Bộ máy nhà nước chia làm mấy loại cơ quan?

Bộ máy nhà nước chia làm mấy loại cơ quan? Các cơ quan trong bộ máy nhà nước là gì? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước nhé

1. Bộ máy nhà nước chia làm mấy loại cơ quan?

Bộ máy hành chính nhà nước gồm các cơ quan:

 • Cơ quan quyền lực
 • Cơ quan hành chính
 • Cơ quan xét xử
 • Cơ quan kiểm sát

Trong đó:

- Cơ quan quyền lực nhà nước gồm: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

- Cơ quan hành chính là cơ quan thực hiện quyền hành pháp mà đứng đầu là Chính phủ. Cơ quan hành chính là bao gồm Chính phủ và UBND các cấp

- Cơ quan xét xử và cơ quan kiểm sát còn được gọi là cơ quan tư pháp:

 • Hoạt động xét xử thuộc về cơ quan xét xử là Tòa án. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

Tòa án nhân dân có cơ cấu tổ chức như sau:

  • Tòa án nhân dân tối cao.
  • Tòa án nhân dân cấp cao.
  • Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.
  • Tòa án quân sự.
 • Hoạt động kiểm sát (kiểm tra và giám sát hoạt động tư pháp) thuộc về Viện kiểm sát nhân dân:

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Viện kiểm sát là cơ quan được tổ chức song song với tòa án, có nhiệm vụ kiểm sát các hoạt động của tòa án, đảm bảo các hoạt động này tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Cơ cấu tổ chức viện kiểm sát nhân dân:

  • Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
  • Viện kiểm sát nhân dân cấp cao.
  • Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh).
  • Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương (sau đây gọi là Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện).
  • Viện kiểm sát quân sự các cấp.

2.  Bộ máy nhà nước là gì?

Bộ máy nhà nước chia làm mấy loại cơ quan?

Các bạn hiểu thế nào là bộ máy nhà nước?

Bộ máy nhà nước là tổng thể các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương hợp thành hệ thống được tổ chức, hoạt động theo những nguyên tắc thống nhất, tạo thành cơ chế đồng bộ nhằm thực hiện nhiệm vụ, chức năng của nhà nước.

3. Cơ quan nhà nước gồm những cơ quan nào?

Cơ quan Nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy Nhà nước, là tổ chức (cá nhân) mang quyền lực Nhà nước được thành lập và có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ và chức năng của Nhà nước.

Cơ quan nhà nước được phân loại theo từng tiêu chí như sau:

Căn cứ vào hình thức thực hiện quyền lực:

 • Cơ quan quyền lực nhà nước: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất; HĐND là cơ quan quyền lực ở địa phương;
 • Cơ quan hành chính Nhà nước: Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các UBND cấp tỉnh, huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND.
 • Cơ quan tư pháp: Tòa án, Viện kiểm sát;

Căn cứ vào trình tự thành lập:

 • Cơ quan Nhà nước do dân bầu ra;
 • Cơ quan Nhà nước không do dân bầu ra.

Căn cứ vào tính chất thẩm quyền:

 • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chung;
 • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chuyên môn.

Căn cứ vào cấp độ thẩm quyền:

 • Cơ quan Nhà nước ở Trung ương;
 • Cơ quan Nhà nước ở địa phương

4. Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm những cơ quan nào?

Bộ máy nhà nước Việt Nam được phân chia theo chiều dọc, từ trung ương đến địa phương. Do đó, có thể phân chia thành các cơ quan nhà nước trung ương và các cơ quan nhà nước địa phương.

Các cơ quan nhà nước trung ương gồm Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Những cơ quan nhà nước trung ương này được đặt trụ sở chính ở thủ đô Hà Nội.

5. 4 hệ thống cơ quan nhà nước

Nhà nước Việt Nam là hệ thống có 4 cơ quan. Đó là

- Cơ quan quyền lực hay còn gọi là các cơ quan đại diện (lập pháp): bao gồm Quốc hội ở cấp trung ương và Hội đồng nhân dân các cấp địa phương do nhân dân trực tiếp bầu ra và thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

+ Quốc hội là một cơ quan thực hiện quyền lập pháp quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chức năng của cơ quan này bao gồm: lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước.

+ Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

- Cơ quan hành chính (hành pháp): bao gồm Chính phủ ở cấp trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp địa phương do cơ quan quyền lực tương ứng bầu ra.

- Cơ quan xét xử (tư pháp): bao gồm Tòa án nhân dân tối cao ở cấp trung ương và Toà án nhân dân các cấp địa phương.

- Cơ quan kiểm sát (công tố): bao gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao ở cấp trung ương và Viện kiểm sát nhân dân các cấp địa phương.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Bộ máy nhà nước chia làm mấy loại cơ quan? Bộ máy nhà nước được tổ chức đồng bộ với những cơ quan thực hiện các nhiệm vụ riêng. Những cơ quan này hoạt động có sự kiểm soát, đối trọng nhau. Những năm gần đây, tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam đã có sự tinh gọn, từng bước được sắp xếp và kiện toàn hợp lý hơn.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 9.635
0 Bình luận
Sắp xếp theo