Ai được tăng 20,8% lương hưu từ 1/7/2023

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Vậy ai sẽ nhận được mức lương hưu tăng 20,8%? Các thông tin liên quan đến chính sách này sẽ được Hoatieu.vn giải đáp như sau:

1. Đối tượng nghỉ hưu nào được tăng 20,8% lương hưu, trợ cấp 2023?

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng do Chính phủ ban hành ngày 29/6/2023 quy định:

Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 1 gồm:

 • Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố,...
 • Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.
 • Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ).
 • Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg  quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
 • Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
 • Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.
 • Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.

Ai được tăng lương hưu ở mức 20,8%

=> Như vậy có 9 đối tượng sẽ được tăng 20,8% lương hưu, trợ cấp theo quy định mới. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là các đối tượng trên chưa được điều chỉnh tăng lương hưu theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Thực tiễn cho thấy, do đặc thù mức lương và các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội gia đoạn trước năm 1995, phần lớn người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động (nên thời gian làm việc ngắn) có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội rất thấp so với thời điểm hiện tại.

Việc điều chỉnh tăng lương hưu theo nghị định mới là chính sách đãi ngộ, ghi nhận của Nhà nước đối với những người có thời gian lao động, cống hiến trong các cơ quan nhà nước, quân đội, công an giai đoạn trước năm 1995 có mức hưởng lương hưu thấp hơn mặt bằng chung hiện tại.

2. Cách tính tăng lương hưu từ 1/7/2023

Theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP, công thức tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2023 được quy định như sau:

 • Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

==> Nghĩa là, mức lương hưu tháng 7/2023 = mức lương tháng 6 x hệ số 1,125.

 • Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định chưa được tăng lương  theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

==> Nghĩa là, mức lương tháng 7/2023 = mức lương tháng 6 x hệ số 1,208.

Từ ngày 1/7/2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định sau khi được điều chỉnh theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP mà mức hưởng hàng tháng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm như sau:

 • Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng.
 • Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng với người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.

3. Người nghỉ hưu từ 1/7/2023 tính lương hưu như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP quy định:

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2023

=> Như vậy, theo quy định trên, việc điều chỉnh tăng lương hưu lần này chỉ được áp dụng với một số đối tượng theo quy định, đang hưởng lương hưu trước ngày 1/7/2023.

Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 1/7/2023 sẽ không thuộc nhóm được điều chỉnh tăng lương. Có thể đối tượng này sẽ được tăng lương hưu trong đợt điều chỉnh tiếp theo.

4. Trường hợp nào được tăng lương hưu 2 lần

Ở phần 1 và phần 2, Hoatieu.vn đã giải đáp câu hỏi đối tượng được tăng lương hưu và cách tính tăng lương hưu từ ngày 1/7/2023, quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

Như vậy, những người đang hưởng lương hưu mà sau khi được điều chỉnh tăng 12,5% hoặc 20,8% mà vẫn có mức hưởng lương thấp hơn 2,7 triệu đồng/người/tháng thì sẽ được tăng thâm 300.000 đồng/tháng.

Với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng sau khi tăng theo quy định mới thì tiếp tục được nhận thêm hỗ trợ để được nhận tròn 3 triệu/người/tháng.

=> Như vậy, mốc 3 triệu đồng/người/tháng đã được xác định để làm căn cứ điều chỉnh dựa trên mức 2,5 triệu đồng/người/tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP. Những người nghỉ hưu trước năm 1995 sẽ được nhận số tiền ở mốc 3 triệu đồng/tháng.

Việc điều chỉnh này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến những người hưu trí, những người có thời gian cống hiến trước năm 1995, mà còn góp phần thu hẹp chênh lệch lương hưu giữa những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp ở thời điểm hiện tại.

Trên đây là giải đáp của Hoatieu.vn về các vấn đề liên quan đến Tăng lương hưu, trợ cấp theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP. Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Hỏi đáp pháp luật của Hoatieu.vn

Đánh giá bài viết
69 442
0 Bình luận
Sắp xếp theo