Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2023

Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2023 có gì khác so với năm 2022? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết các mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2023 trong nội dung dưới đây.

1. Bảo hiểm y tế hộ gia đình là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014, bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng theo Luật định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Trong đó, hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (gọi chung là hộ gia đình) bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Như vậy, có thể hiểu, bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

2. Mức đóng BHYT theo hộ gia đình 2023

Mức đóng BHYT theo hộ gia đình 2023
Mức đóng BHYT theo hộ gia đình 2023

Điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT của các thành viên hộ gia đình như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

- Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

2.1. Mức đóng BHYT theo hộ gia đình đến 30/06/2023

Như vậy mức lương cơ sở năm 2023 đến 30/06/2023 là 1.490.000 đồng/tháng sẽ được áp dụng để tính BHYT hộ gia đình năm nửa đầu năm 2023.

Do đó, có thể xác định mức đóng BHYT hộ gia đình trong khoảng thời gian này như sau:

Thành viên hộ gia đình

Số tiền đóng

Người thứ nhất (100%)

67.050 đồng/tháng (804.600 đồng/năm)

Người thứ hai (70%)

46.935 đồng/tháng (563.220 đồng/năm)

Người thứ ba (60%)

40.230 đồng/tháng (482.760 đồng/năm)

Người thứ tư (50%)

33.525 đồng/tháng (402.300 đồng/năm)

Người thứ năm trở đi (40%)

26.820 đồng/tháng (321.840 đồng/năm)

2.2. Mức đóng BHYT theo hộ gia đình từ 01/07/2023

Mức lương cơ sở năm 2023 từ 01/07/2023 là 1.800.000 đồng/tháng sẽ được áp dụng để tính BHYT hộ gia đình năm nửa cuối năm 2023. Do mức lương cơ sở tăng nên mức đóng BHYT hộ gia đình theo đó cũng tăng lên.

Cụ thể, mức đóng BHYT hộ gia đình trong khoảng thời gian này như sau:

Thành viên hộ gia đình

Số tiền đóng

Người thứ nhất (100%)

81.000 đồng/tháng (972.000 đồng/năm)

Người thứ hai (70%)

56.700 đồng/tháng (680.400 đồng/năm)

Người thứ ba (60%)

48.600 đồng/tháng (583.200 đồng/năm)

Người thứ tư (50%)

40.500 đồng/tháng (486.000 đồng/năm)

Người thứ năm trở đi (40%)

32.400 đồng/tháng (388.800 đồng/năm)

3. Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023

Tuân theo nguyên tắc chung về việc đóng, hưởng bảo hiểm y tế, theo Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, khi đi khám, chữa bệnh, người tham gia BHYT hộ gia đình được hưởng:

3.1. Mức hưởng BHYT hộ gia đình nếu khám, chữa bệnh đúng tuyến

- 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã;

- 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tức là thấp hơn 223.500 đồng/lần);

- 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (tức là lớn hơn 8,94 triệu đồng);

- 80% chi phí khám, chữa bệnh với những trường hợp còn lại.

3.2. Mức hưởng BHYT hộ gia đình nếu khám, chữa bệnh trái tuyến

- 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương;

- 100% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh;

- 100% chi phí khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.

4. Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình 2023

Theo Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì các đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình như sau:

Người có tên trong sổ hộ khẩu, người có tên trong sổ tạm trú, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT trừ những người đã tham gia BHYT thuộc các nhóm sau đây:

  • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.
  • Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng.
  • Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.
  • Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.
  • Nhóm do người sử dụng lao động đóng

Lưu ý: Nếu đã tham gia BHYT hộ gia đình theo sổ hộ khẩu thì không tham gia BHYT hộ gia đình theo sổ tạm trú.

  • Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
8 14.159
0 Bình luận
Sắp xếp theo