Nghỉ thai sản có bị xét tinh giản biên chế năm 2023

Nghỉ thai sản là thời gian người lao động được nghỉ việc theo chế độ trong quá trình mang thai và sinh con. Nhiều lao động băn khoăn về việc nghỉ thai sản có bị xét tinh giản biên chế không? Hoatieu.vn xin giải đáp trong bài viết dưới đây.

1. Có được tinh giản biên chế người đang nghỉ thai sản hay không?

Theo Điều 4 Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế có hiệu lực từ ngày 20/7/2023:

Điều 4. Đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế

1. Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.

2. Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Như vậy, những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản được miễn tinh giản biên chế cho đến khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản. Chính sách này của Nhà nước có hiệu lực từ ngày 20/7/2023 nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động nữ trong giao đoạn mang thai, nghỉ sau sinh và chăm sóc con nhỏ, chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, người đang nghỉ thai sản cũng có quyền tự do quyết định và tự nguyện chấp nhận tinh giản biên chế theo ý muốn cá nhân.

2. Trường hợp được tinh giản biên chế mới nhất 2023

Căn cứ Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính thuộc các trường hợp sau:

  • Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự.
  • Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính
  • Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác hoặc bố trí được việc làm khác
  • Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm.
  • Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có 01 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp
  • Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật.
  • Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
  • Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật tại thời điểm xét tinh giản biên chế.

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Các cá nhân thuộc một trong các trường hợp trên nếu tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, sẽ được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

3. Tinh giản biên chế tuân theo nguyên tắc gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 29/2023/NĐ-CP thì việc tinh giản biên chế phải được thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế.

2. Gắn tinh giản biên chế với sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với cơ chế tự chủ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

5. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

6. Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp.

=> Tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện và tuân theo nguyên tắc nêu trên.

Trên đây Hoatieu.vn đã giải đáp câu hỏi Nghỉ thai sản có bị xét tinh giản biên chế năm 2023 không? Mời các bạn đón đọc các bài viết liên quan đến chế độ thai sản tại mục Văn bản pháp luật của Hoatieu.vn

Đánh giá bài viết
1 763
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo