Đóng bảo hiểm 20 năm, về hưu sớm và nhận BHXH 1 lần được không?

Đóng bảo hiểm 20 năm, về hưu sớm và nhận BHXH 1 lần được không? Có được vừa hưởng lương hưu vừa nhận BHXH 1 lần hay không? Khi độ tuổi nghỉ hưu kéo dài như hiện nay thì vấn đề nghỉ hưu sớm và nhận BHXH 1 lần đang được nhiều người quan tâm, tìm hiểu.

1. Đóng bảo hiểm 20 năm, về hưu sớm có được không?

Trường hợp nào người lao động được về hưu sớm có hưởng lương hưu? Chế độ nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 được quy định thế nào?

Đóng bảo hiểm 20 năm, về hưu sớm vẫn được pháp luật chấp nhận trong một số trường hợp theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019. Cụ thể:

Khi đóng đủ 20 năm bảo hiểm, người lao động sẽ được về hưu sớm và có hưởng lương trong các trường hợp dưới đây:

- Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021: Sẽ được ghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ Luật lao động 2019;

- Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò: Sẽ được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ Luật lao động 2019;

- Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao

- Khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%: Sẽ được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ Luật lao động 2019;

- Khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: Sẽ được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ Luật lao động 2019;

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Đóng bảo hiểm 20 năm, về hưu sớm được không?

Trong đó:

Độ tuổi nghỉ hưu được quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 như sau:

 • Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
 • Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

2. Đóng bảo hiểm 20 năm, về hưu sớm và nhận BHXH 1 lần được không?

Vậy Vừa về hưu sớm vừa nhận BHXH một lần được không? Nếu bạn đã đóng bảo hiểm 20 năm, dự tính về hưu sớm và nhận BHXH 1 lần thì có được không?

Câu trả lời là Được. Cụ thể: Theo khoản 3 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

=> Nếu bạn đã nhận BHXH 1 lần thì không được hưởng lương hưu hoặc tính các chế độ BHXH khác.

Hay nói cách khác, các bạn không thể chọn đồng thời vừa về hưu sớm có hưởng lương vừa nhận BHXH 1 lần mà chỉ có thể chọn 1 trong 2: Hoặc về hưu sớm có hưởng lương hưu hoặc chọn nhận BHXH 1 lần và không hưởng lương hưu.

3. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014Nghị quyết 93/2015/QH13 quy định về người được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần như sau:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đóng đủ 20 năm BHXH và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà chưa đóng đủ 15 năm BHXH.
 • Người tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc và người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm.
 • Người ra nước ngoài định cư.
 • Người mắc những bệnh nguy hiển như bại liệt, ung thư, phong, lao nặng, nhiễm HIV, xơ gan và những bệnh nặng khác.
 • Người là công an, quân đội sau khi xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Nếu thuộc một trong những trường hợp trên thì sẽ được hưởng BHXH một lần theo mức mà pháp luật quy định.

4. Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc căn cứ vào khoản 2 điều 8 Nghị định 115/2015 quy định:

 • Đóng trước năm 2014 thì mức hưởng BHXH 1 lần là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trong 1 năm và được tính theo năm.
 • Đóng sau năm 2014 thì mức hưởng BHXH 1 lần là 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trong 1 năm và được tính theo năm.
 • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Thông tư 01/2016/TT-BLDTBXH quy định:

 • Đóng trước năm 2014 thì mức hưởng BHXH 1 lần là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trong 1 năm và được tính theo năm.
 • Đóng sau năm 2014 thì mức hưởng BHXH 1 lần là 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trong 1 năm và được tính theo năm.
 • Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người tham gia bảo hiểm xã hội có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm (12 tháng) được tính bằng 22% của tổng các mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 • Trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động có tháng lẻ thì từ 1 tháng - 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 tháng - 11 tháng được tính là một năm.
 • Trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cả trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 2014 mà thời gian đóng trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Vậy nên với hai đối tượng đóng BHXH khác nhau thì sẽ được hưởng mức BHXH 1 lần theo trường hợp quy định cụ thể trên.

5. Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Các bạn có thể tìm hiểu thủ tục nhận BHXH 1 lần tại bài viết: Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2024

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Đóng bảo hiểm 20 năm, về hưu sớm và nhận BHXH 1 lần được không? Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Bảo hiểm, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
2 1.280
0 Bình luận
Sắp xếp theo