Phụ cấp chuyên cần có đóng bảo hiểm không 2024?

Phụ cấp chuyên cần có đóng bảo hiểm không 2024? là một trong những câu hỏi rất phổ biến của người lao động khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Bởi khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động phải trích tiền lương của mình hàng tháng để đóng vào bảo hiểm, do đó họ tìm hiểu kỹ càng về mức đóng và quy định đóng bảo hiểm để còn cân đối với tiền lương tháng. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Hoatieu.vn.

1. Phụ cấp chuyên cần là gì?

Phụ cấp chuyên cần cũng là một khoản phụ cấp mà công ty chi trả, tuy nhiên không phải công ty nào cũng có chính sách trợ cấp chuyên cần.

Có thể hiểu, phụ cấp chuyên cần là khoản tiền người sử dụng lao động chi trả cho những người lao động đi làm đầy đủ, không vi phạm pháp luật, làm đủ ngày công trong tháng được tính theo tỷ lệ ngày làm việc. Nếu không làm đủ số ngày công thì không được hưởng tiền chuyên cần.

2. Các chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là một loại hình bảo hiểm trong bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức. Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ phải tuân thủ các quy định chung về mức đóng, phương thức và thời gian đóng để được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật.

Các chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất và bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ hưu trí và tử tuất, cụ thể như sau:

- Chế độ ốm đau: áp dụng cho trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra còn áp dụng cho người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

- Chế độ thai sản: áp dụng cho cả lao động nam và lao động nữ khi mang thai, sinh con, thực hiện các biện pháp tránh thai, triệt sản hoặc nhận con nuôi theo quy định của pháp luật. Theo quy định, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5 - 14 ngày làm việc và thời gian nghỉ việc được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

- Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Trường hợp người lao động bị tai nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ công việc, bị suy giảm khả năng lao động theo các mức quy định thì sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần.

- Chế độ hưu trí: áp dụng cho người lao động khi có đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu. Trong điều kiện lao động bình thường để được hưởng chế độ hưu trí người lao động cần tham gia bảo hiểm xã hội đủ 20 năm và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Bộ luật lao động 2019. Các trường hợp đặc biệt có thể được nghỉ hưu trước tuổi hoặc lớn hơn tuổi nghỉ hưu nhưng không quá 05 tuổi.

- Chế độ tử tuất: áp dụng trong trường hợp người lao động chết. Chế độ tử tuất bao gồm trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất.

Các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội 2022

3. Các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội 2022

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong đó, các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội là:

- Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên: Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

- Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

4. Phụ cấp chuyên cần có đóng bảo hiểm không?

Theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019; quy định tiền lương tháng tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như:

  • Thưởng theo điều 104, tiền thưởng sáng kiến;
  • Tiền ăn giữa ca;
  • Tiền hỗ trợ xăng, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ…
  • Hỗ trợ người lao động có thân nhân qua đời, sinh nhật người lao động…
  • Trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản trợ cấp khác được ghi nhận trong nội dung hợp đồng lao động.

Căn cứ vào Công văn số 3016/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn khoản tiền phụ cấp chuyên cần sẽ không được xác định là khoản tiền lương phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Như vậy, trên đây là những phân tích về Phụ cấp chuyên cần có đóng bảo hiểm không 2024? theo quy định của Bộ luật lao động 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Dân sự thuộc mảng Hỏi đáp pháp luật.

Đánh giá bài viết
1 695
0 Bình luận
Sắp xếp theo