Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1

07 sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Quyết định 512/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngày 21/02/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 512/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 07 sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Cụ thể bao gồm các sách sau: Tự nhiên và Xã hội, Tổng Chủ biên Đỗ Xuân Hội, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam; Giáo dục Thể chất 1, Tổng Chủ biên Nguyễn Duy Quyết, NXB Giáo dục Việt Nam; Hoạt động trải nghiệm 1, Tổng Chủ biên Lưu Thu Thủy, NXB Giáo dục Việt Nam; Tiếng anh 1, Chủ biên Nguyễn Thu Hiền, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Danh sách 7 sách giáo khoa lớp 1 mới được phê duyệt

Danh mục sách giáo khoa lớp 1

Đánh giá bài viết
4 579
0 Bình luận
Sắp xếp theo