với đối tượng tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân), trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

d) Đáp ứng các chỉ số đặc thù theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

=> Như vậy, theo quy định chung, thí sinh nữ phải có chiều cao từ 1m58 đến 1m80; có sức khỏe loại 1, loại 2 thì đủ điều kiện để khám tuyển tuyển sinh vào ngành Công an nhân dân.

Bên cạnh các tiêu chuẩn chung, thí sinh nữ tuyển sinh vào ngành công an nhân dân cần lưu ý  đảm bảo đủ tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 62/2023/TT-BCA như sau:

a) Công dân dự tuyển vào các trường Công an nhân dân là hạ sĩ quan nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân: Chiều cao áp dụng tiêu chuẩn chiều cao tại thời điểm tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

b) Công dân dự tuyển vào các trường Công an nhân dân là người dân tộc thiểu số: Chiều cao từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ. Công dân thuộc đối tượng chính sách ưu tiên 01 Nhóm UT1 tại Phụ lục II Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non: Chiều cao từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, 1m55 đến 1m80 đối với nữ;

c) Công dân dự tuyển vào các trường Công an nhân dân là công dân Việt Nam tốt nghiệp trình độ đại học tại các trường đại học trong và ngoài nước trở lên: Công dân tốt nghiệp khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học máy tính, công nghệ thông tin được áp dụng tiêu chuẩn sức khỏe về chiều cao từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, 1m56 đến 1m80 đối với nữ;

d) Công dân dự tuyển giáo dục văn hóa bậc trung học phổ thông là đối tượng tuyển thẳng và đối tượng xét tuyển: Chiều cao từ 1m55 trở lên đối với nam, từ 1m50 trở lên đối với nữ;

đ) Công dân có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng thì chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

=> Như vậy, ở một số nhóm đối tượng công dân như: người dân tộc thiểu số; thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh; con của anh hùng lực lượng vũ trang; công dân là học sinh cấp 3 thuộc đối tượng tuyển thẳng... sẽ có tiêu chuẩn sức khỏe riêng so với các đối tượng khác.

=> Tóm lại, đối với thí sinh nữ tuyển sinh vào công an, quân đội, về tiêu chuẩn sức khỏe cơ bản, thí sinh không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; thể hình, thể trạng cân đối; không có dị hình, dị dạng; chiều cao từ 1,58 m trở lên và cân nặng từ 45kg trở lên (ngành công an); chiều cao từ 1.54m và nặng từ 48kg trở lên (ngành quân đội).

2. Khám sức khoẻ nữ tuyển sinh vào công an, quân đội

Như mọi năm, khám sức khỏe thí sinh nữ tuyển sinh vào công an và quân đội sẽ trải qua vòng khám sức khỏe sơ tuyển và khám sức khỏe tuyển sinh.

Về quy trình khám sức khoẻ vào ngành công an và quân đội thì gần như giống nhau, đều căn cứ theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP tại điều số 4, 5, 6 về quy trình khám sơ tuyển và khám sức khoẻ tại cơ sở y tế huyện.

Khám sức khoẻ cho nữ cũng giống như với nam nhưng quy trình khám những bệnh liên quan đến phụ khoa sẽ được thực hiện riêng trong phòng kín đáo, và được cán bộ nữ thực hiện. Trường hợp khi không có cán bộ nữ thực hiện thì sẽ được bác sĩ ngoại khoa và phải có cán bộ nữ vào cùng.

Việc kiểm tra sức khoẻ nữ liên quan đến phụ khoa sẽ được thực hiện riêng biệt và đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

3. Khám sức khỏe sơ tuyển tuyển sinh vào công an, quân đội ở đâu?

Thông thường, ở các năm trước, thời gian khám sức khỏe sơ tuyển tuyển sinh vào các trường công an, quân đội là vào tháng 4 hoặc tháng 5, địa điểm tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển tại Ban chỉ huy quân sự huyện hoặc bệnh xá của thuộc công an tỉnh.

Trong thời gian tháng 3 hằng năm, các thí sinh cần lưu ý tìm hiểu, liên hệ và xin thời gian khám sức khỏe, làm hồ sơ dự tuyển vào trường công an, quân đội tại các trụ sở ban chỉ huy quân sự huyện, trự sở công an huyện để nắm chi tiết thời gian, địa điểm, quy trình tổ chức khám sơ tuyển.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Khám sức khỏe nữ tuyển sinh công an, quân đội như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Hành chính liên quan.

Đánh giá bài viết
1 548
0 Bình luận
Sắp xếp theo