Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là nội dung quyền bình đẳng?

Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là nội dung quyền bình đẳng? Trong pháp luật hôn nhân và gia đình thì giữa vợ và chồng đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong tất cả các lĩnh vực xoay quanh vấn đề hôn nhân mà không ai có quyền hoặc nghĩa vụ hơn ai. Vậy pháp luật quy định vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là bình đẳng về điều gì? Cùng hoatieu.vn tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây nhé.

1. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là nội dung quyền bình đẳng?

 1. Trong quan hệ nhân thân
 2. Trong quan hệ tài sản
 3. Trong quan hệ việc làm
 4. Trong quan hệ nhà ở

Trả lời đáp án đúng là A. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là nội dung quyền bình đẳng Trong quan hệ nhân thân.

Vì pháp luật Hôn nhân và gia đình chỉ quy định về những nội dung của quyền bình đẳng giữa vợ và chồng là trong quan hệ nhân thân, trong quan hệ tài sản và trong đại diện vợ chồng.

Những đáp án còn lại là không phù hợp vì:

 • B. Lựa chọn nơi cư trú vẫn chưa được coi là một tài sản do vẫn đang trong quá trình lựa chọn theo ý muốn của cả hai.
 • C. Quan hệ việc làm không được Luật hôn nhân và gia đình quy định.
 • D. Quan hệ nhà ở cũng không được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình.

2. Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng về nhân thân

Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là nội dung quyền bình đẳng?
Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là nội dung quyền bình đẳng?

Cụ thể trong Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định tại các điều 17 đến điều 23 về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng về nhân thân như sau:

 • Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng
 • Bảo vệ quyền, nghĩa vụ về nhân thân của vợ, chồng
 • Tình nghĩa vợ chồng
 • Lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng
 • Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng
 • Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng
 • Quyền, nghĩa vụ về học tập, làm việc, tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội

Trong đó thì việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng quy định cụ thể là:

Điều 20. Lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng

Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.

Vì thế giữa vợ và chồng có quyền bình đẳng trong quan hệ nhân thân về việc lựa chọn nơi cư trú, việc lựa chọn này do cả hai bên thoả thuận và không bị ép buộc hay ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.

3. Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng về tài sản

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng về tài sản được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình từ điều 28 đến điều 50 về những tài sản chung và những hoạt động, giao dịch xoay quanh tài sản chung. Bên cạnh đó còn quy định về tài sản riêng của vợ hoặc chồng được pháp luật công nhận.

Cụ thể pháp luật quy định về những nội dung:

 • Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng
 • Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng
 • Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình
 • Giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng
 • Giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng
 • Tài sản chung của vợ chồng
 • Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung
 • Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung
 • Tài sản chung được đưa vào kinh doanh
 • Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng
 • Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
 • Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
 • Hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
 • Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
 • Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu
 • Tài sản riêng của vợ, chồng
 • Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng
 • Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng
 • Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung
 • Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng
 • Sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng
 • Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là nội dung quyền bình đẳng? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Dân sự liên quan.

Đánh giá bài viết
2 1.798
0 Bình luận
Sắp xếp theo