Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là hôn nhân được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở nào?

Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là hôn nhân được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở nào? Hôn nhân là một trong những sự kiện trong cuộc đời con người, liên quan đến vấn đề dân sự của con người. Vì thế nên hôn nhân được pháp luật quy định chi tiết và cụ thể, được xây dựng trên một nền tảng vững chắc.

1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là hôn nhân được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở nào?

 1. Quyền tự do kết hôn và ly hôn
 2. Tình yêu chân chính
 3. Tình cảm nam nữ
 4. Kinh tế xã hội, xã hội chủ nghĩa

Trả lời đáp án đúng là B. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là hôn nhân được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở tình yêu chân chính.

Bởi tình yêu chân chính là nền tảng vững chắc cho hôn nhân gia đình, tình yêu xây dựng nên một mối quan hệ hôn nhân có sự liên kết mạnh mẽ, từ đó những mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng cũng được bền vững hơn.

Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là hôn nhân được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở nào?
Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là hôn nhân được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở nào?

Trong pháp luật nước ta cũng công nhận hôn nhân tự nguyện, tiến bộ trong nguyên tắc của hôn nhân gia đình trong Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình

1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

3. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.

4. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

5. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

2. Các hành vi bị cấm trong hôn nhân

Căn cứ vào điều 5 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.

Trong những hành vi cấm được nêu trên có thể thấy trong hôn nhân nếu có sự giả tạo, cưỡng ép, lừa dối thì cuộc hôn nhân đó cũng bị vô hiệu. Những hôn nhân giả tạo là hôn nhân xuất phát từ nhu cầu không phải là mong muốn trở thành gia đình mà chỉ vì một mục đích vụ lợi khác.

Ví dụ về hôn nhân giả tạo như:

 • Hôn nhân dựa trên hợp đồng hôn nhân;
 • Kết hôn vì mục đích truyền thông đánh bóng tên tuổi;
 • Kết hôn vì muốn thực hiện ước nguyện của người thân mà không tự nguyện;
 • Kết hôn vì lợi ích kinh tế nào đó cho cả hai.

Ví dụ về hôn nhân lừa dối như:

 • A muốn kết hôn B, nhưng C lại cố ý khiến A nghĩ rằng mình là B từ đó A kết hôn với C;
 • Hoặc A muốn kết hôn với B vì tin rằng B giàu có và B cũng cố ý làm ra vẻ mình giau có để A kết hôn với mình;
 • Hay A muốn kết hôn B vì B độc thân và chưa từng có vợ, con; B cũng che giấu việc mình đã từng có vợ con và ly hôn để A kết hôn với mình.

Những trường hợp trên đây thì cuộc hôn nhân đều không có nền tảng cơ bản là tình yêu mà con vi phạm những điều cấm trong kết hôn và khi xem xét có thể bị pháp luật hủy kết hôn.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là hôn nhân được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở nào? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
2 544
0 Bình luận
Sắp xếp theo