Thẻ bảo hiểm y tế hưu trí hết hạn đổi ở đâu 2024?

Thẻ bảo hiểm y tế hưu trí hết hạn đổi ở đâu 2024? Bảo hiểm y tế là loại thẻ quan trọng, đặc biệt là những người nghỉ hưu, những người lớn tuổi hàng tuần, hàng tháng rất hay đến bệnh viện khám định kỳ. Vậy về hưu thì nhận thẻ BHYT ở đâu và thời hạn của thẻ BHYT này là bao lâu? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ thông tin về vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng HoaTieu.vn.

Thẻ bảo hiểm hưu trí là khoản đảm bảo cho tương lai lúc khó khăn, ốm đau, bệnh tật của những người đã về hưu.
Thẻ bảo hiểm hưu trí là khoản đảm bảo cho tương lai lúc khó khăn, ốm đau, bệnh tật của những người đã về hưu.

1. Về hưu nhận thẻ BHYT ở đâu?

Theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, đối tượng tham gia BHYT thuộc nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bao gồm người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

=> Người được hưởng lương hưu thuộc đối tượng được hưởng BHYT do tổ chức bảo hiểm đóng nên sẽ không cần phải mua thẻ BHYT

Vậy về hưu nhận thẻ BHYT ở đâu?

Để nhận thẻ BHYT, người dân đến cơ quan BHXH quận/huyện nơi cư trú để nhận thẻ BHYT

2. Thẻ bảo hiểm y tế hưu trí hết hạn đổi ở đâu?

Từ ngày 1/4/2021 trở đi, người hưởng BHYT khi BHYT hết hạn sẽ được đổi sang mẫu thẻ mới. Tuy nhiên không phải tất cả thẻ BHYT được cấp từ ngày 1/4/2021 đều là mẫu thẻ mới. Bởi theo Khoản 1 Điều 4 Quyết định 1666/QĐ-BHXH, tại các địa phương còn phôi thẻ BHYT theo mẫu cũ chưa sử dụng hết thì vẫn tiếp tục cấp mẫu thẻ BHYT cũ cho người tham gia BHYT.

Thẻ BHYT mẫu mới sẽ được cấp cho các đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Cấp mới thẻ BHYT cho người tham gia;
 • Cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất thẻ BHYT;
 • Cấp lại thẻ BHYT do bị rách, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ.

Khi thẻ BHYT hưu trí hết hạn, người dân đến đổi thẻ tại các cơ quan sau:

 • Đến Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã
 • Cơ quan BHXH tỉnh/huyện.

3. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế hưu trí?

Thẻ bảo hiểm y tế hưu trí hết hạn đổi ở đâu?

Trước đây, mẫu thẻ BHYT sẽ in thời hạn sử dụng ngay trên thẻ.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Công văn 3340/BHXH-ST thì từ 01/8/2017 sẽ không ghi thời điểm hết hạn sử dụng trên thẻ BHYT nữa. Thay vào đó chỉ ghi thời điểm thẻ BHYT bắt đầu có giá trị sử dụng và chúng ta sẽ xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT theo quy định Khoản 73 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH.

Tùy vào từng loại thẻ BHYT tương ứng với từng đối tượng mà xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT như sau:

- Đối với đối tượng do NLĐ và doanh nghiệp đóng: thẻ BHYT có giá trị kể từ ngày đóng BHYT đến khi dừng đóng.

- Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền đến khi không còn là đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi:

 • Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30/9: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;
 • Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30/9: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

- Đối với người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội tại quyết định của UBND cấp huyện đến khi không còn thuộc nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp.

- Đối với người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo; người thuộc hộ gia đình cận nghèo mà được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày không còn trong danh sách theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày không còn trong danh sách theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với người hiến bộ phận cơ thể, thẻ BHYT có giá trị sử dụng ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

- Đối với học sinh, sinh viên:

+ Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

 • Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học;
 • Đối với học sinh lớp 12: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

+ Học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó:

 • Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng;
 • Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

- Đối tượng quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 8 Điều 17 có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT.

4. Cách tra cứu thời hạn BHYT

Khoản 73 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH quy định: thẻ BHYT hưu trí có giá trị sử dụng ngay từ ngày đóng BHYT

Để xác định thời hạn có giá trị sử dụng của thẻ BHYT, người dân có thể truy cập website: https://baohiemxahoi.gov.vn/ để thực hiện việc tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

Để biết cụ thể các bước, mời các bạn tham khảo bài: Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

5. Thẻ bảo hiểm y tế hưu trí có phải đổi không?

Thẻ bảo hiểm y tế hưu trí có phải đổi sang thẻ BHYT mẫu mới không?

Đối với thẻ BHYT còn giá trị sử dụng thì được tiếp tục sử dụng mà không bắt buộc phải đổi sang thẻ BHYT điện tử theo mẫu mới.

Bởi theo Khoản 1 Điều 4 Quyết định 1666/QĐ-BHXH, tại các địa phương còn phôi thẻ BHYT theo mẫu cũ chưa sử dụng hết thì vẫn tiếp tục cấp mẫu thẻ BHYT cũ cho người tham gia BHYT.

6. Thẻ bảo hiểm y tế có mã hết hạn có cần cấp lại không?

Những thẻ BHYT hết hạn sử dụng sẽ được cấp thẻ BHYT mẫu mới. Nói cách khác, nếu không có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng, người tham gia BHYT sẽ được cấp mẫu thẻ BHYT mới tại Quyết định 1666 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thẻ BHYT mẫu mới sẽ được cấp cho các đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Cấp mới thẻ BHYT cho người tham gia;
 • Cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất thẻ BHYT;
 • Cấp lại thẻ BHYT do bị rách, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Thẻ bảo hiểm y tế hưu trí hết hạn đổi ở đâu? Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Bảo hiểm, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
11 2.881
0 Bình luận
Sắp xếp theo