Nghỉ việc bao lâu thì lấy được bảo hiểm xã hội một lần 2024?

Nghỉ việc bao lâu thì lấy được bảo hiểm xã hội một lần 2024? Bảo hiểm xã hội từ trước tới nay luôn là vấn đề người lao động đặc biệt quan tâm, đặc biệt đối với vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Vậy những thông tin cần biết về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mức hưởng là bao nhiêu và thời hạn nhận là khi nào? Mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết này của Hoatieu.vn.

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Không phải trường hợp nào, người lao động cũng có thể làm hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội để hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trước khi đi nộp hồ sơ, cần tra cứu các trường hợp được hưởng được quy định trong Luật bảo hiểm xã hội 2014 xem liệu bạn đọc có thuộc các trường hợp đó không? để tránh tình trạng mang hồ sơ đi nộp nhưng bị cơ quan bảo hiểm từ chối vì không đủ điều kiện hưởng BHXH.

Các trường hợp được nhận BHXH một lần bao gồm:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH (hoặc chưa đủ 15 năm đóng BHXH đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phương, thị trấn) và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

- Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

- Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu:

  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
  • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

2. Quy định về giải quyết bảo hiểm xã hội một lần

Giải quyết bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại Điều 110 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể như sau:

3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, người lao động có yêu cầu rút bảo hiểm xã hội một lần thì trong vòng 30 ngày cần phải hoàn tất hồ sơ để nộp tới cơ quan bảo hiểm xã hội. Khi nhận đầy đủ hồ sơ, trong vòng 10 ngày thì cơ quan bảo hiểm sẽ trả kết quả giải quyết và chi trả mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động.

3. Mức hưởng Bảo hiểm xã hội một lần?

Bên cạnh những quy định về thời gian giải quyết, thủ tục làm hồ sơ, thì mức hưởng BHXH 1 lần được bao nhiêu cũng là vấn đề người đọc cần được phổ cập quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình trước tiên. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

- Người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

- Đối với trường hợp người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

4. Thời hạn nhận BHXH 1 lần

Theo phân tích và những quy định được trích dẫn tại mục 2 nêu trên, trả lời cho câu hỏi về thời hạn nhận BHXH 1 lần, theo quy định trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trong trường hợp không giải quyết thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do thông báo cho người lao động biết.

5. Nghỉ việc bao lâu thì lấy được bảo hiểm xã hội một lần?

Theo Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định về việc thực hiện chính sách hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động như sau:

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, sau 1 năm nghỉ việc được tính từ khi người lao động chấm dứt đóng BHXH, và điều kiện nghỉ việc đủ một năm trở lên là điều kiện đủ để bạn có thể hưởng BHXH một lần.

Như vậy, trên đây là những phân tích về Nghỉ việc bao lâu thì lấy được bảo hiểm xã hội một lần 2024? theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Bảo hiểm thuộc mảng Hỏi đáp pháp luật.

Đánh giá bài viết
3 245
0 Bình luận
Sắp xếp theo