Đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản thì có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Do đặc thù công việc và hoàn cảnh gia đình, nhiều bà mẹ phải đi làm sớm trước thời hạn nghỉ thai sản cho phép. Vậy đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản thì có phải đóng bảo hiểm xã hội không, chúng ta cùng đi tìm hiểu.

Hỏi:

Tôi hiện đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tại nhà. Tính tới thời điểm này tôi đã nghỉ thai sản được 04 tháng và muốn đi làm trở lại (trước khi hết thời gian thai sản) vì đã có ông bà chăm cháu. Nhưng tôi không biết nếu tôi đi làm lại thì có được hưởng tiếp chế độ thai sản hay không? Và nếu đi làm lại thì tôi có bị trích lương để đóng bảo hiểm xã hội không?

Trả lời:

1. Có được hưởng tiếp chế độ thai sản khi đi làm lại trước thời hạn?

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ thai sản khi sinh con khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

(1) Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

(2) Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Lưu ý: Trường hợp lao động nữ đáp ứng một trong các điều kiện trên đây mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Theo quy định tại Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

- Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Trường hợp, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định.

Mặt khác, Theo quy định tại Điều 157 Bộ luật lao động 2012 thì trước khi hết thời gian nghỉ thai sản (06 tháng) nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.

Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Do đó: Đối với trường hợp bạn đã nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 04 tháng thì bạn có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của bạn;

- Được công ty đồng ý cho bạn đi làm lại trước thời hạn;

Trường hợp bạn đi làm lại trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến hết thời hạn theo quy định - Tức 02 tháng thai sản còn lại.

Đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản thì có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

2. Đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản phải đóng BHXH?

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định:

"Điều 12. Mức hưởng chế độ thai sản

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội được hướng dẫn như sau:

...

c) Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế."

Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì trường hợp lao động nữ đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mà đi làm thước khi hết thời hạn nghỉ sinh con (06 tháng) thì kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn nhưng người lao động người người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Do đó: Trường hợp bạn đã nghỉ thai sản được 04 tháng, nếu đi làm lại thì vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn theo quy định. Tuy nhiên, khi đó bạn và công ty có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Bảo hiểm của phần Hỏi đáp pháp luật.

Đánh giá bài viết
1 246
0 Bình luận
Sắp xếp theo