Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Quyết định số 505/QĐ-BHXH

Quyết định 505/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Từ năm 2022, lao động nước ngoài tại Việt Nam đóng bằng 8% lương tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Ngày 27/3/2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 505/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Theo đó, từ ngày 01/01/2022, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bên cạnh đó, Quyết định này cũng bổ sung 02 đối tượng được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình, gồm có: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Đồng thời, bổ sung nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động đóng, gồm:

Thứ nhất, thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội.

Thứ hai, thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an Nhân dân.

Thứ ba, thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/5/2020.

Quyết định này làm:

- Hết hiệu lực Quyết định 618/QĐ-BHXH và Công văn 2326/BHXH-BT;

- Làm hết hiệu lực một phần Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định 888/QĐ-BHXH.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
2 3.935

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo