Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên theo quy định mới từ 1/7/2023 là bao nhiêu? Quy định hỗ trợ mức phí đóng BHYT cho học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024 như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của Hoatieu.vn để biết thêm chi tiết.

1. Mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên năm 2024

Căn cứ Khoản 4, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 và Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Theo đó, mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV tự đóng 70%).

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Do đó, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên trong 1 năm là:

Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên = 1.800.000 x 4,5% x 12 tháng = 972.000 đồng/năm

Sau khi được nhà nước hỗ trợ 30%, số tiền mỗi năm học sinh, sinh viên thực đóng BHYT là: 680.400 đồng/năm

Số tiền học sinh, sinh viên thực đóng BHYT = 972.000 x 70% = 680.400 đồng/năm

Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn đóng theo phương thức 3 - 6 - 9 hoặc 12 tháng.

Phương thức

Học sinh, sinh viên đóng 70%

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%Tổng mức đóng bảo hiểm y tế

3 tháng

170.10072.900243.000

6 tháng

340.200145.800486.000

9 tháng

510.300218.700729.000

12 tháng

680.400291.600972.000

2. Quy định về đóng bảo hiểm y tế của HSSV

2.1. Đối tượng tham gia BHYT học sinh, sinh viên

Theo điểm b khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về các đối tượng phải đóng BHYT:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

b) Học sinh, sinh viên”...

=> Như vậy, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải them gia đóng BHYT, trừ HSSV đã tham gia BHYT theo các đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT.

Học sinh, sinh viên có thẻ BHYT thuộc các nhóm khác (người thân của công an, quân đội, người nghèo, cận nghèo...) khi thẻ BHYT hết hạn không thể tham gia các nhóm khác thì chuyển đổi hình thức tham gia theo nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo tại cơ sở giáo dục đang theo học.

2.2. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT học sinh, sinh viên

Thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng đối với học sinh, sinh viên được quy định tại khoản 7, Điều 13, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, như sau:

a) Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

- Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1-10 năm đầu tiên của cấp tiểu học.

- Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-9 của năm đó.

b) Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó:

- Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

- Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Thẻ BHYT được cấp mới hoặc gia hạn hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục dạy nghề.

Căn cứ theo quy định về thời hạn sử dụng của thẻ BHYT học sinh sinh viên, các bậc phụ huynh cần lưu ý trường hợp thẻ hết hạn hay còn hạn sử dụng. Học sinh học hết lớp 12 thì thẻ BHYT sẽ hết giá trị sử dụng và không được gia hạn thêm.

Hiện nay, để thuận tiện cho việc theo dõi, tra cứu thông tin bảo hiểm y tế cho các con các bậc phụ huynh có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho con trên ứng dụng Bảo hiểm xã hội VssID trực tuyến mà không cần phải đến cơ quan BHXH để thực hiện xác nhận.

2.3. Phương thức đóng BHYT học sinh, sinh viên

HSSV đóng BHYT tại cơ sở giáo dục nơi đang theo học; đóng theo phương thức 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đặc biệt đối với học sinh lớp 12 có thể đăng ký đóng theo phương thức 9 tháng.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách HSSV tham gia BHYT và tổ chức thu tiền; chuyển/nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

Đối với HSSV tham gia BHYT, cơ sở giáo dục có trách nhiệm thu tiền và chuyển/nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH trước khi thẻ cũ hết hạn 10 ngày để tiếp tục gia hạn thẻ BHYT theo phương thức đóng.

Trường hợp HS,SV tham gia theo phương thức 3 tháng, 6 tháng khi có thẻ BHYT sắp hết hạn, cơ sở giáo dục kêu gọi HS,SV tiếp tục đăng ký tham gia để được cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục.

Trường hợp học sinh mới vào lớp 1 và sinh viên nhập năm học thứ nhất, đóng 1 lần 15 tháng vào đầu năm học thì thu 15 tháng.

2.4. Phạm vi BHYT của học sinh, sinh viên

Phạm vi bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú.

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022

2.5. Trường hợp học sinh, sinh viên được miễn thu phí tham gia BHYT

Theo quy định tại Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, học sinh thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; con của đối tượng công an, bộ đội đang phục vụ tại ngũ được ngân sách Nhà nước đóng BHYT 100% => Tức là học sinh sinh viên thuộc các nhóm đối tượng trên tham gia BHYT không phải đóng tiền.

2.6. Mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh

Khi khám chữa bệnh đúng tuyến:

HSSV được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong phạm vi được hưởng BHYT.

HSSV được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu:

+ Khám chữa bệnh tại tuyến xã (Trạm Y tế xã, phường, thị trấn).

+ Tổng chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (270.000 đồng).

+ Có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (10.800.00 đồng).

Khi khám chữa bệnh trái tuyến:

+ HSSV được hưởng 40% chi phí trong phạm vi quyền lợi hưởng đến khi điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương.

+ HSSV được hưởng 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi hưởng khi điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh.

+ HSSV được hưởng 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi hưởng khi điều trị ngoại trú, nội trú tại bệnh viện tuyến huyện.

3. Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tỉnh Hà Giang năm học 2023 – 2024

Để đảm bảo công tác BHYT đối với HSSV trong năm học 2023 - 2024 và thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 -2025; trước thềm năm học mới, với mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, BHXH tỉnh Hà Giang đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các cơ sở giáo dục, HSSV và phụ huynh học sinh về nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT. Trong đó chú trọng về mức đóng BHYT HSSV do ngân sách Nhà nước hỗ trợ và ngân sách địa phương đóng.

Thực hiện Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND, ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021, đối tượng HSSV đang theo học trên địa bàn tỉnh Hà Giang được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Do vậy, HSSV đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ không phải nộp bất kỳ khoản phí nào để cấp thẻ BHYT, đồng thời HSSV và gia đình có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân chính xác để được cấp thẻ BHYT, đảm bảo quyền lợi khi tham gia BHYT.

4. Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên Hà Nội năm học 2023-2024

  • Áp dụng đối với học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT năm học 2022-2023, học sinh lớp 1 sinh từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2017 đóng một lần đến hết năm tài chính 2024.

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên Hà Nội năm học 2023-2024

  • Áp dụng đối với học sinh, sinh viên đã tham gia BHYT năm học 2022-2023 thẻ BHYT đến ngày 31/12/2023, đóng một lần cho cả năm tài chính 2024.

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên Hà Nội năm học 2023-2024

  • Áp dụng đối với học sinh lớp 12 (chưa tham gia BHYT năm học 2022-2023)

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên Hà Nội năm học 2023-2024

  • Áp dụng cho nhà trường có nhiều đợt tham gia: 3 tháng, 6 tháng; học sinh lớp 12 (đã tham gia BHYT năm học 2022-2023, thẻ giá trị đến 30/9/2023).

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên Hà Nội năm học 2023-2024

5. Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên TP.Hồ Chí Minh năm học 2023-2024

Ngày 07/6/2023, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã có Thông báo 2651/TB-BHXH về mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 01/7/2023.

Theo đó, BHXH TP. HCM hướng dẫn thực hiện mức đóng BHYT học sinh, sinh viên theo quy định chung của nhà nước. Cụ thể tại mục 1 bài viết này.

6. Quyền lợi BHYT học sinh, sinh viên

Khi HSSV đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, trường hợp đúng tuyến và thực hiện đầy đủ thủ tục, học sinh sinh viên có thẻ BHYT mã quyền lợi là 4 thì được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh.

Trường hợp không đúng tuyến, không có giấy chuyển tuyến mà xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT, vẫn sẽ được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ quy định (100% khi khám chữa bệnh ngoại trú bệnh viện tuyến huyện; 100% khi khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến huyện, tỉnh; 40% khi khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến Trung ương).

Nếu không xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, hoặc đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT, nhóm học sinh sinh viên sẽ được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT theo phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ quy định cụ thể theo từng trường hợp được quy định trong Luật BHYT.

Riêng trường hợp cấp cứu, học sinh sinh viên được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào, và phải xuất trình thẻ BHYT cùng giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

7. 4 cách thức tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Để tra cứu về thời hạn sử dụng thẻ BHYT, phụ huynh, học sinh, sinh viên có thể làm theo 4 cách thức. Đó là:

  • Truy cập vào Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the- bhyt.aspx);
  • Nhắn tin theo cú pháp: BH THE “Mã thẻ BHYT” gửi 8079;
  • Gọi điện đến Tổng đài 1900.9068 của BHXH Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ.
  • Cài đặt và sử dụng ứng dụng “VssID - BHXH số” để theo dõi quá trình đóng - hưởng BHYT của bản thân, cập nhật các thông tin về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện một số dịch vụ công của ngành BHXH.

Thời gian qua, với trách nhiệm tổ chức, thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện tốt việc bảo đảm quyền lợi BHYT cho học sinh, sinh viên; tăng cường cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện trong các thủ tục tham gia BHYT, sử dụng thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh…

Đặc biệt, từ tháng 6/2021, người tham gia BHYT (trong đó có học sinh, sinh viên) có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID - BHXH số” thay cho thẻ BHYT giấy, để đi khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Qua đó giúp người tham gia BHYT tiết kiệm thời gian khi đi khám, chữa bệnh, không còn lo thủ tục khám, chữa bệnh sẽ khó khăn khi mất, hay hỏng thẻ BHYT giấy.

Tìm đọc:

Bạn đọc lưu ý, theo quy định Luật BHYT, Nghị quyết của Trung ương thì đối tượng học sinh sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT, không phải là đối tượng tự nguyện. Do đó phụ huynh đóng tiền cho nhà trường để được cấp thẻ BHYT theo đúng quy định. Kể cả khi gia đình bạn tham gia loại bảo hiểm khác, con bạn vẫn phải đóng BHYT.

Dựa trên quy định mức hỗ trợ của nhà nước khi HSSV tham gia BHYT là 30%, mỗi tỉnh, thành phố, địa phương dựa trên điều kiện cụ thể để thêm mức hỗ trợ HSSV tham gia BHYT. Mức hỗ trợ từ 20% đến 100% dành cho tất cả HSSV, không phân biệt các cấp học hoặc gia cảnh.

Chính sách BHYT là một trong hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội , góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó. chăm sóc và bảo vệ sức khỏe HSSV là nội dung quan trọng trong mục tiêu giáo dục, đào tạo toàn diện. Vì vậy, thực hiện tốt chính sách BHYT HSSV không chỉ bảo đảm cho các em được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu, mà còn tạo điều kiện giúp các em được phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể lực.

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu đến bạn đọc Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024 tính từ ngày 1/7/2023 và mức đóng BHYT học sinh, sinh viên ở một số tỉnh, thành phố. Mời bạn đọc theo dõi các bài viết khác tại mục Văn bản pháp luật.

Đánh giá bài viết
14 14.919
0 Bình luận
Sắp xếp theo