Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu 2024

Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu 2024. Với những người lao động và người sử dụng lao động khi đăng ký bảo hiểm xã hội lần sẽ có những giấy tờ đăng ký khác nhau. Dưới đây hoatieu.vn sẽ đưa ra những giấy tờ cần thiết khi đăng ký BHXH lần đầu.

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Theo quy định trong Luật bảo hiểm xã hội: Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Như vậy bảo hiểm xã hội là một dạng bảo hiểm cho người lao động về thu nhập, nghề nghiệp, những vấn đề xoay quanh nghề nghiệp đó. Khi người lao động có khó khăn liên quan thì sẽ được cơ quan bảo hiểm chi trả khoản trợ cấp nhất định.

Vì thế khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ bảo đảm được những vấn đề liên quan đến thu nhập và công việc khi gặp phải bệnh tật, tai nạn nghề nghiệp, thai sản, hết tuổi lao động.

2. Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu 2024

Theo quy định tại điều 97 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

Điều 97. Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm:

a) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Cụ thể hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu với từng đối tượng như sau:

- Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu với người lao động:

  • Tờ khai, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT;
  • Nếu người lao động được hưởng chế độ BHYT cao hơn thì nộp những giấy tờ liên quan.
  • Với người lao động ở nước ngoài phải có hợp đồng lao động nước ngoài hoặc gia hạn;

- Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu với doanh nghiệp: theo điều 23 Quyết định 595 BHXH

  • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, BHYT
  • Danh sách người lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN;
  • Bảng kê thông tin theo mẫu D01-TS

Ngoài ra với doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ qua hình thức bưu điện hoặc qua giao dịch điện tử.

3. Thời gian cấp sổ BHXH lần đầu

Theo quy định tại điều 99 Luật bảo hiểm xã hội quy định như sau:

1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây:

a) 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu;

b) 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu;

c) 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội; trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội phức tạp thì không quá 45 ngày. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

d) 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy sau khi nộp hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội thì người lao động khi đăng ký bảo hiểm tự nguyện sẽ được cấp trong vòng 7 ngày. Còn với doanh nghiệp thì sẽ cấp trong vòng 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Tuy nhiên doanh nghiệp phải làm hồ sơ bảo hiểm xã hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động.

Với việc cấp lại thì trong vòng 15 ngày nếu cần xác minh thì không được quá 45 ngày. Với trường hợp điều chỉnh thông tin thì cơ quan phải cấp bảo hiểm xã hội trong vòng 10 ngày.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 22
0 Bình luận
Sắp xếp theo