Mã đối tượng trên thẻ bảo hiểm y tế sửa đổi như thế nào năm 2024?

Mã đối tượng trên thẻ bảo hiểm y tế sửa đổi như thế nào năm 2024? Người đang dùng thẻ BHYT mã cũ có phải đổi thẻ BHYT mới không? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của Hoatieu.vn để biết thêm nội dung chi tiết.

Mã đối tượng trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2024 được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1697/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2023. Mời bạn đọc theo dõi bài viết để biết mã đối tượng trên thẻ BHYT của mình được sửa đổi hoặc bổ sung như thế nào nhé.

1. Sửa đổi, bổ sung mã đối tượng trên thẻ BHYT năm 2024

1.1. Mã đối tượng trên thẻ BHYT được sửa đổi năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1697/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các mã đối tượng trên thẻ bảo hiểm y tế của nhóm do ngân sách Nhà nước đóng được sửa đổi như sau:

- KC: Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trừ các đối tượng được cấp mã CC, CK và CB (áp dụng từ ngày 19/10/2023).

- BT: Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội.

- HN: Người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn.

- TS: Thân nhân của liệt sĩ bao gồm: cha đẻ; mẹ đẻ; vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi liệt sĩ.

- TC: Thân nhân của người có công.

- PV: Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình.

1.2. Bổ sung mã đối tượng trên thẻ BHYT mới nhất

Quy định 1697 cũng bổ sung một số mã đối tượng trên thẻ bảo hiểm y tế của nhóm do ngân sách Nhà nước đóng như sau:

- CT: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

- ND: Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ (áp dụng từ ngày 19/10/2023).

- TG: Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại tiết a khoản 10 Điều 16 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- AK: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú (mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế).

Ngoài ra, Quyết định 1697 còn sửa đổi, bổ sung nhiều mã thẻ bảo hiểm y tế khác của nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng, nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nhóm do người sử dụng lao động đóng.

2. Mức hưởng bảo hiểm y tế của các đối tượng mới nhất 2024

Mức hưởng bảo hiểm y tế

Từ ngày 1/4/2021, người dân đã có thể biết mức hưởng BHYT của mình qua ký tự số thứ tự từ 1 đến 5 được in ở góc phải thẻ BHYT. Theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2023, mức hưởng BHYT của một số nhóm đối tượng cũng được bổ sung, sửa đổi như sau:

Ký hiệu bằng số trên thẻ BHYTQuy định cũ

Quy định mới

(Nghị định số 75/2023/NĐ-CP)

Số 1 : Được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT, không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Y tế

Không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán, chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật; các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.Không quy định về chi phí vận chuyển; các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.

Số 2: Được thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả (có giới hạn tỷ lệ thanh toán); chi phí vận chuyển

Đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TSBổ sung nhóm đối tượng hưởng có ký hiệu AK, CT

Số 3: Được thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả (có giới hạn tỷ lệ thanh toán); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở (tương đương 270.000 đồng)

Đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.Bổ sung nhóm đối tượng hưởng có ký hiệu PV, TG, DS, HK

Số 4 : Được thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả (có giới hạn tỷ lệ thanh toán); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở

Đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD

Bỏ nhóm có ký hiệu CT, PV

Bổ sung nhóm có ký hiệu ND, TH, TV, TD, TU.

=> Như vậy, khi thay đổi mã đối tượng theo quy định mới, mã mức hưởng BHYT cũng có sự thay đổi, dẫn đến mức hưởng BHYT của người dân cũng có sự thay đổi theo.

3. Sửa đổi, bổ sung mã đối tượng, mã mức hưởng trên thẻ BHYT thì người tham gia BHYT có cần đổi thẻ mới không?

Người tham gia BHYT có cần đổi thẻ bảo hiểm y tế mới khi mã đối tượng trên thẻ BHYT được sửa đổi, bổ sung theo quy định mới hay không? đang là vấn đề được nhiều người dân quan tâm. Bạn đọc theo dõi giải đáp của Hoatieu.vn dưới đây để biết mình có thuộc đối tượng phải đổi thẻ BHYT mới không nhé.

- Căn cứ Khoản 5, Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP, cơ quan BHXH sẽ tự động cập nhật dữ liệu mã hưởng BHYT và không cấp lại thẻ BHYT mới cho người tham gia trong trường hợp gồm:

+ Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc (có mã đối tượng là KC), đổi mã mức hưởng BHYT từ 80% sang 100%.

+ Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình (có mã đối tượng PV), đổi mã mức hưởng BHYT từ 80% sang 95%.

=> Các trường hợp này có thể sử dụng ứng dụng VSSID để kiểm tra quyền lợi BHYT được hưởng theo quy định trên và sử dụng thẻ BHYT cũ hoặc Căn cước công dân có gắn chip để đi khám, chữa bệnh.

- Trường hợp được cấp mới thẻ BHYT quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP:

+ Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điểm a, Khoản 10, Điều 16 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: mã đối tượng ký hiệu là TG và mã hưởng ký hiệu bằng số 3.

+ Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú: mã đối tượng ký hiệu là AK và mã hưởng ký hiệu bằng số 2.

+ Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ: mã đối tượng ký hiệu là DS và mã hưởng ký hiệu bằng số 3.

- Trường hợp học sinh, sinh viên tham gia BHYT hoặc BHYT hộ gia đình thì những người này có thể liên hệ với nhà trường, tổ chức dịch vụ thu để nộp hồ sơ hoàn trả tiền đóng thừa theo quy định.

Đối với trường hợp đang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng học sinh, sinh viên hoặc BHYT hộ gia đình thì hướng dẫn người tham gia liên hệ nhà trường hoặc tổ chức dịch vụ thu để nộp hồ sơ hoàn trả tiền đóng thừa theo quy định.

- Trường hợp người tham gia BHYT đồng thời thuộc nhiều đối tượng khác nhau thì căn cứ theo tiểu mục 1.3 Mục 1 Công văn 3452/BHXH-CSYT năm 2023 như sau: "Trường hợp người tham gia BHYT đồng thời thuộc nhiều đối tượng khác nhau, BHXH các tỉnh rà soát, đối chiếu dữ liệu đang quản lý với các trường hợp có tên trong hồ sơ đổi mức hưởng và danh sách đối tượng đổi thẻ mới, nếu thẻ BHYT cũ cấp theo đối tượng khác có mức hưởng thấp hơn so với quy định mới, thì theo mức hưởng cao nhất".

4. Trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT

Căn cứ quy định tại Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm d Khoản 1 Điều 183 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, và khoản 5 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT gồm:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17 và 20 Điều 3 Nghị định này;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

- Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát;

- Trẻ em dưới 6 tuổi.

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

d) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

=> Bạn đọc xác định bản thân hoặc gia đình có thuộc một trong các trường hợp nêu trên hay không để hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Trên đây là Mã đối tượng trên thẻ bảo hiểm y tế đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định mới nhất năm 2024. Mời bạn đọc theo dõi các bài viết hữu ích khác tại mục Hỏi đáp pháp luật của Hoatieu.vn nhé.

Đánh giá bài viết
1 85
0 Bình luận
Sắp xếp theo