Tiền trượt giá khi nhận BHXH 2024

Tiền trượt giá khi nhận BHXH năm 2024 được tính theo công thức nào? Hoatieu.vn xin trả lời câu hỏi trên theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội là một trong những căn cứ quan trọng để xác định chính xác các khoản tiền BHXH, trong đó có tiền lương hưu hàng tháng, mức hưởng BHXH 1 lần, mức hưởng trợ cấp tuất, ... Vậy hệ số trượt giá khi nhận BHXH năm 2024 quy định như thế nào? Công thức tính hệ số trượt giá BHXH tính ra sao? Mời các bạn theo dõi bài viết để tìm hiểu thông tin chi tiết.

1. Hệ số trượt giá là gì?

Hệ số trượt giá là hệ số giúp tạo ra sự cân bằng về giá trị tiền tệ ở thời điểm hiện tại so với thời điểm trước. Hệ số trượt giá thường được sử dụng để đối phó với ảnh hưởng của sự gia tăng liên tục và mạnh mẽ của giá cả (tức khi có lạm phát cao). Hệ số trượt giá do nhà nước quy định theo từng thời kỳ nhất định.

=> Như vậy, hệ số trượt giá là hệ số điều chỉnh tiền lương và thu nhập đóng bảo hiểm xã hội ở thời điểm hiện tại so với thời kì trước, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động đóng bảo hiểm xã hội trước sự lạm phát của đồng tiền.

2. Đối tượng được nhận tiền trượt giá BHXH?

Tiền trượt giá khi nhận BHXH

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, đối tượng áp dụng hệ số trượt giá BHXH là các đối tượng có tiền lương/thu nhập tháng đã đóng BHXH như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm:

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

b) Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

3. Hệ số trượt giá khi nhận BHXH năm 2024

Từ ngày 15/02/2024 sẽ áp dụng bảng hệ số trượt giá mới theo Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29/12/2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Căn cứ theo Điều 2 Khoản 1 Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo bảng sau:

Bảng 1:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Mức điều chỉnh

5,43

4,61

4,36

4,22

3,92

3,75

3,82

3,83

3,68

3,57

3,31

3,06

2,85

2,63

2,14

2,0

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 

Mức điều chỉnh

1,83

1,54

1,41

1,33

1,27

1,27

1,23

1,19

1,15

1,12

1,08

1,07

1,03

1,00

1,00

- Người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong năm 2024 thì áp dụng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng như sau:

Bảng 2: Bảng hệ số trượt giá tính mức thu nhập hàng tháng đã đóng BHXH

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mức điều chỉnh

2,14

2,0

1,83

1,54

1,41

1,33

1,27

1,27

1,23

Năm

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 

Mức điều chỉnh

1,19

1,15

1,12

1,08

1,07

1,03

1,00

1,00

4. Cách xác định hệ số trượt giá BHXH

Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện thì hệ số trượt giá BHXH được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm và được xác định bằng tương ứng như sau:

(1) Với BHXH bắt buộc:

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm và được xác định bằng biểu thức sau:

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm t=

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người lao động hưởng BHXH tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100%

_________________________________________

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm t tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100%

Trong đó:

- t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh;

- Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng 1 (một).

(2) Với BHXH tự nguyện:

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm t=

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người tham gia BHXH tự nguyện hưởng BHXH tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100%

______________________________________________

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm t tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100%

Trong đó:

- t: Là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh;

- Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng 1 (một).

5. Hồ sơ nhận tiền trượt giá BHXH 2024

Hiện nay chưa có quy định hồ sơ riêng cho việc nhận tiền trượt giá BHXH, khi bạn làm thủ tục rút tiền BHXH thì cơ quan bảo hiểm sẽ giải quyết tiền trượt giá cho bạn

6. Đã nhận bảo hiểm xã hội 1 lần thì có được nhận tiền trượt giá không?

Theo quy định tại khoản 1 điều 1 thông tư 36 thì đối tượng được nhận tiền trượt giá bao gồm những đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

=> Đã nhận bảo hiểm xã hội 1 lần vẫn được nhận tiền trượt giá

7. Hệ số trượt giá BHXH 2024 ảnh hưởng đến những khoản tiền nào?

Hệ số trượt giá BHXH là một trong các căn cứ để tính tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động. Cụ thể:

Tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

x

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng

Đồng thời, mức bình quân tiền lương/thu nhập bình quân tháng đóng BHXH (Mbqtl) được tính như sau:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh/Tổng số tháng đóng BHXH

Trên cơ sở đó, những khoản tiền BHXH sau được tính theo mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH sẽ bị thay đổi khi hệ số trượt giá thay đổi. Năm 2023, khi hệ số trượt giá tăng, các khoản tiền BHXH tính theo công thức có liên quan đến mức điều chỉnh hệ số cũng sẽ tăng theo.

7.1 Tăng mức lương hưu hàng tháng

Theo Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, công thức tính lương hưu như sau:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mbqtl

7.2. Tăng trợ cấp 01 lần khi về hưu 

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

7.3. Tăng mức hưởng BHXH 01 lần:

Tiền BHXH 1 lần được tính theo công thức sau:

Mức hưởng BHXH 1 lần

=

(1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014)

+

(2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

7.4. Tăng trợ cấp tử tuất 01 lần 

Người đang hưởng lương hưu chết được tính theo công thức sau:

Mức hưởng = 48 x Lương hưu - 0,5 x (Số tháng đã hưởng lương hưu - 2) x Lương hưu 

Người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng chết:

Mức hưởng = 1,5 x Mbqtl x Số năm đóng BHXH trước năm 2014 + 2 x Mbqtl x Số năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi 

8. Nên làm hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội 1 lần khi nào để hưởng hệ số trượt giá mới nhất

Thông thường, cuối mỗi năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ công bố một hệ số trượt giá BHXH, hay nói cách khác đây chính là mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH cho năm sau.

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 2 năm mới, công văn quy định về hệ số trượt giá mới sẽ chưa được thực thi. Ví dụ như Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29/12/2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành lại có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2024.

=> Như vậy, hệ số trượt giá mới sẽ không được áp dụng nếu bạn làm hồ sơ trước thời gian thi hành quy định công văn mới. Do hệ số trượt giá vào đầu năm mới đang điều chỉnh, người lao động có nhu cầu làm bảo hiểm xã hội 1 lần không nên làm hồ sơ vào đầu năm.

Nếu bạn đã làm hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội 1 lần và nhận tiền BHXH 1 lần trước thời điểm có quy định về hệ số trượt giá mới thì sau đó vẫn được nhận tiền theo hệ số trượt giá. Nhưng hình thức nhận sẽ chia thành 2 lần do ở thời điểm bạn nhận tiền chưa điều chỉnh trượt giá. Sau khi công bố hệ số, bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện tính toán trên hệ thống và thực hiện chi cho những người đã làm hồ sơ mà chưa nhận được phần tiền này.

Trên đây, Hoatieu.vn cung cấp các quy định của pháp luật liên quan Tiền trượt giá khi nhận BHXH 2024. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Bảo hiểm, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
2 1.959
0 Bình luận
Sắp xếp theo