Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023

Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023 - Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc ccacs thoogn tin mới nhất về quy định mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên trong năm học 2022-203.

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên tại TP.HCM năm học 2022 – 2023

Ngày 21/7/2022, BHXH TP.HCM có Thông báo 3920/TB-BHXH về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023.

Cụ thể, mức đóng và phương thức đóng BHYT học sinh, sinh viên tại TP.HCM năm học 2022 – 2023 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Phương thức

HSSV đóng 70%

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%

Tổng mức đóng BHYT

3 tháng

140.805

60.345

201.150

6 tháng

281.610

120.690

402.300

9 tháng

422.415

181.035

603.450

12 tháng

563.220

241.380

804.600

- Đối với trường hợp HSSV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

- Khi Chính phủ điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên 2022

Học sinh, sinh viên (HSSV) là nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Theo điểm b khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về các đối tượng phải đóng BHYT:

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

b) Học sinh, sinh viên”.

Theo đó thì học sinh là đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Theo quy định mức đóng BHYT của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở (tức là 4,5% x 1.49.000 đồng) và HSSV chỉ cần đóng 70% chi phí, còn 30% còn lại sẽ được ngân sách chi trả.

Mức đóng BHYT của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân với số tháng tương ứng với thời hạn sử dụng của thẻ BHYT (Mức lương cơ sở 2021 là 1.490.000 đồng).

Phụ huynh, HSSV có thể lựa chọn phương thức đóng BHYT định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và đăng ký tham gia tại cơ sở giáo dục, nhà trường nơi HSSV đang theo học.

Mức đóng BHYT của HSSV năm học 2021 - 2022 thể hiện theo bảng dưới đây:

STT

Phương thức đóng

Mức đóng

(ĐVT: Đồng)

Nhà nước hỗ trợ

(ĐVT: Đồng)

1

3 tháng

140.800

60.345

2

6 tháng

281.610

120.690

3

9 tháng

422.415

181.035

4

12 tháng

563.220

241.380

5

15 tháng

704.025

301.725

Một số lưu ý:

  • Mức đóng trên áp dụng cho đối tượng HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình;
  • Trường hợp HSSV có thẻ BHYT hết hạn sử dụng rơi vào các tháng trong năm 2021 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó, nếu HSSV đăng ký tham gia BHYT thì nhà trường có trách nhiệm lập danh sách mua thẻ BHYT cho HSSV những tháng còn lại cho đến 31/12/2021.
  • Đối tượng có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đối tượng tham gia nộp tiền đóng BHYT. Riêng HSSV năm cuối thì nhà trường chỉ tổ chức thu tiền đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc khóa học.
  • Khi tỷ lệ đóng BHYT và mức lương cơ sở có sự điều chỉnh, Cơ quan BHXH sẽ có thông báo cụ thể cho các trường biết để thực hiện, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.
  • Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật: Sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu, HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo...đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, nhà trường lập danh sách riêng kèm theo bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Quyền lợi của học sinh sinh viên khi tham gia BHYT

Khi HSSV đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, trường hợp đúng tuyến và thực hiện đầy đủ thủ tục, học sinh sinh viên có thẻ BHYT mã quyền lợi là 4 thì được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh.

Trường hợp không đúng tuyến, không có giấy chuyển tuyến mà xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT, vẫn sẽ được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ quy định (100% khi khám chữa bệnh ngoại trú bệnh viện tuyến huyện; 100% khi khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến huyện, tỉnh; 40% khi khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến Trung ương).

Nếu không xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, hoặc đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT, nhóm học sinh sinh viên sẽ được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT theo phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ quy định cụ thể theo từng trường hợp được quy định trong Luật BHYT.

Riêng trường hợp cấp cứu, học sinh sinh viên được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào, và phải xuất trình thẻ BHYT cùng giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

4 cách thức tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Để tra cứu về thời hạn sử dụng thẻ BHYT, phụ huynh, học sinh, sinh viên có thể làm theo 4 cách thức. Đó là:

  • Truy cập vào Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the- bhyt.aspx);
  • Nhắn tin theo cú pháp: BH THE “Mã thẻ BHYT” gửi 8079;
  • Gọi điện đến Tổng đài 1900.9068 của BHXH Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ.
  • Cài đặt và sử dụng ứng dụng “VssID - BHXH số” để theo dõi quá trình đóng - hưởng BHYT của bản thân, cập nhật các thông tin về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện một số dịch vụ công của ngành BHXH.

Thời gian qua, với trách nhiệm tổ chức, thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện tốt việc bảo đảm quyền lợi BHYT cho học sinh, sinh viên; tăng cường cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện trong các thủ tục tham gia BHYT, sử dụng thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh…

Đặc biệt, từ tháng 6/2021, người tham gia BHYT (trong đó có học sinh, sinh viên) có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID - BHXH số” thay cho thẻ BHYT giấy, để đi khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Qua đó giúp người tham gia BHYT tiết kiệm thời gian khi đi khám, chữa bệnh, không còn lo thủ tục khám, chữa bệnh sẽ khó khăn khi mất, hay hỏng thẻ BHYT giấy.

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, năm học 2020-2021, toàn quốc có hơn 18 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Trong đó, có hơn 14,5 triệu học sinh, sinh viên tham gia tại nhà trường; 3,5 triệu em tham gia theo nhóm BHYT khác (như hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân lực lượng vũ trang...). Trong năm 2020, cả nước có trên 6,8 triệu lượt học sinh, sinh viên đi khám, chữa bệnh BHYT được quỹ BHYT chi trả 2.296,11 tỷ đồng.

Đánh giá bài viết
10 14.278
0 Bình luận
Sắp xếp theo