Cách tính lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 2024?

Cách tính lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 2024 như thế nào? Người dân tham gia bảo hiểm xã hội nhằm giảm trừ rủi ro trong cuộc sống, đặc biệt khi về hưu họ vẫn có khoản tiền lương hàng tháng để trang trải cuộc sống. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết về cách tính lương hưu trong bài viết của Hoatieu.vn.

1. Tiền lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì tiền lương hưu sẽ được bao nhiêu nếu người lao động có tham gia BHXH bắt buộc?

Căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng và nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì mức lương hưu hàng tháng như sau:

- Lao động nam: Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

- Lao động nữ: Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động khi suy giảm khả năng lao động được tính như quy định nêu trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Căn cứ Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Chính phủ sẽ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Như vậy, khi có lạm phát thì Chính phủ sẽ điều chỉnh lương hưu (tăng lương hưu) cho phù hợp với tình hình thực tế của từng thời kỳ.

Cách tính lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

2. Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 20 năm sẽ không được hưởng lương hưu?

Căn cứ khoản 3 điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Bộ luật Lao động năm 2019), lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì được hưởng lương hưu.

Nên khi người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 20 năm nhưng đủ từ 15 năm trở lên sẽ vẫn được hưởng lương hưu với mức hưởng như sau: mỗi năm được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm thì có được nhận bảo hiểm xã hội một lần?

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13, trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Mời bạn đọc tham khảo chi tiết thêm tại bài viết sau đây: Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2022

Như vậy, trên đây là những chia sẻ của Hoatieu.vn về cách tính tiền lương khi tham gia bảo hiểm xã hội. Bạn đọc có thể tham khảo và tìm đọc các bài viết liên quan tại mục Bảo hiểm thuộc chuyên mục Hỏi đáp pháp luật. 

Đánh giá bài viết
1 405
0 Bình luận
Sắp xếp theo