Giấy ủy quyền có cần công chứng không 2024?

Giấy ủy quyền có cần công chứng không 2024? Giấy ủy quyền là văn bản được sử dụng phổ biến, đặc biệt là trong các thủ tục hành chính. Liệu bạn đọc đã tìm hiểu những quy định của pháp luật về tính pháp lý của giấy ủy quyền chưa? Trong bài viết này, Hoatieu.vn xin đề cập đến những thông tin cần biết về giấy ủy quyền, mời bạn đọc tham khảo nhé.

1. Công chứng ủy quyền là gì?

Trước hết, chúng ta cần làm rõ khái niệm giấy ủy quyền, vậy giấy ủy quyền là gì? Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

Trong Bộ luật dân sự 2015, tại Điều 562 quy định về hợp đồng ủy quyền như sau:

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Thông thường, hợp đồng ủy quyền được công chứng khi quy định của pháp luật phải công chứng để xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng.

Có bắt buộc công chứng giấy ủy quyền không?

2. Giấy ủy quyền có cần công chứng không?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, không có quy định nào về việc bắt buộc công chứng giấy ủy quyền mà chỉ có quy định về công chứng hợp đồng ủy quyền.

Giấy ủy quyền không cần công chứng, chỉ cần có chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền thì giấy ủy quyền đã có tính xác thực và được lưu hành trong các thủ tục hành chính.

Tại Điều 55 Luật công chứng 2014 quy định công chứng hợp đồng ủy quyền như sau:

1. Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia.

2. Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

3. Giấy ủy quyền nào không cần công chứng?

Căn cứ vào những phân tích tại mục 1 và mục 2, giấy ủy quyền không cần công chứng mà công chứng hợp đồng ủy quyền. Bạn đọc cần phân biệt sự khác nhau giữa giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền.

Giấy ủy quyền là văn bản do đơn phương bên ủy quyền lập, nội dung trong giấy ủy quyền ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định cho một người khác thay mặt và đại diện mình thực hiện một hoặc một số công việc theo nội dung đã đề cập trong phạm vi ủy quyền. Giấy ủy quyền không bắt buộc phải có mặt đầy đủ các bên ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Trong hợp đồng ủy quyền phải có sự tham gia đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Trên đây, Hoatieu.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Giấy ủy quyền có cần công chứng không 2024? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 329
0 Bình luận
Sắp xếp theo