Chế độ thai sản trùng vào Tết âm lịch đối với giáo viên

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản có bao gồm ngày nghỉ lễ Tết? Cách tính kỳ nghỉ Thai sản trùng với ngày lễ Tết như thế nào? HoaTieu.vn mời các bạn tham khảo để nắm rõ các quy định về chế độ thai sản mới nhất hiện nay.

1. Quy định về chế độ thai sản 2023

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ thai sản khi:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Như vậy, chế độ thai sản được quy định rõ tại Điều 31 Luật này khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Chế độ thai sản của giáo viên nghỉ trùng vào Tết âm lịch

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT Giáo viên có thời gian nghỉ hằng năm gồm: Nghỉ hè; Nghỉ Tết Âm lịch; Nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể:

  • Nghỉ hè: 02 tháng gồm cả nghỉ hằng năm, được hưởng nguyên lương và các loại phụ cấp;
  • Nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ học kỳ: Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Các ngày nghỉ khác: Theo quy định của Bộ luật Lao động.

Căn cứ vào kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng sẽ bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý. Đồng thời, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, giáo viên là một trong những đối tượng được hưởng chế độ thai sản khi đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trong đó, thời gian nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con của giáo viên nữ là 06 tháng. Và theo khoản 7 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Do đó, nếu nghỉ sinh con trùng với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thì không được nghỉ bù.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản có bao gồm ngày nghỉ lễ Tết?Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản có bao gồm ngày nghỉ lễ Tết?

Điều này một quy định phù hợp bởi người lao động khi được nghỉ thai sản là một khoảng thời gian dài và trong thời gian đó thì người lao động đã được hưởng các chế độ thai sản riêng biệt dành riêng cho mẹ sinh con. Vì thế người lao động sẽ không được nghỉ bù vào ngày tết âm lịch là hợp lý.

3. Một số câu hỏi liên quan chế độ thai sản dịp Tết

3.1 Giáo viên sinh con trùng với ngày Tết có được nghỉ bù?

Căn cứ theo quy định của pháp luật. Cụ thể Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT và Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì giáo viên sinh con nếu trùng với ngày Tết thì sẽ không được nghỉ bù.

3.2 Câu hỏi tình huống giáo viên nghỉ sinh vào dịp Tết

Hỏi: Tôi là giáo viên. Ngày sinh dự kiến là 08/02/2024. Nghỉ Tết âm 2024 từ 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024 (ngày 29/12/2023 đến ngày mùng 5 tháng giêng, năm Giáp Thìn 2024). Tôi còn phép có thể xin nghỉ từ 08/02/2024. Tôi có thể nghỉ phép năm từ 08/02/2024 và thời điểm tính nghỉ thai sản là 20/02/2024 để ngày 20/08/2024 tôi mới đi làm lại có đúng quy định không? (Tính năm 2024 được nghỉ Tết 7 ngày). Xin cảm ơn!

Trả lời: Chúng tôi xin được tư vấn về trường hợp này như sau:

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 như sau:

Điều 139. Nghỉ thai sản

1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

5. Lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, chị có thể xin nghỉ từ 08/02/2024 nhưng thời gian nghỉ phép 7 ngày và nghỉ tết chung  là 7 ngày (theo quy định của Bộ Lao động) sẽ không được tính vào thời gian nghỉ thai sản. Thời gian nghỉ thai sản của chị sẽ được tính từ ngày 08/02/2024 tới ngày 08/08/2024.

Còn như chị nói tới ngày 20.08.2024 chị đi làm thì sẽ có khoảng thời gian từ 08.08 tới 19.08 chị có thể xin thêm ngày nghỉ phép hoặc nghỉ không lương để có thêm thời gian nghỉ tới ngày 20.08.2024 này.

Một ví dụ khác đã được áp dụng vào dịp Tết năm 2019:

Hỏi: Ngày sinh dự kiến của tôi là 21/08/2019, tôi có kế hoạch nghỉ thai sản thời gian từ 1/8/2019 đến 31/1/2020. Lịch nghỉ tết nguyên đán 2020 từ 27/1/2020 đến 5/2/2020. Do vậy lịch nghỉ tết này sẽ trùng vào thời gian nghỉ thai sản của tôi là 5 ngày. Tôi xin hỏi sau thời gian nghỉ tết, theo luật tôi có được nghỉ thêm 5 ngày do bị trùng này không? Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 về thời gian hưởng chế độ thai sản. Cụ thể:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

....

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, với trường hợp của bạn mặc dù có thời gian trùng với lịch nghỉ tết nguyên đán là 5 ngày nhưng do thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản được tính bao gồm cả ngày nghỉ lễ tết. Do đó, thời điểm 5/2/2020 hết thời gian nghỉ hưởng thai sản cũng như nghỉ tết nguyên đán nên bạn sẽ phải đi làm lại và không được nghỉ bù cho thời gian trùng 5 ngày trên.

4. Giáo viên mang thai được giảm giờ dạy học?

Căn cứ theo thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định về các trường hợp giảm tiết dạy là:

- Giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn như giáo viên chủ nhiệm, giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục, thư viện…

- Giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong trường như kiêm chủ tịch, thư ký hội đồng trường, trưởng ban thanh tra nhân dân trường học…

- Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu;

- Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống...

Vì thế giáo viên mang thai cũng không được giảm giờ dạy học theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên trong chúng ta ai cũng hiểu được phụ nữ mang thai luôn được sự ưu tiên nên giáo viên mang thai sẽ được hưởng các chế độ nhất định như một người phụ nữ mang thai là các chế độ như thời gian nghỉ khi sinh con, thời gian nghỉ khi mang thai với mức hưởng chế độ thai sản là bằng số tháng nghỉ sinh con nhân với mức bình quân 6 tháng cuối đóng bảo hiểm xã hội.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2024, Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản phù hợp với người lao động từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
8 1.594
0 Bình luận
Sắp xếp theo