Mức lương tối thiểu giờ năm 2024

Mức lương tối thiểu giờ năm 2024 sẽ tăng đến 6% từ ngày 01/7/2024 khi tăng lương tối thiểu vùng. Đây là chính sách có tác động rất lớn đến tiền lương của người lao động trên toàn quốc. Cùng HoaTieu.vn tìm hiểu chi tiết mức lương tối thiểu theo giờ, theo vùng mà người lao động được trả từ 1/7/2024 tại bài viết sau nhé!

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ LĐTBXH thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7. Khi lương tối thiểu vùng theo tháng tăng, thì mức lương tối thiểu vùng theo giờ cũng tăng theo. Vậy, mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng từ 01/7/2024 khi tăng lương tối thiểu vùng như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết này của Hoatieu.vn

Mức lương tối thiểu giờ
Mức lương tối thiểu giờ

1. Lương tối thiểu giờ là gì?

Theo Điều 91 của Bộ luật lao động 2019 quy định mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Lương theo giờ là hình thức trả lương tính theo số giờ làm việc, với những công việc bán thời gian làm việc theo giờ, theo ca hoặc với những công việc thời vụ, ngắn ngày có tính chất linh hoạt, như nhà hàng, siêu thị, quán cà phê... thì sẽ áp dụng trả lương theo giờ. Mức lương trả theo giờ thường sẽ không cao, thậm chí nhiều người sử dụng lao động còn trả mức lương quá thấp so với mặt bằng chung. Do vậy, để đảm bảo mức sống và thu nhập thì khái niệm lương tối thiểu giờ được đưa ra.

Lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất tính theo 1 giờ làm việc được người sử dụng lao động trả cho người lao động. Mức lương tối thiểu giờ phải đảm bảo phù hợp với mức sống tối thiểu tại địa phương đó.

Trong xã hội có đa dạng các ngành nghề, xuất phát từ nhu cầu nguồn lực lao động nên cũng có sự đa dạng trong công việc. Tùy theo tính chất của công việc nên thanh toán lương được thực hiện dưới nhiều hình thức, trong đó có trả lương theo giờ. Thông thường, mức lương theo giờ thường khá thấp, do vậy các chính sách cũng đưa ra mức lương tối thiểu theo giờ để tránh các trường hợp bóc lột sức lao động.

Mức lương tối thiểu giờ mới nhất hiện nay là bao nhiêu
Mức lương tối thiểu giờ mới nhất hiện nay là bao nhiêu?

2. Mức lương tối thiểu giờ 2024

Hiện nay, theo các quy định của pháp luật mà cụ thể là Bộ luật lao động, mức lương tối thiểu vùng chỉ được quy định theo mức lương tháng chủ yếu áp dụng cho người lao động làm những công việc có tính chất ổn định trong khu vực chính thức. Mức lương này chỉ khái quát đến mức độ vùng nhưng còn nhiều trường hợp, người lao động làm việc không trọn thời gian, linh hoạt và không ổn định, lâu dài để được áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của tất cả người lao động, trong đó bao gồm một lượng lớn người lao động làm những công việc bán thời gian, trả lương theo giờ. Chính phủ đã đưa đề xuất về lương tối thiểu giờ trong Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu giờ

Mới đây vào ngày 16-04-2024, Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7.

Theo dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì mức lương tối thiểu áp dụng từ 1/7 năm 2024 tăng 6% so với hiện hành. Với đề xuất này, lương vùng I nâng lên 4,96 triệu đồng; vùng II là 4,41 triệu đồng; vùng III là 3,86 triệu đồng và vùng IV đạt 3,45 triệu đồng.

Cùng với lương tối thiểu tháng, mức lương tối thiểu theo giờ cũng tăng tương ứng 6% từ 1/7 năm 2024. Cụ thể, vùng I lên 23.800 đồng/giờ; vùng II lên 21.200 đồng/giờ; vùng III là 18.600 đồng/giờ; vùng 4 là 16.600 đồng/giờ.

VùngMức lương tối thiểu tháng từ 1/7/2024
(Đơn vị: Đồng/tháng)
Mức lương tối thiểu giờ từ 1/7/2024
(Đơn vị: Đồng/giờ)
I4.960.00023.800
II4.410.00021.200
III3.860.00018.600
IV3.450.00016.600

3. Quy định lương tối thiểu giờ 2024

Quy định mức lương tối thiểu theo giờ sẽ tăng 6% kể từ 1/7/2024. Cụ thể lương tối thiểu theo giờ vùng I tăng lên 23.800 đồng/giờ; vùng II tăng lên 21.200 đồng/giờ; vùng III tăng lên 18.600 đồng/giờ; vùng 4 tăng lên 16.600 đồng/giờ. 

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% so với mức lương tối thiểu giờ hiện nay. Và mức tăng dự kiến dao động từ 200.000 - 280.000 đồng/tháng hoặc 1.000 - 1.300 đồng/giờ.

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.

Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Như vậy, trên đây là những thông tin về mức lương tối thiểu theo giờ của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết khác tại mục Dân sự thuộc mảng Hỏi đáp pháp luật. 

Bài viết liên quan: 

Đánh giá bài viết
12 582
0 Bình luận
Sắp xếp theo